Fakültələr

 

Əlavə təhsil - 2019-2020-ci tədris ilinin yaz semestri

İngilis dili müəllimliyi ixtisası üzrə (tərcümə-ingilis dili- bazasında)

 1. İngilis dilinin praktik qrammatikası
 2. İngilis dilinin praktik fonetikası
 3. İngilis dilinin üslubiyyatı
 4. İngilis dilinin leksikologiyası
 5. Akademik yazı və oxu
 6. İxtisas dili ölkəsinin ədəbiyyatı
 7. Tibbi biliklərin əsasları
 8. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

İngilis dili müəllimliyi ixtisası üzrə (filologiya-ingilis dili və ədəbiyyatı bazasında-bazasında)

 1. İngilis dili (nitq praktikası)
 2. İngilis dilinin praktik qrammatikası
 3. İngilis dilinin praktik fonetikası
 4. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları
 5. Müasir Azərbaycan dili
 6. Azərbaycan ədəbiyyatı

Fransız dili müəllimliyi ixtisası üzrə (tərcümə-fransız dili- bazasında)

 1. Fransız dilinin praktik qrammatikası
 2. Fransız dilinin praktik fonetikası
 3. Fransız dilinin üslubiyyatı
 4. Fransız dilinin leksikologiyası
 5. Akademik yazı və oxu
 6. İxtisas dili ölkəsinin ədəbiyyatı
 7. Tibbi biliklərin əsasları
 8. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

Alman dili müəllimliyi ixtisası üzrə (tərcümə-alman dili- bazasında)

 1. Alman dilinin praktik qrammatikası
 2. Alman dilinin praktik fonetikası
 3. Alman dilinin üslubiyyatı
 4. Alman dilinin leksikologiyası
 5. Akademik yazı və oxu
 6. İxtisas dili ölkəsinin ədəbiyyatı
 7. Tibbi biliklərin əsasları
 8. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları