Avstriya Mərkəzi

1848

An der Azerbaidschanischen Sprachenuniversität errichtetes Österreichisches Zentrum besteht aus 2 Abteilungen.

 

OeAD –  Österreichischer Austauschdienst

Am 26. Mai 2015 wurde zwischen der OeAD GmbH und der Aserbaidschanischen Sprachenuniversität das Abkommen zur Errichtung und zum Betrieb einer OeAD-Informationsstelle an der Aserbaidschanischen Sprachenuniversität unterzeichnet.

Die Österreichische Austauschdienst-Gesellschaft (OeAD)  ist eine der größten österreichischen Agenturen zur Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung und wurde 1961 auf der Grundlage eines gemeinsamen Beschlusses österreichischer Universitäten gegründet. Seit 2000 kooperiert der OeAD nicht nur mit den Universitäten, sondern auch mit den Gymnasien und Hochschulen. Die OeAD-GmbH spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des österreichischen Bildungs- und Wissenschaftspotentials und vertritt das Bildungssystem des Landes weltweit. Das Hauptziel der Organisation ist der Austausch im Bereich Bildung und Wissenschaft sowie die Unterstützung der internationalen, wissenschaftlichen und kulturellen Kooperations- und Integrationsprozesse. Der OeAD arbeitet eng mit dem Generaldirektor der Kommission für Wissenschaft und Kultur der Europäischen Union sowie mit den internationalen und nationalen Organisationen, Ministerien, Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen zusammen und bietet umfangreiche Stipendien an.

Die Aufgaben dieser OeAD-Informationsstelle sind

 • die Förderung der Studierendenmobilität zwischen Aserbaidschan und Österreich durch Beratung zu den Studien- und Stipendienprogrammen Österreichs
 • Kontakt zu und gemeinsame Projektumsetzung mit anderen österreichischen Stellen (insbes. Österreichische Botschaft in Baku, Repräsentanz der Wirtschaftskammer Österreich in Baku, Österreich-Bibliothek) und relevanten Mittlerorganisationen im Kultur- und Bildungsbereich in Aserbaidschan
 • Repräsentation/Ansprechstelle der OeAD-GmbH in Aserbaidschan und Betreuung österreichischer Delegationen in Aserbaidschan (z.B. Organisation der Unterkünfte und eines Besuchsprogramms an relevanten Ministerien/Behörden und Hochschuleinrichtungen)
 • gemeinsam mit der Österreich-Bibliothek Organisation bzw. Vermittlung von Ausstellungen, Lesungen, Film- und Musikveranstaltungen an Universitäten in Aserbaidschan sowie wissenschaftlicher Konferenzen und Symposien in Aserbaidschan

ÖSD-Prüfungszentrum

Am 17. März 2016 wurde zwischen dem Verein ÖSD und der Aserbaidschanischen Sprachenuniversität das  Abkommen zur Errichtung und zum Betrieb eines ÖSD-Prüfungszentrums an der Aserbaidschanischen Sprachenuniversität unterzeichnet. Das ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) ist ein in Österreich, Deutschland und der Schweiz anerkanntes Prüfungssystem für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und dient als Nachweis von Deutschkenntnissen bei der Zulassung zum Studium an den Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen sowie bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis und auch ist am Arbeitsmarkt gültig. Die ÖSD Prüfungen orientieren sich an den Niveaubeschreibungen des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ (GER). Das ÖSD-Prüfungszentrum-Baku bietet die ÖSD Prüfungen in Niveaustufen A1-C1 4 mal pro Jahr an.

 

 

Die Hauptansprechperson: Aliyeva Safa Arif

Adresse: Reschid Behbudov 134 Informasiya Resurs Kompleksi.

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/groups/OeAD.Baku/about/

 

 

Österreich Bibliothek Baku

Zurzeit stehen Österreich-Bibliotheken den Leserinnen und Lesern in 57 Ländern zur Verfügung. Die Österreich Bibliothek Baku (ÖBi Baku) wurde am 23.Juni 2010 durch den zwischen der Aserbaidschanischen Sprachenuniversität (ASU) und der österreichischen Botschaft in Aserbaidschan unterschriebenen Vertrag eröffnet. Bei der Eröffnung hat die ehemalige Botschafterin der Republik Österreich in Aserbaidschan  Silvia Mayer Kaybiç ihre Meinung zu diesem Ereignis mit den folgenden Worten geäußert : “Österreich beschäftigt sich mit der Verbreitung seiner großen Kultur. Die eröffnete Bibliothek wird nun den bilateralen Beziehungen zwischen diesen zwei Ländern dienen”. Die ÖBi Baku verfügt über eine Leihbibliothek, die ca. 3000 Bände umfasst.

Seit der Eröffnung der ÖBi Baku wird sie durch die österreichische Botschaft in Baku finanziell unterstützt. Der Leihbestand der Bibliothek wird jährlich durch die vom BMEIA finanzierten Bücher bereichert. Außerdem wird für die Mitarbeiter der ÖBi Baku jährlich vierwöchiges Seminar in Wien veranstaltet.

ÖBi Baku ist der an der ASU funktionierenden Abteilung für die internationalen Beziehungen angegliedert. Der wissenschaftliche Betreuer der ÖBi Baku ist doz.Vilayet Hajiyev.

Im Rahmen des Studentenaustauschprogramms OeAD machen österreichische AbsolventInnen einmal im Jahr ein Semester lang ihr Praktikum an der ASU, indem sie Konversatonsstunden zu verschiedenen Themen durchführen, Filmvorführungen und Bücherpräsentationen in der ÖBi Baku organisieren. Außerdem unterrichten sie an den Fakultäten der ASU DaF oder Landeskunde 2-4 Stunden pro Woche.

Wie kann man der Leser/Leserin der ÖBi Baku werden?

Im Moment hat ÖBi Baku etwa 700 Leserinnen und Leser.

Zu den Beständen der Leihbibliothek zählen Österreichische Literatur, Literatur- und Sprachwissenschaft, Deutsch als Fremdsprache, Politikwissenschaft, Geschichte, Philosophie, Kultur und Kunst und außerdem DVDs und zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften. Die ÖBi Baku ist eine öffentliche Bibliothek. Um den Leser/Leserin der Bibliothek zu werden, muss man sich im Büro der ÖBi Baku anmelden und einen Leserausweis bekommen. Bücher können max. für einen Monat entlehnt werden.

Die folgenden Unterlagen werden bei der Anmeldung verlangt:

 1. Personalausweis
 2. zwei Fotos (3×4)

 

 

Mitarbeiter der ÖBi Baku:

Shahla Gurbanova ([email protected])

Khayala Guliyeva

Tel: (+99412) 441-58-60

www.facebook.com/oesterreichbibliothek

 

Azərbaycan Dillər Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Avstriya Mərkəzi 2 şöbədən ibarətdir:

 

OeAD – Avstriya Mübadilə Xidməti

26.05.2015-ci il tarixində Azərbaycan Dillər Universiteti və OeAD-Avstriya Mübadilə Xidməti arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən ADU-nun nəzdində rəsmi olaraq Avstriya Mübadilə Xidmətinin Bakı informasiya mərkəzi fəaliyyətə başladı.

beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə Avstriyanın ən böyük təşkilatı hesab olunan Avstriya Mübadilə Xidməti (OeAD) 1961-ci ildə Avstriya universitetlərinin birgə qərarı əsasında yaranmışdır. 2000-ci ildən isə onun fəaliyyət dairəsinə yalnız universitetlər deyil, həmçinin digər ali və orta məktəblər daxil olmuşdur. O, Avstriyanın təhsil və elmi potensialının inkişaf etməsində əvəzolunmaz rol oynayır və ölkəsinin təhsil sistemini dünya miqyasında təmsil edir. Təşkilatın əsas məqsədi elm və təhsil sahəsində mübadilələrin aparılması, elmi və mədəni əməkdaşlıqların və inteqrasiya proseslərinin  beynəlxalq səviyyədə dəstəklənməsidir. OeAD Avropa Birliyinin elm və mədəniyyət sahəsi üzrə komissiyasının baş direktoru, eləcə də beynəlxalq və milli təşkilatlar, nazirliklər və elm və tədris müəssisələri ilə sıx əlaqədə işləyərək geniş əhatəli təqaüdlər təklif edir.

OeAD-ın Bakı mərkəzinin öhdəlikləri:

 • Azərbaycan və Avstriya arasında tələbə mübadiləsinin inkişafı üçün Avstriya təhsil və təqaüd proqramları haqqında mütəmadi məsləhətləşmələr;
 • Birgə layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər Avstriya nümayəndəlikləri (xüsusən də Bakıda yerləşən Avstriya səfirliyi, Avstriya İqtisadiyyat Palatasının Bakıdakı nümayəndəliyi, Avstriya kitabxanası ilə), eləcə də mədəniyyət və təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən vasitəçi Azərbaycan təşkilatları ilə əlaqələrin yaradılması;
 • OeAD-GmbH-nın rəsmi təmsilçisi kimi Avstriya nümayəndəliklərinə Azərbaycanda göstəriləcək xidmətlərin təşkili (qalma yerlərinin və səfər çərçivəsində nazirliklər, dövlət qurumları və ali məktəblərlə keçiriləcək görüş proqramlarının təşkili);
 • Avstriya kitabxanası ilə birgə Azərbaycan universitetlərində sərgilərin, mühazirələrin, film və musiqi tədbirlərinin, eləcə də Azərbaycanda keçirilə biləcək elmi konfransların və simpoziumların təşkili.

