XƏBƏRLƏR

Doktoranturaya qəbul imtahanlarının və dissertanturaya müsahibənin keçirilmə cədvəli

08 sentyabr, 2021

Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranturaya qəbul imtahanlarının və dissertanturaya müsahibənin keçirilmə cədvəli

Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə

9 sentyabr 2021-ci il, saat 1000

Azərbaycan dili ixtisası üzrə

9 sentyabr 2021-ci il, saat 1100

Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə

9 sentyabr 2021-ci il, saat 1200

Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji

dilçilik ixtisası üzrə

9 sentyabr 2021-ci il, saat 1400

German dilləri ixtisası üzrə

10 sentyabr 2021-ci il, saat 1000

Roman dilləri ixtisası üzrə

10 sentyabr 2021-ci il, saat 1200

Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə

10 sentyabr 2021-ci il, saat 1400