BİZDƏN YAZIRLAR

“Nəsimi və intibah ideyaları” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcək

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

Nəsimi və intibah ideyaları” mövzusunda

Respublika elmi konfransı

 11 oktyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Dillər Universitetində “Nəsimi və İntibah ideyaları” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcəkdir.

Konfransın işi aşağıdakı bölmələr üzrə aparılacaqdır:

1.Nəsimi və müasirləri

2.Nəsimi və bəşəri ideyalar

3.Nəsimi hürufizmi dünya ədəbi- fəlsəfi kontekstində

Sizi bu konfransda iştiraka dəvət edirik.

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, ingilis, rus.

Konfransa göndərilmiş və təşkilat komitəsinin müsbət rəy verdiyi məruzələrin tam mətni çap ediləcəkdir.

Məruzələrin son göndərilmə tarixi:                                          25 iyun  2019-cu il

         Məruzələrin  tərtibinə qoyulan tələblər:  

 • müəllifin (müəlliflərin) adı, soyadı, ata adı – 12 pt, tünd rənglə (səhifənin yuxarısında sağda);
 • təmsil etdiyi müəssisənin adı – 12 pt, tünd rəng;
 • məruzənin adı – 14 pt, tünd rəng, ortadan;
 • məruzənin həcmi – 5-7 səhifə, (ədəbiyyat siyahısı daxil olmaqla), format–A4, səhifələr nömrələnmir;
 • açar sözlər (3-5 söz, məruzənin yazıldığı dildə) – 12 pt, tünd rəng;
 • məruzənin mətni Times New Roman şrifti, 12 pt ilə çap olunur;
 • yuxarıdan – 3 sm, aşağıdan – 2 sm, soldan –2 sm, sağdan – 2 sm;
 • sətirlərarası məsafə (interval) –1,5 sm;
 • ədəbiyyata istinadlar aşağıdakı şəkildə edilir: mənbələr kvadrat mötərizədə göstərilir [Əhmədov, 2016, 1-2], ədəbiyyatın siyahısı əlifba sırası ilə düzülür.
 • məruzə elektron və ya kağız variantda təqdim olunmalıdır;
 • 25 iyundan sonra göndərilmiş materiallar qəbul edilməyəcəkdir.          

Konfransın təşkilat komitəsinin ünvanı:

Az 1014, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi, 134, Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi əməkdaşlıq  şöbəsi (302-ci otaq).

Təşkilat komitəsi ilə əlaqə nömrələri:

Tel: (+994 12) 441 22 78  (2 57)

Mob: (+994 77) 588 19 31 (S.R.İmanova)

E-mail:   [email protected]

 

QEYDİYYAT VƏRƏQİ

Nəsimi və intibah ideyaları” mövzusunda Respublika elmi  konfransı

İştirakçının adı, atasının adı,  soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı                                                     
Təmsil etdiyi müəssisə, şəhər 
Telefon nömrəsi, elektron ünvanı