“Türkologiya” jurnalı ABŞ-ın “EBSCO” məlumat bazasına daxil edilib

AMEA Rəyasət Heyətinin təsisçisi olduğu beynəlxalq "Türkologiya" jurnalı növbəti dəfə beynəlxalq uğur qazanıb. Jurnal ABŞ-ın nüfuzlu “EBSCO” beynəlxalq indeksləşdirmə təşkilatının bazasına daxil edilib. Bununla bağlı...

QƏRBİ AVROPA EPİK POEZİYASINDA BƏDİİ UNİVERSALLIQ VƏ SPESİFİKLİK

  HƏMİDƏ ƏLİYEVA,                                  Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor     QƏRBİ AVROPA...

Amerikan antroponimikası və allüziv adlar

    Hacıyeva Aytən Kamal qızı,                              ADU-nun dosenti             Amerikan antroponimikası və allüziv...

The Western Theme in Azerbaijani Literature

 LOOKING WEST – AZERBAIJANI WRITER MIRZA FATALI AKHUNDOV January - April 2013 BY SEVINJ ZEYNALOVA   New borders, new ideas, enlightenment versus entrenched attitudes – the 19th century...

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin multikultural üslublu nitqləri

    Aytən Allahverdiyeva ADU, Bakı, R.Behbudov 134 [email protected]             Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin multikultural üslublu nitqləri Açar sözlər: prezident nitqi, inandırıcı nitq, etos, loqos, pafos. Key words: presidential speech, persuasive...