XƏBƏRLƏR

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti bоş оlаn vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdir

03 aprel, 2019
 
1. İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı -1 baş müəllim – 2 ştat
2. Ingilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı -2 dosent -  1 ştat
3. Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası dosent - 0,5 ştat, baş müəllim - 1 ştat
4. Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı baş müəllim - 0,5 ştat
5. Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsi nəzdində xarici dillər müəllim – 1 ştat
6. Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində xarici dillər baş müəllim - 1 ştat
7. Təhsil fakültəsi nəzdində xarici dillər baş müəllim -0,25 ştat
8. Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsi nəzdində xarici dillər dosent - 0,5 ştat  
9. Təhsil fakültəsi nəzdində xarici dillərin tədrisi metodikası dosent - 0,5 ştat
10. Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası baş müəllim – 1 ştat
11. Linqvokulturologiya baş müəllim - 3 ştat
12. Təlimdə innovasiyalar baş müəllim -1 ştat, müəllim -1 ştat
13. Regionşünaslıq baş müəllim - 1,5 ştat
14. Beynəlxalq münasibətlər dosent - 0,5 ştat, baş müəllim - 0,5 ştat
15. Azərbaycan ədəbiyyatı baş müəllim - 0,5 ştat

      Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin  07.08.1996-cı il tarixli, 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” sənədin tələblərinə uyğun olaraq bu elan qəzеtdə dərc оlunduğu gündən 30 gün kеçənədək rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana göndərə bilərlər.

Bаkı şəh., AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi, 134 Tеl.: 441-­­22-78 (daxili-230)         441-22-79 (daxili -230)

Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə, lazimi elmi-pedaqoji, idarəetmə təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, həmçinin müvafiq qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə bilərlər.