XƏBƏRLƏR

Təqdimatlar və linklər

18 aprel, 2020

Məsafədən dərslərin keyfiyyətini və effektivliyini yaxşılaşdırmaq, eyni zamanda öyrənən və öyrədənlərdə motivasiya yaratmaq üçün təqdimatlar və linkləri sizə təqdim edirik.
 
Təqdim olunan resurslar pandemiya şəraitində məsafədən (from home - evdən) işləmək, tədrisin davamlığını təşkil etmək üçün aparıcı və peşəkar institutlar, alimlər və mütəxəssislər tərəfindən tövsiyyə olunub. 
 
Vebinarlarımızdan əldə etdiyimiz vasitələr bugünkü dərslərimizdə əsas götürülə bilər. 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1LTY6ZmVsfEseHCe5ziHGI7HM1_eqeelRvXEuc7exdes/mobilepresent?fbclid=IwAR0U2vPPaVR6zNQlvCNiMbwrxXuem8yugwkWQsvdN3jM260PxIfAcDis_1E&slide=id.g716f5ff883_0_266 
 
https://www.albert.io/blog/tools-for-distance-learning/?fbclid=IwAR0mI33Khgngvu_A6z1nzfEKs7FeHnPFfXZuvigYtJtrl5H3014Qv9wJG3o  
 
https://www.facebook.com/kitabxanaADU/ 

/ckuploads/files/Possible%20approach%20to%20online%20delivery.docx