XƏBƏRLƏR

Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə  doktoranturaya qəbul imtahanlarının və dissertanturaya müsahibənin  keçirilmə cədvəli

08 yanvar, 2019
Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə  doktoranturaya qəbul imtahanlarının və dissertanturaya müsahibənin  keçirilmə cədvəli
Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası üzrə 10 yanvar 2019-cu il, saat 1000
Azərbaycan dili ixtisası üzrə   10 yanvar 2019-cu il, saat 1200
Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə   10 yanvar 2019-cu il, saat 1400
Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə 11 yanvar  2019-cu il, saat 1000  
Roman dilləri ixtisası üzrə   11 yanvar 2019-cu il, saat 1400
Sosial psixologiya ixtisası üzrə   14 yanvar 2019-cu il, saat 1000
Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə   14 yanvar 2019-cu il, saat 1400
Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə   15 yanvar 2019-cu il, saat 1000
German dilləri ixtisası üzrə   15 yanvar 2019-cu il, saat 1500
Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik ixtisası üzrə 16 yanvar 2019-cu il, saat 1000
Dünya ədəbiyyatı  ixtisası üzrə    16 yanvar 2019-cu il, saat 1500
Fəlsəfə   18 yanvar 2019-cu il, saat 1000
Xarici dil (ingilis dili)   21 yanvar 2019-cu il, saat 1000
Xarici dil (alman dili)   21 yanvar 2019-cu il, saat 1400
Xarici dil (fransız dili)   21 yanvar  2019-cu il, saat 1600