Amerika Mərkəzi

6499

Baku American Center of Azerbaijan University of Languages and US Embassy Baku

The American Centre has been functioning in the frames of the special program of the US State Department in accordance with the Contract between the US Embassy and Azerbaijan University of Languages since 2007 (the latest Contract was renewed in 2015).

For its activities Baku American Centre was awarded Gold Status among the American Centres in 2017.

The main activities:

 • American Studies: the mission of the American Centre consists of educating the Azerbaijani community on the United States of America (the USA), its history, culture, economy, foreign and internal policy and increasing the mutual understanding between the USA and Azerbaijan (lectures, video-links, seminars, presentations, interactive classes, conferences, digital video-lectures, debates, meetings, etc.)
 • Teaching English: English classes, conversation clubs, cinema nights, and discussion clubs. Webinars, digital video-discussions, etc.
 • The programs with the Azerbaijani graduates who studied in the USA: lectures, seminars, training, forums, conferences, etc., and the presentations of the test books and training on the education opportunities in the USA (TOEFL, SAT, GRE, GMAT)
 • Education in the USA: systematic monthly presentations, Education Fairs, workshops on preparations for tests, etc.
 • American Culture and Information Programs: events, concerts and performances, seminars, thematic weekly and monthly presentations, lectures by native speakers, etc.

Baku American Centre is the leading space for those who want to get information on America. The Centre has an American-style library with a rich collection of books and periodicals consisting of an open resource base of about 17000 units in English, Azerbaijani and Russian (physical book collection). The book collection has found its reflection in the electronic catalogue.

Full-text Scientific Bases: E-Library USA, EBSCO, J-STOR, Edward Elgar Publishing, GeJL, IOP Science, Oxford Reference, The Royal Society, Bio One, Thompson Reuters, Oxford University Press, Cambridge University Press və s.

Video and DVD collection

The American Centre has a video collection on the US history and government, society and values, the USA and global economy, the US art, culture, diplomacy and national security. It organizes usual demonstrations every Friday and special demonstrations when required.

 • Distant Education opportunities (the mass online open courses, the online lectures and seminars with the US universities, webinars for English teachers)
 • Children’s Centre: Interactive English programs for children at the ages of 4-10 (including children’s collection).
 • Maker Space has been functioning since December 2015 – Technical Innovations Centre/creative space: the innovations laboratory to get more information on engineering, technology and technical sciences. It includes the book collection.
 • Baku Amercian Centre facebook page reflects all its activities.
 • Participation and services are free of charge and is open for everyone!
 • Main Working Hours:
 • Monday – Friday 10:00 – 18:00
 • The American Centre works in two shifts in connection with different events: 9:00 – 21:00

 (No lunch break, closed during American and Azerbaijani holidays)

 

Director of Baku American Centre

Khudiyeva Shahla Salim gyzy

Tel: (+99412) 441-36-80; 441-67-44

E-mail: [email protected], [email protected]

Address: Rashid Behbudov str. 134 (Azerbaijan University of Languages) Floor 1

Facebook page: Baku American Center

 

 

Azərbaycan Dillər Universitetinin və ABŞ Səfirliyinin Bakı Amerika Mərkəzi

Amerika Mərkəzi ABŞ Dövlət Departamentinin xususi proqramına əsasən ABŞ səfirliyi və Azərbaycan Dillər Universiteti arasında 2007 – ci ildən mövcud olan Sazişə əsasən fəalliyyət göstərir (Son Saziş 2015 – ci ildə yenilənmişdir).

