ADU haqqında

Elmi Şura

AZƏRBAYCAN  DİLLƏR   UNİVERSİTETİ   ELMİ  ŞURANIN TƏRKİBİ

Soyadı, adı, atasının adıVəzifəİmza

1.

AbdullayevKamal Mehdi o.Rektor, Fil.e.d., akademik, sədr 

2.

ZeynalovaSevincSaday q.Tədris məsələləri üzrə prorektor, fil.e.d., professor, sədr müavini 

3.

Məmmədov Novruzİsmayıl o.Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor, fil.f.d., prof., üzv 

4.

QəribovaJaləƏhməd q.Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, fil.f.d., dosent, üzv

 

 

5.

CəfərovaTamamŞaməmməd q.Sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr  üzrə prorektor, üzv

 

 

6.

Mehrabov Vüqar

Abdulla o. 

Ümumi işlər üzrə prorektor, riy.f.d, dosent, üzv 

7.

MəmmədovMisgərYolçu o.Azad Həmkarlar İttifaqının sədri, üzv

 

 

8.

Əliyev Ələddin Həsən o.

Rektorun sosial məsələlər üzrə müşaviri, üzv

 

9.

CahangirovFikrətFətiş o.Təhsil-1  fakültəsinin   dekanı, f.e.d., professor, üzv  

10.

XəlilliŞahinHəmid oFilologiya və jurnalistika fakültəsinin dekanı, fil.e.d., prof., üzv 

11.

Kazımbəyli İbrahim       Feyzulla o.Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsinin dekanı, s.f.d., dosent, üzv 

12.

Məmmədova Bənövşə Güloğlan q.Tərcümə fakültəsinin dekanı, fil.f.d., dosent, üzv

 

 

13.

NuriyevSalman Suleyman o.Təhsil-2 fakültəsinin dekanı, F.f.d, dosent, üzv 

14.

Səfiyev Ağamusa  Kadrlar şöbəsinin müdiri, üzv 

15.

QazıyevaMəsməxanım      Yusif q.Linqvokulturologiya kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv 

16.

Hüseynzadə Gülnar Cabbar q. Təhsil fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, fil.e.d.professor, üzv  

17.

QuliyevQorxmazHəsiXarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasıın professoru, fil.e.d.,  üzv 

18.

Məmmədov Azad Yəhya o. Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, fil.e.d.,professor, üzv  

19.

Abdullayev SərxanƏvəz o.Təhsil fakültəsi nəzdində Alman dilinin leksikologiyası vəüslubiyyatı kafedrasının müdiri, f.e.d., professor, üzv 

20.

ZeynalovFərman Hüsən oİngilis dilinin fonetikası kafedrasının müdiri,fil.e.d.,  professor, üzv 

21.

BayramovaAytənMəhəmmədq.Təlimdəinnovasiyalarkafedrasınınmüdiri, fil.e.d.,dosent, üzv. 

22.

Yusifzadə Aidə Məmməd q.Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, s.e.d., prof., üzv 

23.

HüseynovArifRza o.İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.f.d., prof., üzv 

24.

ŞabanovŞabanHəsən o. Filologiya və jurnalistika fakültəsinin nəzdində Xaricidillərkafedrasınınmüdiri, fil.f.d.,dosent, üzv 

25.

Zeynalov Əsgər  Məmməd o.Qafqazşünaslıq və Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri, fil.e.d., prof., üzv  

26.

CəfərovAmilMüzəffər o.Təhsil-1 fakültəsi nəzdində İngilis dilinin  leksikologiyası vvəüslubiyyatı kafedrasının müdiri,fil.f.d., dosent, üzv. 

27.

Zeynalova Nigar Eldar q.Pedaqogika kafedrasının müdiri, ped.f.d., dosent, üzv  

28.

Babayeva Şəlalə Rasim q.

Psixologiya kafedrasının  müdir əvəzi, psixol.f.d, dos., üzv

 

29.

Abdiyeva Ədalət Murad q. Fəlsəfə və ictimai elmlər kafedrasının müdiri, fəl.f.d., dosent, Elmi şuranın elmi katibi

 

 

30.

Əmirova Tamilla Hüseyn q. Tərcümə fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv  

31.

Sadıxova GülnarəRəhim q.Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., prof., üzv 

32.

BayramovQılıncxanHəmzə o.Tərcümə Araşdırmaları ETL-nın müdiri, fil.f.d., prof., üzv 

33.

Rüstəmov Aqşin İldırım o.Azərbaycanşünaslıq ETL müdiri, t.f.d., üzv

 

 

34.

Şirəliyev Əmralı  Şirəli o.Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv  

35.

Hüseynova Mehriban  Əlihüseyn q.İngilis dilinin üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv  

36.

