ADU haqqında

Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsi

Şöbə 2016-cı ilin noyabr ayında аpаrılаn struktur dəyişiklikləri nəticəsində Kurrikulum və Kеyfiyyətə Nəzаrət Dеpаrtаmеntinin nəzdində Biliyin Qiymətləndirilməsi və Mоnitоrinq Mərkəzi kimi fəaliyyətə başlamış, 2017-ci ilin oktyabr ayından etibarən Biliyin Qiymətləndirilməsi, Monitorinq və Keyfiyyətin Təminatı Şöbəsi adı altında fəaliyyətini davam etdirib.

2019-cu ilin noyabrından etibarən Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir və aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir.

Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

  1. Universitetdə fəaliyyət göstərən dekanlıqlar və onların nəzdində olan kafedralar üzrə standartlara əsaslanan hüquqi-normativ sənədlərin yoxlanılması və monitorinqi;
  2. Tədris proqramlarının, sillabusların, müəllimlərin illik işçi tədris planları, tələbələrin fərdi planlarının yoxlanılması, analitik məlumatların müvafiq qurumlara ötürülməsi və nəticələrin təhlili;
     

Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsinin müdiri

Qurbanzadə Fatma Nazim qızı

Ünvan: Rəşid Behbudov 134, ADU-nun əsas tədris binası, II mərtəbə

Tel: (+99412) 441-22-78 (daxili 133)

Email: [email protected]