ADU haqqında

Elm şöbəsi

Elm Şöbəsi

Elm şöbəsi  Azərbaycan Dillər Universitetinin  Rektoryanı Şuranın  07.06.2019-cu il tarixli iclasının qərarı (protokol №66) və Universitetin  rektorunun  27.06.2019-cu il tarixli, 73 saylı əmri ilə yaradılmış  struktur bölməsidir.

Şöbə öz fəaliyyətini Universitetin fakültələri, kafedraları, Elmi tədqiqat laboratoriyaları , mərkəzləri və digər struktur bölmələri ilə əlaqəli şəkildə həyata keçirir. Şöbə öz funksiyalarının yerinə yetirilməsində  ali təhsil  müəssisələrinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunları, dövlət idarəçiliyi orqanlarının təsdiq etdiyi normativ-hüquqi sənədləri, Azərbaycan Dillər Universitetinin nizamnaməsini, Elmi Şurasının qərarlarını, rektorun əmr və sərəncamlarını, eləcə də şöbənin əsasnaməsini rəhbər tutur.

Şöbə Universitetin professor-müəllim  heyətinin elmi tədqiqat, elmi-metodik işlərin planlaşdırılması, yerinə yetirilməsi və nəticələrin tədrisə tətbiq  edilməsini, keçirilən elmi konfrans və simpoziumların təşkilini və keçirilməsini,  materiallarının nəşrə hazırlanması həyata keçirir, eləcə də, Respublika ali təhsil müəssisələri, o cümlədən xarici ölkələrin universitetlərinin təhsil və elm mərkəzləri ilə elmi əlaqələri  yaradır.

Şöbə aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:

Kafedralarda və Elmi tədqiqat laboratoriyalarında elmi tədqiqat və elmi-metodik işlərin yerinə yetirilməsi və praktikada tətbiqini təşkil edib, ona nəzarət etmək;

Yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat və elmi-metodik işlərin ekspertizasını təşkil etmək;

 Elmi tədqiqat və elmi-metodik işlərin yerinə yetirilməsinə dair kafedraların və Elmi tədqiqat laboratoriyalarının hesabatlarını öyrənmək və yekun hesabatlar  hazırlamaq;

Hər növbəti il üçün kafedra və ETL-in elmi tədqiqat və elmi-metodik işlərinin  planlarını toplamaq  və onların ekspertizasını təşkil etmək, ümumuniversitet elmi tədqiqatlar planı işləyib hazırlamaq və təsdiq üçün Elmi şuraya təqdim etmək;   

Kafedralarda və Elmi tədqiqat laboratoriyalarında elmi tədqiqat  və  elmi-metodik işlərin planlaşdırılması və hazır işlərin müzakirəsində iştirak etmək;

Doktorant, dissertant və magistrantlar üçün elmi, elmi-metodik seminar və məruzələr təşkil etmək; kafedralarda dissertasiyaların, elmi işlərin müzakirəsində iştirak etmək;

Universitetdə yerinə yetirilmiş elmi və elmi-metodik  işlərin yekunu  ilə bağlı illik hesabat hazırlamaq;

TEC-in üzvləri üçün elmi tədqiqat işlərinin aparılması ilə bağlı metodik məsləhət saatları təşkil etmək;

Universitetin digər universitetlərlə bağladığı müqavilələr çərçivəsində müxtəlif elmi tədbirlər,  əməkdaşlıq proqramları, layihələr hazırlamaq  və onları həyata keçirmək;

Beynəlxalq  və respublika səviyyəli elmi konfransların keçirilməsi  ilə bağlı təşəbbüslər irəli sürmək, bu qəbildən olan tədbirlərin təşkili üçün  lazım olan  sənədləri hazırlamaq ;

Müxtəlif elmi tədbirlər: beynəlxalq və respublika səviyyəli konfranslar, təqdimatlar, seminarlar, dəyirmi masalar, təlimlər təşkil etmək;

Elmi konfranslara təqdim olunan məqalə və tezisləri toplamaq və onların ekspertizasını təşkil etmək, konfransların proqramlarını tərtib etmək, iştirakçıları məlumatlandırmaq;

Beynəlxalq nəşrlərlə əməkdaşlıq etmək və bu istiqamətdə müştərək layihələr hazırlamaq;

Universitet əməkdaşlarının respublika və beynəlxalq səviyyəli konfranslarda, simpoziumlarda, seminarlarda, diskussiyalarda, təqdimatlarda və s. iştirakını təmin etmək.

 

Elm şöbəsinin müdiri:

p.f.d., dos. İmanova Sevda Rafiq qızı

Ünvan: Bakı şəhəri, R.Behbudov küç., 134, ADU-nun əsas tədris binası, otaq 302

Əlaqə: (+994 12) 441 22 78 (daxili 257) /  (+994 077) 757-97-00

Email: [email protected]