Frankofoniya, Fransız dili və mədəniyyəti mərkəzi

1158

Centre de Réussite Universitaire a été inauguré le 4 avril 2017, au sein de l’Université des Langues d’Azerbaïdjan (ULA) en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie.

L’ouverture du CRU a eu lieu en présence du directeur régional de l’Agence universitaire de la Francophonie pour l’Europe centrale et orientale, Monsieur Mohamed KETATA, de l’Ambassadeur de la France en Azerbaïdjan, Madame Aurélia BOUCHEZ, du Recteur de l’Université des Langues d’Azerbaïdjan, mais aussi des enseignants et étudiants.

 

Les objectifs spécifiques de la mise en place des CRU consistent à :

 1. augmenter les effectifs des étudiants francophones;
 2. améliorer les compétences d’expression et de communication en langue française des étudiants;
 3. mettre à disposition des enseignants et des étudiants les ressources pédagogiques;
 4. favoriser la pratique de méthodes d’enseignement innovantes, intégrant des séquences en présentiel et d’auto-apprentissage;
 5. mettre à la disposition des outils de développement de cours innovants, motivants et mis à jour (ex : livres de référence récents, consultations de bases didactiques), des dispositifs d’animation didactique (visio, liseuses, travail en ligne, travail en réseaux, laboratoires de langues);
 6. créer un espace d’échange et de partage avec des correspondants au sein du réseau régional des CRU ;
 7. Organiser des formations pour les enseignants et les étudiants en partenariant avec l’AUF-ECO;
 8. Animer des cours de français en présence des professeurs invités des Universités francohones;
 9. Informer les étudiants et les enseignants sur les programmes de bourse annuelle de l’Agence Universitaire de la Francophonie;
 10. Organiser des clubs de conversations en présences des professeurs de français et des étudiants diplomés des Universités françaises;
 11. Participer aux visioconférences en coopération avec les universités membres de l’AUF.

Le CRU organise chaque année des cours de français, des clubs de conversations, des tables rondes, des formations, des activités culturelles, des ateliers (atelier de théâtre, atelier de cuisine, des atelier littéraires etc..) afin de renforcer les compétences des étudiants, des enseignants et enseignants-chercheurs.

Chaque année  les étudiants de l’Université des Langues d’Azerbaïdjan représentent l’Azerbaïdjan aux festivals des jeunes traditionnels avec le soutien du Bureau de l’Europe centrale et orientale de l’AUF.

Les enseignants – chercheurs de l’Université des Langues d’Azerbaïdjan ont participé aux programmes de formations pédagogiques et  aux conférences internationales avec le soutien de l’AUF.

Remarque: L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est l’un des quatre opérateurs de la Francophonie. Fondée en 1961 à Montréal, dirigé par Jean-Paul Gaudemar depuis le 8 décembre 2015.  l’AUF est une association regroupant près de 817 institutions d’enseignement supérieur et de recherche dans 106 pays. L’AUF propose plusieurs programmes de coopération soutenant la recherche et la formation en français. Elle favorise la mise en place de réseaux francophones et met à la disposition des étudiants, professeurs et chercheurs un important programme de mobilité (2 000 bourses en moyenne par année). Elle dispose d’un budget annuel de plus de 40 millions d’euros grâce à l’intervention des gouvernements, en premier lieu la France, mais aussi le Canada, le Canada-Québec, la Communauté française de Belgique, la Suisse et le Cameroun.

 

 

Responsable du Centre de Réussite Universitaire :

Gulnara SADIKHOVA

Tél : (+99412) 564-22-47 (numéro de téléphone interne: 122)

E-mail: [email protected]

Page oficielle Facebook: Centre de Réussite Universitaire CRU Bakou

Adresse:  81,rue de Tabriz, Campus 2 (salle 304)

Centre de Réussite Universitaire, Université des Langues d’Azerbaïdjan.

https://www.auf.org/

 

Frankofoniya Universitet Mərkəzi 2017-ci ildə Azerbaycan Dillər Universiteti (ADU) və Frankofoniya Universitet Agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində yaradılmışdır və hal-hazırda Azərbaycan Dillər Universitetində fəaliyyət göstərir.

