admin

3672 POSTS 0 COMMENTS

ABŞ üzrə Böyük Onluq Akademik Ittifaqın üzvü olan İllinoys Universitetinin kitabxanası

Avqustun 15-də İllinoys Universitetinin kitabxanasına səfər etdim. 1857-ci ildə qurulan ali təhsil ocağı İllinoys ştatının ən qədim universitetidir. Bu  il universitetin 162 yaşı tamam olur. İllinoys...

Şəfəq Şahməmmədova: “Azərbaycan Dillər Universitetinə maraq ildən ilə artmaqdadır” 

Azərbaycan Dillər Universitetinin Tədris şöbəsinin müdiri Şəfəq Şahməmmədova ilə müsahibəni təqdim edirik. - Bu il Azərbaycan Dillər Universitetinə abituriyentlərin qəbul səviyyəsini və qəbul göstəricisini necə...

Koqnitivlik və diskurs probleminə müasir baxış

Fil.e.d., prof. Fikrət Cahangirov [email protected] Açar sözlər: koqnitiv, diskurs, konsept, mətn, antropologiya Keywords: cognitive, discourse, concept, text, anthropology Ключевые слова: когнитив, дискурс, концепт, текст, антропология Koqnitivlik elmi biliklərin...

Purdue Universiteti Kitabxanaları və inteqrasiya məlumat elmi təşəbbüsü: tanışlıq və istəklər

İkinci  görüşüm  12.08.2019  tarixində ABŞ üzrə Böyük Onluq Akademik İttifaqa daxil olan Purdue Universitetinin kitabxanasında oldu. West Lafayette şəhərindək i 150 yaşlı Purdue Universiteti Kitabxanalar sisteminə altı fənn yönümlü...