ADU haqqında

Dissertasiya Şurası

 

                             ED 2.12 Dissertasiya Şurasının tərkibi

 

5718.01- “Dünya ədəbiyyatı (ingilisdilli ədəbiyyat)” ixtisası üzrə

 

1. Abdullayev Kamal Mehdi oğlu (sədr) – AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, akademik

2. Zeynalova Sevinc Saday qızı (sədr müavini) – filologiya elmləri doktoru, dosent

3. Əliyeva Həmidə Əhməd qızı (elmi katib) – filologiya elmləri doktoru, dosent

4. Xəlilli Şahin Həmid oğlu –filologiya elmləri doktoru, professor

5.Sabitova Aynur Zakir qızı –filologiya elmləri doktoru, professor

6. Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor

 

5708.01- “German dilləri” ixtisası üzrə

 

1. Abdullayev Əfqan Əli oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor

2. Aslanov Fikrət Əlövsət oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor

3. Məmmədov Azad Yəhya oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor

4. Səfərəliyeva Rəna Teymur qızı - filologiya elmləri doktoru, dosent

5. Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor

6. Zeynalov Fərman Hüsən oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor

 

5708.01 –“German dilləri” ixtisası üzrə Elmi seminarın üzvləri

1. Aslanov Fikrət Əlövsət oğlu (sədr)- filologiya elmləri doktoru, professor

2. Sərdarova İradə Nadir qızı (katib)- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. 

3. Məmmədova Zemfira Şahnəzər qızı - filologiya elmləri doktoru, professor

4. Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor

5. Bağırova Səyanə Mövsüm qızı - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

6. Yaqubova Cavahir Hacı qızı - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim 

7. Hüseynova Ramilə Fərman qızı - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

5718.01 –“Dünya ədəbiyyatı” ixtisası üzrə seminar üzvləri

 

1. Xəlilli Şahin Həmid oğlu (sədr) - filologiya elmləri doktoru, professor

2. İsmayılova Aybəniz Aydın qızı (katib) - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3. Nağıyev Cəlil Qərib oğlu - filologiya elmləri doktoru, professor

4. Abdullabəyova Gülər Həsən qızı - filologiya elmləri doktoru, professor

5. Abdullayeva Yeganə Atamoğlan qızı - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

6. Hacıyev Vilayət Tapdıq oğlu - filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent