Elmi şuranın tərkibi

Üzvlər

 

Abdullayev Kamal Mehdi oğlu

Rektor, fil.e.d., akademik, sədr

 

 

Abdullayev Əfqan Əli oğlu

Tədris işləri üzrə prorektor, fil.e.d., professor, sədr müavini

 

 

Hüseynov Sərraf Balaxan oğlu

Tərbiyə işləri üzrə prorektor vəzifəsini icra edən

 

 

Məmmədov Misgər Yolçu oğlu

Azad Həmkarlar İttifaqının sədri

 

 

Cahangirov Fikrət Fətiş oğlu

Təhsil fakültəsinin dekanı, f.e.d., professor

 

 

Kazımbəyli İbrahim Feyzulla oğlu

Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsinin dekanı, s.f.d., dosent

 

 

Məmmədova Bənövşə Güloğlan qızı

Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsinin dekanı, fil.f.d., dosent

 

 

 

 

 

 

 

Abdiyeva Ədalət Murad qızı

Fəlsəfə və ictimai elmlər kafedrasının müdiri, f.f.d., dosent, Elmi şuranın elmi katibi

 

 

 

 

Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı

Linqvokulturologiya kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor

 

 

 

Hüseynzadə Gülnar Cabbar qızı

Təhsil fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor

 

 

 

Sabitova Aynur Zakir qızı

Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor

 

 

 

 

 

 

Şabanov Şaban Həsən oğlu

Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent

 

 

 

 

Cəfərov Amil Müzəffər oğlu

Təhsil fakültəsi nəzdində İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent

 

 

 

Zeynalova Sevinc Saday qızı

Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., dosent

 

 

 

 

Hüseynov Arif Rza oğlu

İngilis dilinin qrammatikası kafedrası müdirinin müavini, f.f.d., professor

 

 

 

 

 

Məmmədov Azad Yəhya oğlu

Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor

 

 

 

Zamanova Sevda Xasay qızı

Mülki müdafiə və tibbi biliklər kafedrasının müdiri, tib.f.d., dosent

 

 

 

 

 

Seyidova Nərgiz Ramiz qızı

Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent

 

 

 

 

Bayramova Aytən Məhəmməd qızı

Təlimdə innovasiyalar kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent

 

 

 

 

Alıyev Ceyhun Qurbanəli oğlu

Psixologiya kafedrasının dosenti

 

 

 

 

Nuriyev Salman Süleyman oğlu

F.f.d., dosent

 

 

 

Həmidov Samir Salman oğlu

Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti

 

 

 

Əmirova Tamila Hüseyn qızı

Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent

 

 

 

 

Muğalova Lamiə Tahir qızı

TEC-in sədri

 

 

 

Şahməmmədova Şəfəq İsmayıl qızı

Tədris departamentinin müdiri

 

 

 

 

Hacıyeva Kifayət Balay qızı

Kadrlar şöbəsinin müdiri

 

 

 

 

Mehdiyeva Aytəkin Firəddin qızı

Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri

 

 

 

Səmədli Günay Şükür qızı

Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri

 

 

 

Dəvət olunanlar

 

 

Cəlilov Tural Rövşən oğlu

Ümumi işlər üzrə prorektor

 

 

 

Həsənov Seyfəl Həsən oğlu

Rektorun elm və təhsil məsələləri üzrə müşaviri, f.f.d., sosent

 

 

 

Tanrıverdiyeva Nüşabə İsrail qızı

Rektorun maddi-texniki və maliyyə məsələləri üzrə müşaviri

 

 

 

 

Hacıyeva Çeşmi Şəmsəddin qızı

Rektorun multikulturalizm məsələləri üzrə müşaviri

 

 

 

 

 

 

Əliyev Ələddin Həsən oğlu

Rektorun sosial məsələlər üzrə müşaviri

 

 

 

 

İsmayılov Abduləli Qarakişi oğlu

Rektorun  icraya nəzarət işləri üzrə müşaviri

 

 

 

 

Kərimov Malik Mənaf oğlu

Rektorun köməkçisi

 

 

 

Osmanlı Anar İmran oğlu

Rektorun məsləhətçisi

 

 

 

 

Qarayeva Nərgiz Sadiq qızı

Doktorantura şöbəsinin müdiri, fil.f.d.

 

 

 

 

Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu

Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiri, professor

 

 

 

 

 

 

Babayev Adil Məhəmməd oğlu

Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor

 

 

 

 

 

İmanov Muxtar Kazım oğlu

Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, f.e.d., akademik

 

 

 

Əliyeva Sevdagül Fazil qızı

Regionşünaslıq kafedrasının müdiri, t.f.d., dosent

 

 

 

 

Abdullayev Sərxan Əvəz oğlu

Təhsil fakültəsi nəzdində Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiri, f.e.d., professor

 

 

 

 

Yusifzadə Aidə Məmməd qızı

Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, s.e.d., dosent

 

 

 

Sideif -zadə Sevinc Əli qızı

Ümumi şöbənin müdiri

 

 

 

 

 

Axundova Qahirə Vaqif qızı

Alman dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.f.d.

 

 

 

 

 

Zeynalov Fərman Hüsən oğlu

İngilis dilinin fonetikası kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor

 

 

 

 

İbiyev Fikrət Təyyar oğlu

İnformasiya texnologiyaları kafedrasının müdiri, riy.f.d., dosent

 

 

 

 

 

Quliyeva Aynur Vaqif qızı

Roman dillərinin tərcüməsi nəzəriyyəsi və praktikası kafedrasının müdiri, f.f.d., baş müəllim

 

 

 

 

Zeynalova Nigar Eldar qızı

Pedaqogika kafedrasının müdiri, ped.f.d.

 

 

 

 

Hüseynova Mehriban Əlihüseyn qızı

Təhsil fakültəsi nəzdində İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı 2 kafedrasının müdiri

 

 

 

 

Məmmədov Elşən Allahverdi oğlu

Mühasibat şöbəsinin müdiri

 

 

 

 

Hacıyeva Minəxanım Əfqan qızı

German dillərinin tərcüməsi nəzəriyyəsi və praktikası kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent

 

 

 

 

 

Kərimov Azər Balamirzə oğlu

İKT şöbəsinin müdiri

 

 

 

Tağıyev Elçin Rasim oğlu

Xüsusi şöbənin müdiri

 

 

 

Əliyeva Cəmilə Fərrux qızı

Kitabxananın müdir əvəzi

 

 

 

Xudiyeva Şəhla Səlim qızı

Bakı Amerika Mərkəzinin müdiri

 

 

 

Rzayeva Firuzə Ədalət qızı

Magistratura şöbəsinin müdiri

 

 

 

 

 

 

Mürşüdov Yasif Malik oğlu

Təhsil fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent

 

 

 

 

 

Şirəliyev Əmralı Şirəli oğlu

Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent

 

 

 

 

 

İbrahim Ülfət Zakir oğlu

Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent

 

 

 

İsmayılov Məmməd Allahverdi oğlu

Əlavə təhsil və ixtisasartırma fakültəsinin dekanı

 

 

 

Qurbanzadə Fatma Nazim qızı

Biliyin qiymətləndirilməsi, monitorinq və keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri

 

 

Zərbəliyev Həbib Məmməd oğlu

Elmi tədqiqatlar və elmi nəşrlər şöbəsinin müdiri, fil.f.d., professor

 

 

İmanova Sevda Rafiq qızı

Elmi əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri

 

 

 

Feyzullova Səbinə Maratovna

Qrantlar və layihələr şöbəsinin müdiri

 

 

 

Əkbərli İlkin Yaşar oğlu

Hüquq şöbəsinin müdiri

 

 

 

Məmmədova Reyhan Ənvər qızı

Arxiv şöbəsinin müdiri

 

 

 

 

Nəsibov Muxtar Nəsib oğlu

Təsərrüfat və təchizat şöbəsinin müdiri

 

 

 

Abdullayeva Fialə Bəylər qızı

Dil və tərcümə xidmətləri mərkəzinin müdiri, fil.f.d.

 

 

 

Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu

Eksperimental fonetika və tətbiqi dilçilik ETL-nin müdiri, professor

 

 

 

 

Qurbanova Lətifə Məhərrəm qızı

Xarici təhsilli ADU əməkdaşlarının birliyi

 

 

 

 

 

Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu

Qafqazşünaslıq kafedrasının müdiri, professor

 

 

 

Əliyev Məmməd Arif oğlu

Rusiyaşünaslıq ETL-nin müdiri, professor

 

 

 

Rüstəmov Aqşin İldırım oğlu

Azərbaycanşünaslıq ETL-nin müdiri, dosent

 

 

 

Kunina İrina Aleksandrovna

Multikulturalizm ETL-nin müdiri, dosent

 

 

 

 

Bayramov Qılıncxan Həmzə oğlu

Tərcümə araşdırmaları ETL-nin müdiri, professor

 

 

 

Hüseynov Azad Məmmədhüseyn oğlu

Mülki müdafiə şöbəsinin müdiri

 

 

 

Cəfərli Ağa İsa oğlu

Mətbuat xidməti şöbəsinin müdiri

 

 

 

Zeynalov Cavid Aşur oğlu

Sayt şöbəsinin müdiri

 

 

 

Ağayev Araz Tofiq oğlu

İctimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri

 

 

 

 

Babayeva Şəlalə Rasim qızı

Psixologiya kafedrasının müdir əvəzi, psix.f.d.

 

 

 

 

Qurbanlı Nərgiz Çərkəz qızı

Virtual jurnalistika kafedrasının müdiri

 

NFL Jerseys China