Doktorluq imtahanlarının keçirilməsi cədvəli

359

 

 

Fəlsəfə 19 noyabr 2018-ci il, saat 1400

 

Xarici dil (ingilis dili) 20 noyabr 2018-ci il, saat 1000

 

Xarici dil (fransız dili) 20 noyabr 2018-ci il, saat 1400

 

Xarici dil (alman dili) 20 noyabr 2018-ci il, saat 1630

 

Pedaqogikanın əsasları  21 noyabr 2018-ci il, saat 1000

 

Roman dilləri ixtisası üzrə

 

 21 noyabr 2018-ci il, saat 1200
Dünya ədəbiyyatı  ixtisası üzrə

 

 21 noyabr 2018-ci il, saat 1400
Müqayisəli-tarixi və müqayisəli- tipoloji dilçilik ixtisası üzrə 21 noyabr 2018-ci il, saat 1600                                          
German dilləri ixtisası üzrə 26 noyabr 2018-ci il, saat 1400

 

Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə

 

26 noyabr 2018-ci il, saat 1630

 

 

Doktorantura şöbəsinin müdiri                            ped.f.d. N.S.Qarayeva

 

SHARE