İspan dili Mərkəzi

3915

Centro de español se inauguró por la  iniciativa de la Universidad de Lenguas de Azerbaiyán y la Embajada de España en Turquía el 7 de mayo en 2012. El objetivo principal de la actividad del centro es aprendizaje del idioma y de la cultura española por parte de los estudiantes que estudian la especialidad de la lengua española, apoyar sus investigaciones científicas, proporcionar a los estudiantes  los recursos de audio y video y de la biblioteca, ayudarles a salir a la palestra internacional, contribuir al desarrollo de los estudiantes altamente calificados que puedan desempeñar un papel  en el fomento de las relaciones entre los países hispanohablantes de América Latina, España y Azerbaiyán.  Los estudiantes que estudian la especialidad del traductor de la lengua española aparte de aprender la lengua investigan la historia, la cultura y  la literatura de España. En el centro hay fuentes suficientes para llevar a cabo la investigación en esta dirección y los estudiantes los  poseen. Por lo tanto, en el centro  funciona la biblioteca rica que posee aproximadamente  690 libros y revistas en español, en azerí, en ruso. Los libros  en la biblioteca están  agrupados en las categorías de cultura, historia, política, literatura, religión e idioma. Cualquier persona puede utilizar la biblioteca registrándose.

El centro ha organizado varios eventos durante el periodo de su actividad. Regularmente se organizan “Club de Conversación”  por el profesor hispanohablante. Los representantes oficiales, los embajadores de los países  hispanohablantes en Azerbaiyán participan activamente en los eventos que se realizan regularmente en el centro, cooperan estrechamente con los estudiantes y  con los profesores.

 

 

Especialista jefa del centro de español

Nargiz Madatova Rovshan

Correo electrónico: [email protected]

Tel: (+99412) 564-22-47 (126)

Dirección: Universidad de Lenguas de Azerbaiyán, Centro de Español, Calle Tabriz 81, el edificio número 3.( 3er piso, aula 312)

Facebook:  https://www.facebook.com/Centro-de-espa%C3%B1ol-AUL-1573433896049029/

İspan dili Mərkəzi 7 may 2012-ci ildə Azərbaycan Dillər Universiteti (ADU) və İspaniyanın Türkiyədəki səfirliyinin təşəbbüsü ilə açılmışdır. Mərkəzin fəaliyyətinin əsas məqsədi İspan dili ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin ispan dili və mədəniyyətini öyrənməsi, onların elmi araşdırmalarına dəstək olmaq, tələbələri kitabxana, audio və video vəsaitlərlə təmin etmək, onların beynəlxalq aləmə çıxışına yardım etmək, İspaniya, ispandilli Latın Amerikası ölkələri və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişafında rol oynaya biləcək yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə yardımçı olmaqdır. İspan dili tərcüməçi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr ispan dilini öyrənməklə yanaşı, İspaniyanın tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı ilə yaxından tanış olur. Bu istiqamətdə araşdırma aparmaq üçün mərkəzdə kifayət qədər mənbə vardır ki, tələbələr bu mənbələrdən istifadə edirlər. Mərkəzdə təxminən 690-a yaxın kitab resursuna malik, kifayət qədər dolğun məlumatı özündə cəmləyən ispan, Azərbaycan və rus dillərində kitab və jurnalları olan zəngin kitabxana fəaliyyət göstərir. Kitabxanada olan kitablar mədəniyyət, tarix, siyasət, ədəbiyyat, din və dil kateqoriyaları üzrə qruplaşdırılıb. Kitabxanadan istənilən şəxs qeydiyyatdan keçərək istifadə edə bilər.

Mərkəz özünün fəaliyyəti dövründə bir sıra tədbirlərin keçirilməsinə təşkilatçılıq etmişdir. Mütəmadi olaraq ispan dilli müəllim tərəfindən “Club de Conversación” (Danışıq klubu) təşkil olunur. Azərbaycanda ispandilli ölkələrin rəsmi nümayəndəlikləri, səfirliklər mütəmadi olaraq mərkəzdə keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak edir, tələbə və müəllimlərlə sıx əməkdaşlıq edirlər.

 

 

İspan dili Mərkəzinin baş mütəxəssisi

Mədətova Nərgiz Rövşən qızı

E-mail: [email protected]

Tel: (+99412) 564-22-47 (daxili 126)

Ünvan: Təbriz küç. 81, ADU-nun 3 saylı tədris binası, 3cü mərtəbə, 312 ci otaq

Facebook:  https://www.facebook.com/Centro-de-espa%C3%B1ol-AUL-1573433896049029/

SHARE