ADU haqqında

Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsi

Tarixi

Fəaliyyət istiqaməti

Rolu və vəzifələri

İşçi heyət

Keyfiyyət siyasətimiz

Daxili keyfiyyət təminatı

Xarici keyfiyyət təminatı

Əlaqə

Təklif və tövsiyyələlər

I.            Tarixi

Azərbaycan Dillər Universiteti nəzdində daxili keyfiyyəti artırmaq məqsədilə 2005-cı ildə Sosial araşdırma mərkəzi yaradılmışdır. Ölkəmiz Boloniya prosesinə qoşulmaq üçün 2004-cü ildən bir sıra təşəbbüslər etmiş, nəhayət, 2005-ci il mayın 19-da Boloniya bəyannaməsini imzalamaqla bu prosesə rəsmən qoşulmuşdur. Bundan sonra 2006-cı ildə “Keyfiyyətin təminatı” şöbəsi yaradılmış, 2011-ci ildə isə Keyfiyyətin təminatı mərkəzi kimi müstəqil şəkildə fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2012-ci ildə isə mərkəz Tədris şöbəsinin nəzdində Keyfiyyətin təminatı kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Şöbə 2016-2017-ci tədris ildə аpаrılаn struktur dəyişiklikləri nəticəsində  Biliyin Qiymətləndirilməsi, Monitorinq və Keyfiyyətin Təminatı Şöbəsi adı altında fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2019-cu ilin 6 dekabr tarixindən etibarən Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir.

II.         Fəaliyyət istiqamətləri

Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsinin iş prinsipi Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatlar (ESG) toplusunda qeyd olunan Daxili keyfiyyət təminatı üçün standartlara istinad edərək ümumiləşdirilmişdir.

Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

·        Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq reytinqinin yüksəldilməsinə nəzarət;

·        Universitetdə fəaliyyət göstərən fakültələr və onların nəzdində olan kafedralar üzrə standartlara əsaslanan hüquqi-normativ sənədlərin yoxlanılması və monitorinqi;

·        Tədris proqramlarının, jurnalların, sillabusların, müəllimlərin illik işçi tədris planlarının yoxlanılması, analitik məlumatların müvafiq qurumlara ötürülməsi və nəticələrin təhlili;

·        Təhsilin keyfiyyətini ölçmək məqsədilə fənlər üzrə ümumi universitet qiymətləndirmə sorğuların keçirilməsi və nəticələrin müvafiq qurumlarla qarşılıqlı təhlili;

·        Tələbə-müəllim, tələbə özününqiymətləndirmə sorğularının keçirilməsi, hesabatların hazırlanması, əldə olunmuş nəticələr əsasında tədbirlərin hazırlanması və tətbiqinə nəzarət;

·        Tələbələrin imtahan sessiyasına hazırlıq prosesinə nəzarət, müvafiq kafedralar tərəfindən imtahan suallarının müvafiq fənn sillabuslarına uyğunluğunun yoxlanılması və monitorinqi;

·        İmtahanların təşkil olunması və keçirilməsinə nəzarət;

·        Pedaqoji heyətin peşəkar inkişafını təmin edən münbit şəraitin yaradılması məqsədilə onların təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi üçün sorğuların keçirilməsi.

·        Fakültələr üzrə dərslərin izlənməsi, monitorinqi və aşkarlanmış nöqsanlar haqqında hesabatın hazırlanması;

·        AOİTAS (ATİS) sisteminin koordinatorluğu və Təhsil Tələbə Kredit sistemi üzrə məlumatların yoxlanıb təsdiq olunması;

 

 

 

III.     Rolu və vəzifələri

“Keyfiyyətin təminatı və monitorinq” şöbəsi Avropa Ali Təhsil Məkanında Keyfiyyətin Təminatı prinsiplərinə əsaslanan və aşağıda qeyd olunmuş fəaliyyət istiqamətləri üzrə öhdəlikləri yerinə yetirir. Keyfiyyətin təminatı və monitorinq prosesi aşağıdakı şəkildə baş verir:

IV.      İşçi heyət

f.f.d.,dos Vüsalə Ağabəyli

Keyfiyyətin təminatı və monitorinq şöbəsinin müdiri

Əsgərova Aytac Elvin

Mütəxəssis

Namazova Şahnaz Elçin

Mütəxəssis

Cəlilova Məsmə Asəf

Mütəxəssis

İsmayılova Nigar Arif

Mütəxəssis

Rzayeva Validə Tamerlan

Mütəxəssis

Həşimova İnci Rüsxət

Metodist

İsmayıllı Səbinə Aləddin

Metodist

V.          Keyfiyyət siyasətimiz

Azərbaycan Dillər Universitetinin keyfiyyəti təminatı siyasəti Universitetin Strateji inkişaf planının hədəflərinə uyğun olmaqla təhsilin keyfiyyətinin təmin olunmasına və fasiləsiz inkişafına əsaslanır. Keyfiyyətin təminatı və montiroinq şöbəsinin siyasəti, Universitetin keyfiyyət təminatı siyasətini nəzərə almaqla, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin qanun və qaydalarına əsaslanan təhsil sisteminin qurulmasına, Universitetin daxili və beynəlxalq rəqabətliyinin inkişaf etdirilməsinə nəzarət kimi prinsipləri özündə ehtiva edir.

VI.   Daxili keyfiyyətin təminatı

“Keyfiyyətin təminatı və monitorinq” şöbəsinin fəaliyyətinin əsas məqsədi universitet üzrə tədrisin keyfiyyətinin təmin olunması və qiymətləndirilməsinə, onun daha da yüksəldilməsinə, biliyin obyektiv qiymətləndirilməsinin təmin edilməsinə nəzarət etmək və bu sahədə innovativ təcrübələri tətbiq etməklə, müasir standartlara cavab verən kadr hazırlığı üçün səmərəli tədris mühiti yaratmaqdır.

VII.  Xarici keyfiyyət təminatı

“Keyfiyyətin təminatı və monitorinq” şöbəsinin xarici keyfiyyət təminatının əsasını Avropa Ali Təhsil Məkanında (EHEA) Keyfiyyətin Təminatı (ENQA) prinsipləri təşkil edir və Əsasnamdə öz əksini tapan fəaliyyət istiqamətləri üzrə iş mexanizmini əsas tutaraq keyfiyyəti təmin etməkdən ibarətdir.

VIII.     Əlaqə

Tel: (+99412) 441-22-78/79 (daxili 133)

Email: [email protected]

Ünvan: Rəşid Behbudov 134, ADU-nun əsas tədris binası, I mərtəbə

 

IX.      Təklif və tövsiyyələriniz

Azərbaycan Dillər Universitetinin daxili keyfiyyətini təkmilləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün tövsiyə və təkliflərinizi şöbənin mailinə [email protected] ([email protected]) göndərə bilərsiniz.