Daily Archives: 14 July, 2019

Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi böyük tarixi dönüşün möhtəşəm başlanğıcı kimi tarixə yazıldı

Yaxın yarıməsrlik tariximizə nəzər saldıqda baş verən ictimai-siyasi proseslərdən ancaq Heydər Əliyevin siyasi iradəsinin gücü ilə çıxmağın mümkün olduğu aydın görünür. Əlli ildir ki,...