XƏBƏRLƏR

Akademik Kamal Abdulla universitetin doktorantları ilə görüşüb

15 oktyabr, 2021

Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, akademik Kamal Abdulla universitetin doktorantları ilə görüşüb, onlara mühazirə oxuyub. Görüşdə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının poetikası, mifolinqvistika, dilçilik və tarix, dilçilik və ədəbiyyat və s. mövzulara toxunulub, fikir mübadiləsi aparılıb.