QARABAĞ HƏQİQƏTLƏRİ

Professor Əsgər Zeynalov Franş-Konte regionunun konseyinə erməni işğalçılarının təxribatları haqqında məktub yazıb

ADU-nun Fransız dili və mədəniyyəti mərkəzinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Əsgər Zeynalov Fransanın Franş-Konte regionunun konseyi Pier Mangin Feyzoya Qarabağ həqiqətləri, erməni işğalçılarının xalqımıza qarşı olan təxribatları haqqında məktub göndərib. Həmin məktubu Azərbaycan və fransız dillərində təqdim edirik. 

"Hörmətli Pyer Mangin Feyzo,

Mən sizə Fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Viktor Hüqonun  mütəxəssisi kimi müraciət edirəm. Siz dahi Hüqonun vətəni olan bu regionun vitse-prezidentisiniz. Biz isə, Hüqo və eyni zamanda, Volter haqqında bir çox monoqrafiyalar yazmış, onları təkcə Azərbaycanda deyil, Fransada, ABŞ-da, Almaniyada, İngiltərədə, Hindistanda və İsveçdə fransız və ingilis dillərində nəşr etdirmişəm. Görürsünüzmü, biz millətçi deyilik. 1991-94-cü illərdə Azərbaycanın torpaqlarının 20%-i  Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olundu və bir milyondan artıq əhali öz yurd-yuvasından didərgin düşdü.

BMT Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad olunması üçün dörd qətnamə qəbul etdi. Ancaq Ermənistan bu qətnamələrin  heç birinə əməl etmədi. 30 il Azərbaycan torpaqları erməni işğalı altında qalmışdır. ATƏT-in Minsk qrupu dəfələrlə görüşlər keçirsə də, heç bir nəticə əldə olunmadı. Qeyd etmək istərdik ki, ABŞ və Rusiya ilə yanaşı Fransa da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir.

Bu il, sentyabr ayının 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı hərbi hərbi təxribatlara başladı. Azərbaycan ordusunun əks hücumu nəticəsində erməni işğalı altında olan bir sıra torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Hələ bir neçə ay əvvəl Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında və digər tədbirlərdə bildirdi ki, Ermənistan geniş miqyaslı müharibəyə hazırlaşır, lakin bununla bağlı heç bir tədbir görülmədi. Ancaq Azərbaycan öz ərazilərini azad etməyə başlayanda ayrı-ayrı dövlətlərin, o cümlədən, Fransanın prezidenti, KİV-ləri öz münasibətlərini bildirməyə başladılar.

Sual oluna bilər: Döyüş harada gedir? Azərbaycan ərasisində aqressor kimdir? Ermənistan Azərbaycandan nə istəyir? Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etmək istəyir və edir.

Mən İrəvanda anadan olmuşam, 37 il orada yaşayıb-işləmişəm. Ermənilərlə çox mehriban şəraitdə yaşamışıq. Hətta Qarabağ hadisələri başlayanda sadə erməni əhalisi deyirdi: "orada erməni rəhbərlərin heç birinin övladı ölməyəcək, bizim övladlarımız məhv olacaq".

Mən ali məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycanın indi işğal olunmuş Ağdərə (Mardaker) rayonunda fransız dili müəllimi işləmişəm. Orada da azərbaycanlılarla ermənilərin birlikdə səmimi şəraitdə yaşadığının şahidi olmuşam. İndi guya azərbaycanlılarla ermənilərin bir yerdə yaşaması fikri bir qrup erməni millətçisinin uydurmasından başqa bir şey deyildir. Onlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dönə-dönə vurğuladığı kimi yenə də bir yerdə yaşaya bilərlər.

Azərbaycanlı döyüşçü Əhmədiyyə Cəbrayılov Fransanın alman işğalçılarından azad olmasında Armed Mişel adı ilə çox böyük igidliklər göstərmiş, Şarl dö Qolun ən yaxın dostu və silahdaşı olan bu cəsur insan Fransanın Milli Qəhrəmanı adını almışdır. Bu gün həmin oğullar öz vətənini azad etmək istəyir.

Ermənistan ordusu işğal etdikləri əraziləri azad etsə, bu zəhmətkeş xalqlar əvvəlki yenə də mehribançılıq şəraitində yaşayacaqlar.

Biz nə istəyirik? Bütün ölkələrin KİV-nin həqiqəti söyləməsini istəyirik.

Hörmətli konsey, Sizi bu məsələ ilə bağlı ədalətli mövqe tutmağa çağıraraq, dərin hörmət hisslərimi çatdırıram".

Hörmətlə, Əsgər Zeynalov

ADU-nun Fransız dili və mədəniyyəti mərkəzinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor. 

