ADU haqqında

Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsi

Şöbə 2016-cı ilin noyabr ayında аpаrılаn struktur dəyişiklikləri nəticəsində Kurrikulum və Kеyfiyyətə Nəzаrət Dеpаrtаmеntinin nəzdində Biliyin Qiymətləndirilməsi və Mоnitоrinq Mərkəzi kimi fəaliyyətə başlamış, 2017-ci ilin oktyabr ayından etibarən Biliyin Qiymətləndirilməsi, Monitorinq və Keyfiyyətin Təminatı Şöbəsi adı altında fəaliyyətini davam etdirmişdir.
2019-cu ilin noyabr ayından etibarən Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir və şöbənin iş prinsipi Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatlar (ESG) toplusunda qeyd olunan Daxili keyfiyyət təminatı üçün standartlara istinad edərək ümumiləşdirilmişdir.
Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
  Universitetdə fəaliyyət göstərən dekanlıqlar və onların nəzdində olan kafedralar üzrə standartlara əsaslanan hüquqi-normativ sənədlərin yoxlanılması və monitorinqi;
  Tədris proqramlarının, sillabusların, müəllimlərin illik işçi tədris planları, tələbələrin fərdi planlarının yoxlanılması, analitik məlumatların müvafiq qurumlara ötürülməsi və nəticələrin təhlili;
  ADU üzrə müvafiq kafedralarda seçilmiş (pilot) qruplar üzrə tədris olunan fənlərin keyfiyyətinin ölçülməsi və tədris edən müəllimlərin müvafiq fənlərə adekvatlığının ölçülməsi məqsədilə keyfiyyət sorğularının keçirilməsi və imtahan sessiyasına qədər nəticələrin izlənilməsi;
  Keçirilən dərslərin keçirilmə qaydası, təhsilin keyfiyyətini ölçmək məqsədilə fənnlər üzrə ümumiuniversitet qiymətləndirmə sorğuların keçirilməsi və nəticələrin müvafiq qurumlarla qarşılıqlı təhlili;
  Tələbə-müəllim, tələbə özününqiymətləndirmə sorğularının keçirilməsi və hesabatı;
  Tələbələrin imtahan sessiyasına hazırlıq prosesinə nəzarət, müvafiq kafedralar tərəfindən imtahan suallarının tələbələrə verilməsi və sualların müvafiq fənn sillabuslarına uyğunluğunun yoxlanılması və monitorinqi;
  Müvafiq kafedralar tərəfindən tələbələrə verilmiş sərbəst iş mövzularının verilməsi mexanizmlərinin, sərbəst işlərə qoyulan tələblərə və təhvil alınma vaxtlarına nəzarət və nəticələrin ümumiləşdirilmiş qaydada təhvil və analizi;
  Universitetin fəaliyyəti, o cümlədən tədris proqramları barədə aydın, dəqiq, obyektiv və son məlumatların dərc olunmasına nəzarət;
  Pedaqoji heyətin peşəkar inkişafını təmin edən münbit şəraitin yaradılması məqsədilə onların təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi üçün sorğuların keçirilməsi.
 
 
Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsinin müdiri
p.f.d., b/m Hacıyeva Könül Xanlar qızı
Ünvan: Rəşid Behbudov 134, ADU-nun əsas tədris binası, I mərtəbə
Tel: (+99412) 441-22-78 (daxili 133)