Təlimdə innovasiyalar kafedrası

2050

Təlimdə innovasiyalar və əlavə təhsil kafedrası 2009-cu ildə yaradılmışdır. Kafedranın ilk müdiri dos. Ə.Ş.Şirəliyev olmuşdur. 2011-ci ildən kafedraya dos. A.M.Bayramova rəhbərlik edir. 2014-cü ildən kafedranın adı dəyişilərək “Təlimdə innovasiyalar” olmuşdur.

Kafedranın missiyası

 • İnnovativlik resurslardan istifadənin və fəaliyyətin səmərəliliyini artırmaq üçün daim yenilikləri öyrənmək və tətbiq etmək;
 • Açıqlıq yerli, regional və qlobal təşəbbüslərə çevik qoşulmaq, müxtəlifliklərə və fərqli münasibətlərə dözümlü yanaşmaq;
 • Əməkdaşlıq problemlərin  həllində    partnyorlarla     əməkdaşlıq  edərək, öz qabiliyyətlərini reallaşdırmaq üçün yollar axtarmaq;
 • Yaradıcılıqyaradıcı mövqedən yanaşaraq, yeni bilik qazanmaq və təcrübədə tətbiq etmək.

Kafedranın fəaliyyəti

Kafedra Təhsil fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Kafedramızın əməkdaşları aşağıdakı təlimləri keçirir:

 • AWR (Academic Writing and Reading) – Akademik Yazı və Oxu
 • TKT (Teaching Knowledge Test) – Tədris Bilik və Bacarıqları üzrə İmtahan

Module 1             Module 2             Module 3

 • CISELT (Certificate in Secondary English Language Teaching) –

         İngilis Dilinin Orta Məktəbdə Tədrisi Sertifikatı

 • HOW TO TEACH IELTS
 • EAP (English for Academic Purposes) – Akademik məqsədlər üçün İngilis dili

 

Kafedrada tədris olunan fənlər:

Bakalavr pilləsi üzrə:

a) Əsas fənlər bloku: 

Təhsil fakültəsi:

 1. Aşağı orta oxu və nitq
 2. Orta oxu və nitq
 3. Yuxarı orta oxu və nitq
 4. Akademik yazı və oxu
 5. Xarici dillərin tədrisində innovasiyalar
 6. Yazı tədrisi (Esseks)
 7. Ümumi təhsil kurrikulumunun əsasları
 8. İbtidai sinifdə ingilis dilinin tədrisi metodikası
 9. Akademik yazı və oxu
 10. Akademik yazı və oxu (Esseks)
 11. Texnologiya və onun tədrisi metodikası (İbtidai sinif müəllimliyi)
 12. Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası (İbtidai sinif müəllimliyi)
 13. Xarici dilin tədrisi metodikası (Esseks)
 14. Öyrənmə vərdişləri (Esseks)
 15. Yazı vərdişləri (Esseks)
 16. Fransız dili 1,2
 17. İbtidai siniflərdə ingilis dilinin tədrisi metodikası (qiyabi)
 18. Tənqidi oxu və səmərəli yazı

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR və İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ:

Akademik yazı və oxu (Britaniyaşünaslıq, Amerikaşünaslıq, Almaniyaşünaslıq, Fransaşünaslıq, Qafqazşünaslıq, Hindistanşünaslıq, C.Ş.Asiya və İndoneziya, Ərəbşünaslıq, Yaponiyaşünaslıq, Çinşünaslıq, Skandinaviyaşünaslıq, İsrail və Yaxın Şərq)

b) Seçmə fənlər bloku:

 1. Xarici dillərin tədrisində İKT-dən istifadə
 2. Xarici dilin tədrisində innovasiyalar
 3. Tənqidi oxu və səmərəli yazı
 4. Öyrənmə vərdişləri

Magistratura pilləsi üzrə:

Dilşünaslıq (fransız dili) üzrə:

 1. Xarici dilin tədrisində İKT-dən istifadə
 2. Tədqiqat metodları

 

Əlaqə

Tel: (+99412) 564-22-47 (daxili 218)

E-mail: [email protected]

 

SHARE