Daily Archives: 6 Avqust, 2019

Koqnitiv dilçilik: əsas anlayışları və perspektivləri

ADU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının professoru Fəxrəddin Veysəlli Mənbə: Dil və ədəbiyyat jurnalı 2015 N2 Koqnitiv dilçilik: əsas anlayışları və perspektivləri (kitabdan parçalar) Açar sözlər: dilçilikdə paradiqm, koqnitiv dilçilik,...

АBİTURİYЕNTLƏRİN   NƏZƏRİNƏ!

АDU-nun  bаkаlаvr  pilləsinin  I  kursunа qəbul оlmuş аbituriyеntlər АDU-nun  Sənəd  Qəbulu  Kоmissiyаsınа  15 аvqust  2019-cu il  tаriхdən 27 аvqust 2019-cu il tаriхədək (şənbə və...

“TÜRK DÜNYASININ GÖRKƏMLİ İCTİMAİ-SİYASİ XADİMİ ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLU” konfransı keçiriləcək

Hörmətli həmkarlar! 19-20 sentyabr 2019-cu il tarixlərində Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda “TÜRK DÜNYASININ GÖRKƏMLİ İCTİMAİ-SİYASİ XADİMİ ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLU” mövzusunda elmi konfrans keçiriləcəkdir. Konfransın istiqamətləri: Əhməd bəy...