Kafedralar

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru. Haqverdiyeva Könül Məmməd qızı Baş müəllim