Dissertasiya Şurası

Azərbaycan Dillər Universitetinin nəzdində D.02.081 Dissertasiya Şurasının üzvlərinin  siyahısı:

 

 

Abdullayev Kamal Mehdi oğlu

Akad. 5714.01,   Sədr

 

 

 

Abdulayev Əfqan Əli oğlu

Fil.e.d., prof. 5708.01,   Müavin

 

 

 

 

 

Sabitova Aynur Zakir qızı

Fil.e.d., prof. 5718.01,   Müavin

 

 

 

 

Əliyeva Həmidə Əhməd qızı

Fil.e.d., 5718.01,  Elmi katib

 

 

 

 

Abdullayev Sərxan Əvəz oğlu

Fil.e.d., prof. 5714.01,   Üzv

 

 

 

 

 

 

Aslanov Fikrət Əlövsət oğlu

Fil.e.d., prof. 5714.01,   Üzv

 

 

 

 

 

 

Əliyeva İranə Məmməd qızı

Ped.e.d., prof. 5801.01,   Üzv

 

 

 

 

Hüseynzadə Gülnar Cabbar qızı

Ped.e.d., prof. 5801.01,   Üzv

 

 

 

 

Xəlilli Şahin Həmid oğlu

Fil.e.d., prof. 5718.01,   Üzv

 

 

 

 

 

İsmayılov Bilal Bayram oğlu

Fil.e.d., prof. 5714.01,   Üzv

 

 

 

 

 

 

İsmayılova Dilarə Əbdül qızı

Ped.e.d., prof. 5801.01,   Üzv

 

 

 

 

 

Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı

Fil.e.d., prof. 5708.01,   Üzv

 

 

 

 

Məmmədov Azad Yəhya oğlu

Fil.e.d., prof. 5714.01,   Üzv

 

 

 

 

 

Mirzəyev Seyran Salam oğlu

Ped.e.d., prof. 5801.01,  Üzv

 

 

 

 

 

 

Osmanzadə Alimə Osman qızı

Ped.e.d., prof. 5801.01,  Üzv

 

 

 

 

Sadıxova Gülnarə Rəhim qızı

Fil.e.d., 5708.01,   Üzv

 

 

 

 

 

 

Sadıqova Nailə Məmmədhüseyn qızı

Fil.e.d., prof. 5718.01,   Üzv

 

 

 

 

 

Vəliyeva Nigar Çingiz qızı

Fil.e.d., prof. 5708.01,   Üzv

 

 

 

Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu

Fil.e.d., prof. 5708.01,   Üzv

 

 

 

Zeynalov Fərman Hüsən oğlu

Fil.e.d., prof. 5714.01,   Üzv

 

 

 

 

 

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu

Fil.e.d., prof. 5708.01,   Üzv

 

 

 

 

 

Quliyev Qorxmaz Həzi oğlu

Fil.e.d., prof. 5718.01,   Üzv

 

 

 

 

 

Zərbəliyev Həbib Məmməd oğlu

Fil.e.d., prof. 5714.01,   Üzv

 

 

 

Səfərəliyeva Rəna Teymur qızı

Fil.e.d., prof. 5708.01,   Üzv

NFL Jerseys China