Təhsil fakültəsi Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir.

408

19 mart 2018-ci il tairixində Təhsil fakültəsi Elmi Şurasının növbəti iclası keçirildi. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirlə olundu:
1. Mart ayında fakültədə və kafedralarda mövcud vəziyyət.- Dekan, kafedra müdirləri
2. Linqvokulturologiya kafedrasının hesabatı – Kafedra müdiri
3. Kredit borclarının ləğvinin gedişi barədə – Dekan müavinləri
4. Cari məsələlər. Müsabiqə

İclasın gedişində hər bir məsələ haqqında geniş məlumatlar verilərək müvafiq qərarlar qəbul edildi.

SHARE