* * * 

"Cher Monsieur Feyzo,

Je fais appel à vous en tant qu'expert sur le traitement exceptionnel de la littérature française Victor Hugo. Vous êtes le vice-président de cette région, le berceau du grand Hugo. Nous avons rédigé en français et en anglais.de nombreuses monographies sur Hugo et Voltaire, qui ont été publiées non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Inde et en Suède. Nous aimons la littérature et la culture françaises autant que la culture de toute l'humanité. Nous ne différencions jamais la religion et la racine de notions. Nous ne sommes pas nationalistes. A la suite de l'agression arménienne contre l'Azerbaïdjan en 1988-94, 20% du  territoire de l’Azerbaïdjan ont été occupées par l'armée arménienne et plus d'un million de personnes ont été expulsées de leurs foyers. L'Arménie a expulsé tous les Azerbaïdjanais de son territoire et créé un État où 99% de la population est arménienne. Aucun autre pays du monde n'a une telle structure mono-ethnique. En Azerbaïdjan, au contraire, pas seulement les Russes, les Talysh, les Lezgins, les Avars, les Allemands, les Ukrainiens et d’autres nations, ainsi que plus de 30000 citoyens d'origine arménienne. Quand nous parlons de  30 000 Arméniens, nous ne considérons pas les Arméniens vivant dans les territoires occupés, nous accentuons  les citoyens azerbaïdjanais d'origine arménienne vivant en paix avec les Azerbaïdjanais. Ils participent aux élections en tant que citoyens à part entière de notre pays, ont le droit d’être  élus et participent à la détermination de la politique intérieure et étrangère du pays. Nous ne luttons pas contre les Arméniens, mais contre la politique agressive de l'Arménie.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté quatre résolutions pour la libération des territoires occupés de l'Azerbaïdjan. Il convient de noter que votre pays aussi, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a voté pour cette résolution, qui exige le retrait inconditionnel de l'Arménie des territoires occupés de l'Azerbaïdjan et rétablir l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Cependant, l’Arménie n’a respecté aucune de ces résolutions. Les terres azerbaïdjanaises sont sous occupation arménienne depuis environ 30 ans. Bien que le Groupe de Minsk de l'OSCE ait tenu plusieurs réunions, aucun résultat n'a été obtenu. Nous tenons à noter qu'avec les États-Unis et la Russie, la France est également coprésidente du groupe de Minsk de l'OSCE.

Malgré vos efforts pour un règlement pacifique avec les États-Unis et la Russie, la partie arménienne contrecarre ces efforts avec sa politique et remet en question l'autorité diplomatique de la France. Cette année, le 27 septembre, les forces armées arméniennes ont lancé des provocations militaires contre l'Azerbaïdjan. À la suite de la contre-attaque de l'armée azerbaïdjanaise, un certain nombre de nos territoires occupés ont été libérées de l'occupation arménienne. Quelques mois avant, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres événements Ilham Aliyev, le président de la République d'Azerbaïdjan a déclaré que l'Arménie se prépare à une guerre à grande échelle, mais aucune mesure n'a été prise à cet égard. Lorsque l'Azerbaïdjan a commencé à libérer ses territoires, les présidents de divers pays, dont la France, et les médias ont commencé à exprimer leurs points de vue. Nous pouvons poser ces questions: où se passe la guerre? Qui est l'agresseur dans les territoires de l’Azerbaïdjan? Qu’est-ce que l'Arménie veut de l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan veut et tente de libérer ses terres de l'occupation arménienne. Je suis né à Erevan et j'y ai vécu et travaillé pendant 37 ans. Nous habitions dans un environnement très convivial avec les Arméniens. Même lorsque les événements du Karabakh ont commencé, les gens simples arméniens disaient: “les enfants d'aucun des dirigeants arméniens ne mourront là-bas, nos enfants seront tués”.  

Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai travaillé en tant que professeur de français dans la région d'Aghdara (Mardaker), maintenant occupée par l’Arménie. Là aussi, j'ai vu des Azerbaïdjanais et des Arméniens ayant vécu ensemble dans des conditions sincères. Maintenant, l'idée de ne pas vivre  ensemble les n'est rien d'autre qu'une fabrication d'un groupe de nationalistes arméniens. Ils peuvent à nouveau vivre ensemble, comme l’a souligné à plusieurs reprises le Président de la République d’Azerbaïdjan. Il convient de noter que, parallèlement aux paroles du Président de la République d’Azerbaïdjan, cette approche se reflète dans notre concept de sécurité nationale : "Les efforts de la République d'Azerbaïdjan pour résoudre le conflit arméno-azerbaïdjanais ne se limitent pas à la conclusion d'un accord politique intergouvernemental, et après avoir conclu cet accord, ils viseront à établir une paix et une compréhension mutuelles durables entre les deux peuples". Comme vous pouvez le savez, ce n'est pas seulement un défi politique, mais aussi une approche reflétée dans les actes juridiques les plus élevés de notre État.

Le combattant azerbaïdjanais Ahmadiyya Jabrailov a fait preuve d'un grand courage dans la libération de la France des envahisseurs allemands sous le nom d'Armed Michel, ce brave homme, ami proche et compagnon d'armes de Charles de Gaulle, a été nommé héros national de la France. Aujourd'hui, ces fils veulent libérer leur patrie.

Si l'armée arménienne quitte les territoires occupés ou fixé un calendrier exact pour leur retrait, ces peuples assidus vivront dans les mêmes conditions amicales qu'auparavant.

Que voulons-nous? Nous vous demandons simplement, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, de réitérer et de maintenir votre juste position sur le retrait des forces d'occupation, qui  établisse l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Nous voulons que les médias de tous les pays disent la vérité. Nous voulons que les médias reflètent la position de la partie azerbaïdjanaise dans leurs articles et à l'antenne conformément aux critères d'objectivité du journalisme.

Cher Conseil, je vous invite à prendre une position juste sur cette question et à exprimer mon profond respect".

Asgar Zeynalov

Responsable du Centre de langue et culture françaises de l'AUL,

 Docteur ès sciences philologiques, professeur.