Laboratoriyalar

Azərbaycanşünaslıq ETL

 

2017-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) rektoru, akademik Kamal Abdullayevin təşəbbüsü ilə bir çox yeni kafedralar, mərkəzlər və elmi-tədqiqat laboratoriyaları ilə yanaşı, Azərbaycanşünaslıq elmi-tədqiqat laboratoriyası (ETL) da yaradılmışdır.

Laboratoriyanın yaradılması universitetin  təhsil, tədris və tərbiyə işlərində böyük əhəmiyyət kəsb edir.

 Azərbaycanşünaslıq ETL-nin əsas məqsədi Ümummilli lider Heydər Əliyevin banisi olduğu Azərbaycançılıq məfkurəsini, Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, müstəqil dövlətimizin inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin elm, təhsil və mədəniyyətin davamlı inkişafı sahəsində həyata keçirdiyi dövlət siyasətinin öyrənilməsi və təbliği, Azərbaycanşünaslığın inkişafına dəstək göstərməkdir.

Laboratoriyanın əsas vəzifələri:

─  Universitetdə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin müasir elmi biliklərə yiyələnmiş və hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi formalaşması, azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə olunması işinə dəstək göstərmək;

─  Universitetdə təhsil alan əcnəbi tələbələrin Azərbaycan xalqının qədim tarixi və zəngin mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyərləri, müasir Azərbaycanın gerçəklikləri ilə yaxından tanış olmalarını təmin etmək;

─ Azərbaycançılıq ideologiyasının möhkəmləndirilməsi, milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə ötürülməsi, Azərbaycan multikulturalizminin və xalqımızın tolerantlıq ənənələrinin inkişaf etdirilməsi, gənclər arasında Azərbaycan dilinə qayğıkeş münasibətin, tarix, ədəbiyyat və incəsənətinə marağın artırılması istiqamətində fəaliyyət göstərmək;

─ Ölkədə və ölkə xaricində Azərbaycanşünaslıq istiqamətində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar, elm və mədəniyyət mərkəzləri ilə, eləcə də universitet daxilində elm, tədris və mədəniyyət sahələrində fəaliyyət göstərən kafedra, mərkəz və qurumlarla qarşılıqlı işgüzar əlaqələr qurmaq və onlarla yaradıcı əməkdaşlığı möhkəmləndirməkdir.

Fəaliyyətə başladığı dövürdən bu günə qədər laboratoriya elmi-tədqiqat işləri ilə yanaşı, tələbələrin iştirakı ilə Azərbaycanşünaslığın müxtəlif problemlərini əhatə edən dəyirmi masalar, elmi seminarlar, kitab təqdimatları, görüşlər təşkil etmişdir.

          Hal-hazırda laboratoriyanın əməkdaşları müvafiq kafedralarla birgə aşağıda adları çəkilən 3 kitabın hazırlanması və nəşri üzərində işləri davam etdirir:

    ― “Müstəqillik dövründə ingilisdilli, fransızdilli, almandilli kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan obrazı” kitabının hazırlanması ADU-nun rektoru akademik Kamal Abdullayevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Davamlı layihə olan bu iş 1991-ci ilin oktyabrından bu günə kimi olan dövrü əhatə edəcək. Bu kitab müstəqillik əldə etmiş Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı dinamikanı izləməyə kömək edəcək. Kitabın əsas məqsədi həmin illər ərzində ingilisdilli, fransızdilli, almandilli KİV-də nəşr olunmuş analitik məqalələri (ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni-elmi, incəsənət, Dağlıq Qarabağ problemi)  və xarici KİV-də müstəqil Azərbaycan obrazının nə cür əks olunmasını müəyyənləşdirməyə xidmət edir.  Hal-hazırda üzərində işlədiyimiz I cild 1991-1993-cü illərdə xarici KİV-də nəşr olunmuş analitik məqalələri xronoloji ardıcıllıqla özündə əks etdirəcək.  Bu kitab ictimaiyyətin, cəmiyyətin maarifləndirilməsində, eyni zamanda tədqiqatçıların işinə kömək məqsədilə əvəzsiz vasitəyə çevriləcək.

   ―   “Azərbaycan tərcümə ensiklopediyası”nın ideya müəllifi və baş redaktoru ADU-nun rektoru akademik Kamal Abdullayev olmuşdur. Bu kitabın I nəşri 2018-ci ildə çap olunmuşdur. Ölkəmizdə ilk dəfə oxuculara təqdim olunan “Azərbaycan tərcümə ensiklopediyası”nda  tərcümənin fəlsəfi əsasları, predmet və problemləri, Azərbaycanda tərcümə tarixinin mühüm məqamları, eyni zamanda, Azərbaycan dilinə, həm də Azərbaycan dilindən digər dillərə tərcümələrin müəllifləri haqqında məlumatlar əks olunub.  Hal-hazırda təkmilləşdirilmiş variant üçün II nəşrin üzərində işlər aparılır.

   ―   “Azərbaycan maarifçiləri” kitabının nəşr olunması üzərində işlər Azərbaycanşünaslıq laboratoriyasının əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir. Kitabın əsas məqsədi Azərbaycanın görkəmli maarif xadimlərinin xalqa bəxş etdiyi töhfələri yeni nəslə çatdırmaqdan, azərbaycanlı gənclərin dünyagörüşünün genişləndirilməsindən, xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri, dili, tarixi, mədəniyyəti, əbəbiyyatı və incəsənəti ilə bağlı biliklərə yiyələnməsindən və azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə olunmasından ibarətdir.

 

Azərbaycanşünaslıq elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, t.  f. d.

Rüstəmov Aqşin İldırım oğlu

Tel: (+99412) 441 46 65

Email: [email protected]