Bakı Amerika Mərkəzi öz fəaliyyətinə görə 2017 – ci ildə Amerika Mərkəzləri arasında  qızıl statusa layiq görümüşdür.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

 • Amerikaşünaslıq: Amerika Mərkəzinin üzərinə düşən missiya Azərbaycan ictimaiyyətini  Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ), onun tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, xarici və daxili siyasəti haqqında maarifləndirmək və ABŞ ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı anlaşmanı artırmaqdan ibarətdir ( mühazirələr, videobağlantılar, seminarlar, təqdimatlar, interaktiv dərslər, konfranslar, rəqəmsal videomüzakirələr, debatlar, görüşlər və s.)
 • İngilis dilinin öyrədilməsi: İngilis dili dərsləri, danışıq klubları, kino axşamları, müzakirə klubları. Vebinarlar, rəqəmsal videomüzakirələr və s.
 • ABŞ-da təhsil alan Azərbaycanlı məzunlarla proqramlar : muhazirələr, seminarlar, təlimlər, forumlar, konfranslar və s., və ABŞ-da təhsil imkanları haqqında test kitablarının təqdimatları və təlimlər  (TOEFL, SAT, GRE, GMAT)
 • ABŞ-da təhsil : sistemli şəkildə keçirilən aylıq təqdimatlar, Təhsil Yarmarkaları, imtahanlara hazırlıq məşğələləri və s.
 • Amerika Mədəniyyət və İnformasiya proqramları: tədbirlər, konsertlər və çıxışlar, seminarlar, dil daşıyıcıları tərəfindən aparılan tematik həftəlik və aylıq təqdimatlar, mühazirələr və s.

Bakı Amerika Mərkəzi – Amerika haqqinda məlumat almaq istəyənlər  üçün aparıcı məkandırMərkəz zəngin kitab və dövri nəşrlər kolleksiyasına malik olan  Amerika üslublu kitabxanadan (İngilis, Azərbaycan və Rus dillərində 17 000-ə (on yeddi minə) yaxın adda açıq resurs bazasına ( fiziki kitab kolleksiyasına) malikdir. Kitab kolleksiyası elektron kataloqda öz əksini tapmışdır.

Tammətnli Elmi bazalar: E-Library USA, EBSCO, J-STOR, Edward Elgar Publishing, GeJL, IOP Science, Oxford Reference, The Royal Society, Bio One, Thompson Reuters, Oxford University Press, Cambridge University Press və s.

Video və DVD kolleksiyası

Amerika Mərkəzi ABŞ tarixi və hökuməti, cəmiyyət və dəyərləri, ABŞ və qlobal iqtisadiyyat, ABŞ incəsənəti, mədəniyyət, diplomatiya və milli təhlükəsizliyinə  dair video toplusuna malikdir. Daimi nümayişlər hər cümə, xüsusi nümayişlər isə sorğular əsasında təşkil edilir.

 • Distant Təhsil imkanları: (kütləvi onlayn açıq kurslar,ABŞ universitetləri ilə onlayn mühazirələr və seminarlar, ingilis dili müəllimləri üçün vebinarlar)
 • Uşaq Mərkəzi: 4 yaşından 10 yaşınadək uşaqlar üçün interaktiv İngilis Dili programları ( uşaq kolleksiyası daxildir)
 • Maker Space: 2015-ci ilin dekabr ayindan fəaliyyət göstərir –Texniki innovasiyalar Mərkəzi/ yaradıcı məkan: mühəndislik, texnologiya və texniki elm sahələri haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün innovasiyalar laboratoriyası, kitab kolleksiyası daxildir.

Baku American Center facebook səhifəsində bütün fəaliyyətini əks etdirir.

İştirak və xidmətlər ödənişsizdir və hər kəs üçün açıqdır!

Əsas İş saatları:
Bazar ertəsi – Cümə saat 10:00 – 18:00 

Müxtəif tədbirlərlə bağlı Amerika Mərkəzi ikinövbəli iş rejimində işləyir: saat 9:00 – 21:00

(Nahar fasiləsi yoxdur,Amerika və Azərbaycan bayramlarında bağlıdır)

 

Bakı Amerika Mərkəzinin direktoru

Xudiyeva Şəhla Səlim qızı

Tel: (+99412) 441-36-80; 441-67-44

E-mail: [email protected] , [email protected]

Ünvan: R. Behbudov küçəsi 134 /Azərbaycan Dillər Universiteti/ 1-ci mərtəbə

Facebook səhifəsi: Baku American Center

 

SHARE