ÖSD imtahan mərkəzi

ÖSD imtahan mərkəzi 17.03.2016 tarixində Azərbaycan Dillər Universiteti və ÖSD-MMC arasında imzalanmış müqavilə əsasən universitetimizin nəzdində rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayıb. ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom) – alman dilinin bütün səviyyələri üzrə Avstriya Dil Sertifikatı təqdim edən imtahan mərkəzi kimi bütün dünyada tanınır və bu sertifikatlar Avstriya, Almaniya elecə də İsveçrə dövlətləri tərəfindən rəsmi olaraq əmək bazarında, ali təhsil məktəblərində, digər tədris müəssisələrində, eləcə də yaşayış hüququ aldıqda keçərli hesab olunur. ÖSD imtahanları Ümumavropa dil çərçivəsi proqramına (CEFR) əsasən keçirilir. ÖSD-Bakı imtahan mərkəzində ildə 4 dəfə alman dilinin A1-C1 səviyyələri üzrə imtahanlar keçirilir.

 

Baş mütəxəssis: Əliyeva Səfa Arif qızı

Ünvan: Bakı şəh., Rəşid Behbudov küç. 134, ADU, İnformasiya Resurs Kompleksi

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/groups/OeAD.Baku/about/

 

Avstriya kitabxanası

Hazırda 57 ölkədə Avstriya kitabxanası fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Dillər Universiteti (ADU) ilə Avstriyanın ölkəmizdəki səfirliyi arasında bağlanan müqaviləyə əsasən 23 iyun 2010-cu ildə Bakıda Avstriya kitabxanasının açılışı olub. Açılış zamanı Avstriyanın Azərbaycandakı səfiri Silvia Mayer Kaybiç çıxışında “Avstriya özünün böyük mədəniyyətinin təbliği ilə məşğuldur. Bu kitabxananın açılışı iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafına xidmət edəcək”-demişdir. Kitabxananınfondu 3000 kitabdan ibarətdir.

Avstriya kitabxanası açıldığı ildən etibarən Bakıdakı Avstriya səfirliyi tərəfindən böyük maliyyə dəstəyi alır. Hər il kitabxananın fondu Avstriya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ödənilən yeni kitablarla zənginləşir. Eyni zamanda kitabxana əməkdaşları ildə bir dəfəVyanada dörd həftəlik təcrübə keçir.

Avstriya kitabxanası ADU-da fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinə tabedir. Avstriya kitabxanasının elmi rəhbəri dosent Vilayət Hacıyevdir.

Fəaliyyəti:

OeAD tələbə mübadilə proqramı əsasında ADU-ya hər il Avstriya universitetlərinin məzunları öz təcrübələrini keçmək üçün göndərilirlər. Kitabxanada avstriyalı təcrübəçilər tərəfindən alman dili danışıq klubu keçirilir, film nümayişləri və kitab təqdimatları təşkil olunur. Bundan əlavə təcrübəçilər ADU-nun müxtəlif fakültələrində həftədə 2-4 saat Alman dili və ya ölkəşünaslıq fənnini tədris edirlər.

Avstriya kitabxanasına üzvlük şərtləri:

Hazırda kitabxananın oxucularının sayı 700 nəfərə yaxındır.

Avstriya kitabxanasında alman dilində ədəbiyyata, tarixə, fəlsəfəyəyə, siyasətə, mədəniyyətə və incəsənətə aid  kitablar, bundan əlavə dvd-disklər, qəzetlər və jurnallar mövcuddur.  Alman dilinə marağı olan hər bir kəs bu kitabxanadan istifadə edə bilər.  Bunun üçün mərkəzə üzv olub oxucu bileti əldə etmək lazımdır. Mərkəzdə olan kitablar şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 1 ay müddətinə verilir.

Tələb olunan sənədlər:

 1. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
 2. 3×4 ölçüdə iki ədəd fotoşəkil

 

 

Avstriya kitabxanasının əməkdaşları:

Qurbanova Şəhla ([email protected])

Quliyeva Xəyalə

Tel: (+99412) 441-58-60

www.facebook/oesterreichbibliothek

SHARE