4 Aprel 2017-ci il tarixində mərkəzin rəsmi açılışında Frankofon Universitet Agentliyinin Mərkəzi və Şərqi Avropa üzrə direktoru cənab Məhəmməd Ketata, Fransanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Orelia Buşez və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

 

Frankofoniya Universitet Mərkəzinin əsas vəzifələri:

 • fransızdilli tələbə heyətinin sayını artırmaq;
 • tələbələrin fransız dilində ifadə və kommunikasiya bacarıqlarını yaxşılaşdırmaq;
 • müəllim və tələbələri pedaqoji resurslarla təmin etmək;
 • metodistlərin hazırlanması yolu ilə akademik və peşəkar bacarıqları gücləndirmək;
 • innovativ, həvəsləndirici və yeni dərslərin inkişafı üçün ləvazimatlardan (məsələn: yeni məlumat kitabçaları, didaktik bazalara müraciət), didaktik canlı qurğulardan (görüntülü konfrans, elektron kitablar, internet çalışmaları, dil laboratoriyaları) istifadə etmək;
 • Frankofoniya Universitet Agentliyinin Mərkəzi və Şərqi Avropa üzrə ortaq universitetləri ilə video-konfranslara qoşulmağa şərait yaratmaq;
 • Müəllim və tələbələr üçün Frankofoniya Universitet təşkilatının əməkdaşlığı ilə treninq və təlimləri təşkil etmək;
 • Fransadan dəvət olunmuş fransız dili müəllimlərinin iştirakı ilə müxtəlif sahələr üzrə dərsləri təşkil etmək;
 • Müəllim və tələbələri Frankofoniya Universitet təşkilatının illik təqaüd proqramlarında iştirak etməyə cəlb etmək və həmin proqramlar haqqında geniş məlumat vermək;
 • Fransız dilində danışıq klubları təşkil etmək;
 • Təşkilata üzv olan fransızdilli universitetlər ilə video-konfranslara qoşulmaq.

Mərkəz tələbə və müəllimlər üçün fransız dilində müxtəlif resurslara sərbəst giriş məkanıdır (kitablar, jurnallar, sənədli film bazaları, filmlər, DVD-lər).  Fəaliyyət göstərdiyi andan Mərkəz Frankofoniya Universitet Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə müxtəlif didaktik resurslarla təmin olunur (ağıllı lövhə, kompyuterlər, dərsliklər, lüğətlər, fransız dilində bədii kitablar və s. ).

Frankofoniya Universitet Mərkəzində hər il tərtib edilən illik fəaliyyət planına uyğun olaraq fransızdilli tələbə və müəllimlər üçün təlim kursları, fransız dili dərsləri, müxtəlif dərnəklər (teatr dərnəyi, Fransa mətbəxi, Fransız dilinin oyunlarla tədrisi, ədəbiyyat dərnəyi), danışıq klubları (Fransadan dəvət olunmuş və Fransada təhsil almış azərbaycanlı tələbələrin iştirakı ilə), müsabiqələr və müxtəlif tədbirlər təşkil olunur.

2012-ci ildən etibarən Rumıniyanın Buxarest şəhərində Frankofon Universitet Agentliyinin dəstəyi ilə ənənəvi gənclər festivalı təşkil olunur. ADU-nu bu festivalda artıq üç tələbə layiqincə təmsil edib.

2016-2017-ci tədris ilində ADU-nun fransız dili müəllimləri Frankofoniya Universitet Agentliyinin dəstəyi ilə beynəlxalq konfranslarda və pedaqoji təlimlərdə iştirak ediblər.

Qeyd: Frankofoniya Universitet Agentliyi 1961-ci ildə Kanadanın Monreal şəhərində yaradılıb. 8 dekabr 2015-ci ildən Jean-Paul Gaudemar tərəfindən idarə olunur. Təşkilat 106 ölkənin 817 universitet və elmi tədqiqat institutları ilə əməkdaşlıq edir. Təşkilatın dünyada 18 regional ofis və nümayəndəliyi mövcuddur. Təşkilat yarandığı gündən etibarən fransız dilində elmi tədqiqat sahələri üzrə araşdırmalar aparan, tələbə və müəllimləri dəstəkləyən əməkdaşlıq, mobillik proqramıdır. Təşkilat il ərzində ortaq üzvü olan universitetlərin tələbə və müəllimlərinə 2000-ə yaxın təqaüd proqramı təklif edir. Başda Fransa olmaqla, Kanada, Belçika, İsveçrə və digər fransızdilli dövlətlərin dəstəyi ilə təşkilatın illik büdcəsi 40 milyon avrodan çox təşkil edir.

 

 

Frankofoniya Universitet Mərkəzinin rəhbəri

Sadıxova Gülnarə Rəhim qızı

Tel: (+99412) 564-22-47 (daxili nömrə: 122)

E-mail: [email protected]

Facebook:  Centre de Réussite Universitaire CRU Bakou

Ünvan:  Azərbaycan Dillər Universiteti, Frankofoniya Universitet Mərkəzi, Təbriz küç. 81, III korpus ( III mərtəbə, otaq  304)

https://www.auf.org/

 

SHARE