Quliyeva AynurVaqif q.Roman dillərinin tərcümə Nəzəriyyəsi və praktikası Kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv  

37.

Əliyeva Sevdagül  Fazil q.Regionşünaslıq kafedrasının müdiri, t.f.d., dosent, üzv  

38.

Seyidova NərgizRamiz q.Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv  

39.

Axundova QahirəVaqif q.Alman dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.f.d., üzv  

40.

Hacıyeva AytənKamal q.İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv  

41.

Niftəliyeva Fərəh  Hüseyn q.Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv 

42.

Tanrıverdiyeva Nüşabəİsrail q.Rektorun maddi-texniki və maaliyyə məsələləri üzrə müşaviri, üzv 

43.

ŞahməmmədovaŞəfəq İsmayıl q.

Tədris departamentinin müdiri, üzv

 

44.

HüseynovaZəhraRamiz q.

Tələbə həmkarlar təşkilatının sədri, üzv

 

 

    

 

 

 

 

   Dəvət olunanlar:

1.

Hacıyeva     ÇeşmiŞəmsəddin q.Rektorun multikulturalizm məsələləri  üzrə müşaviri 

2.

MəmmədovaReyhanƏnvər q. Ümumi şöbənin müdiri

 

 

3.

KərimovMalikMənaf o.

Tərcümə fakültəsinin dekan müavini 

 

4.

OsmanlıAnarİmran o.

Rektorunın məsləhətçisi 

 

5.

QarayevaNərgizSadiq q.Doktorantura şöbəsinin müdiriı, fil.f.d. 

6.

İmanovMuxtarKazım o.Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, f.e.d., akademik. 

7.

İbiyevFikrətTəyyar İnformatika texnologiyaları kafedrasının müdiri, riy.f.d.,  dosent  

8.

MəmmədovElşənAllahverdi o.Mühasibat şöbəsinin müdiri

 

 

9.

HacıyevaMinəxanım German dillərinin tərcüməsi nəzəriyyəsi və praktikası   kafedrasının müdiri, fil.f.d., dos. 

10.

KərimovAzərBalamirzə o.

İKT  şöbəsinin  müdiri

 

11.

TağıyevElçinRasim o.

Xüsusi şöbənin müdiri

 

12.

ƏliyevaCəmilə 

Kitabxananın müdir əvəzi

 

13.

XudiyevaŞəhla  

Amerika mərkəzinin rəhbəri

 

14.

RzayevaFiruzəƏdalət q. 

Magistratura  şöbəsinin müdiri

 

15.

İbrahimovÜlfətZakir o.Filologiya və jurnalistika fakültəsinin nəzdində Franzıq dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.f.d., dos. 

16.

AbdullayevaFialəBəylərBeynəlxalq əlaqələr departamentinin müdiri 

17.

İsmayılovMəmmədAllahverdi o. Əlavə təhsil və ixtisasartırma fakültəsinin dekanı 

18.

QurbanzadəFatmaNazim q.Biliyin qiymətləndirilməsi, monitirinq və keyfiyyətin təminatışöbəsinin müdiri 

19.

İmanovaSevdaRafiq q.Elm  şöbəsinin müdiri

 

 

20.

FeyzullovaSəbinəMaratovna q. Qrantlar və layihələr şöbəsinin müdiri

 

 

21.

ƏkbərliİlkinYaşar o.Hüquq şöbəsinin müdiri

 

 

22.

NəsibovMuxtarNəsib o.Təchizat və təsərrüfat şöbəsinin müdiri

 

 

23.

VeysəlliFəxrəddinYadigar  o.Eksperimental fonetika və tədbiqi dilçilik ETL müdiri, professor 

24.

QurbanovaLətifəMəhərrəm o.Xarici təhsilli ADU əməkdaşlarının Birliyi.  

25.

ƏliyevMəmmədArif o.Rusiyaşünaslıq ETL müdiri, professor

 

 

26.

KuninaİrinaAleksandrovnaMultikulturalizm ETL, dosent

 

 

27.

HüseynovAzadMəmmədhüseynMülki Müdafiəşöbəsinin müdiri

 

 

28.

CəfərliAğaİsa o.İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdir müavini

 

 

29.

ZeynallıCavidAşurİctimaiyyətlə əlaqələr və yaradıcılıq şöbəsinin müdiri 

30.

İsmayılovAbduləliQarakişi o.İcra intizamına nəzarət işləri üzrə rektorun müşaviri 

31.

SabitovaAynurZakir q.Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının, müdiri, fil.e.d., professor, üzv 

32.

Zamanova SevdaXasay q.Mülki müdafiə, tibbi biliklər kafedrasının müdiri,tib.f.d., dosent, üzv 

33.

SoborAida Təhsil 2 fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d., dos.