Daily Archives: 4 June, 2019

Dillər Universitetində Çingiz Abdullayevlə görüş keçirilib

İyunun 4-də Azərbaycan Dillər Universitetində Tələbələrlə iş və tərbiyə şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevlə görüş keçirilib. ADU-nun rektoru, akademik Kamal Abdullayev Çingiz Abdullayevin...

В Университете языков прошла встреча с Чингизом Абдуллаевым

4 июня в Азербайджанском университете языков (АУЯ) при организационной поддержке отдела по работе со студентами состоялась встреча с народным писателем Чингизом Абдуллаевым. Ректор АУЯ, академик...

Состоялся очередной семинар журнала “Тюркология”

В Азербайджанском университете языков состоялся очередной международный семинар журнала «Тюркология». Гостьей семинара стала заведующая кафедрой тюркских языков Киевского национального лингвистического университета Украины, доцент Татьяна...

A regular Seminar of “Turkology” Journal was held

At the Azerbaijan University of Languages (AUL) a regular International Seminar of the “Turkology” Journal took place.  The event was attended by the Head of...