Hörmətli tələbələr!

Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 2000-ci ildən müstəqil fəaliyyət göstərən Tərcümə fakültəsi bakalavr dərəcəli qabaqcıl mütəxəssislər hazırlayır. 2017-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) Elmi Şurasının qərarına əsasən fakültənin adı dəyişdirilərək Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsi adlandırılıb. Fakültədə əsasən ümumi aspektdə müxtəlif sahələri əhatə edən tərcüməçilər hazırlanır. Bu o deməkdir ki, fakültənin tədris planını ictimai-siyasi, elmi-texniki, iqtisadi-maliyyə, inzibati-hüquqi sahələr, eləcə də bədii tərcümə üzrə keçirilən məşğələlər təşkil edir. Daima yeniləşdirilərək dünyanın aparıcı universitetlərinin tədris planları ilə uyğunlaşdırılan bu plan tələbələrə tərcümə və interpretasiya sahəsində yüksək səviyyəli vərdişlərin aşılanmasını nəzərdə tutur.

Tərcümə  və mədəniyyətşünaslıq fakültəsində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

 • Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası
 • German dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası
 • Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsinin nəzdində Xarici dillər kafedrası

Bu kafedralarda böyük təcrübəyə malik olan səriştəli yerli kadrlarla bərabər, əcnəbi mütəxəssislər də çalışırlar.

Fakültədə bakalavr səviyyəsində 570 tələbə, 10 dinləyici təhsil alır və burada ingilis, alman, fransız, ispan, italyan, Koreya dilləri üzrə tərcüməçilər hazırlanır. Fakültədə əyani təhsil almaq olar. Təhsil Azərbaycan və rus (ingilis, alman, fransız, Koreya, italyan, ispan dilləri üçün) dillərində və 2 növbə əsasında aparılır.

Məşğələlər əsasən texniki təchizatlı auditoriyalarda keçirilir. Burada xüsusi avadanlıqla təchiz olunmuş 2 sinxron tərcümə otağı, eləcə də 4 proyektor otağı, xüsusi avadanlıqla təchiz olunmuş 1 kompüter tərcümə otağı, 3 İKT otağı, 1 İKT avadanlığı ilə təchiz olunmuş qiraət zalı, pedaqoq, tərcüməçi İsmixan Rəhimov adına xüsusi avadanlıqla təchiz olunmuş 1 auditoriya, Tərcümə araşdırmaları elmi-tədqiqat laboratoriyası (ETL), Alman oxu zalı var. Bundan əlavə, sinxron tərcümə avadanlığı ilə təchiz olunmuş böyük Akt zalı da tələbə və müəllimlərin ixtiyarındadır. Bütün bu otaqlar ən müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunub.

Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsinin nəzdində 3 mərkəz fəaliyyət göstərir.

 • İspan dili Mərkəzi
 • Koreya Mədəniyyət Mərkəzi
 • İtalyan dili Mərkəzi

Məhz bu səbəbdən mübaliğəsiz demək olar ki, bu gün respublikamızda fəaliyyət göstərən adlı-sanlı xarici şirkətlərdə, səfirliklərdə, nazirliklərdə və digər müəssisələrdə, eləcə də müxtəlif səviyyəli tədbirlərdə dil sədlərini aradan qaldıran mütəxəssislərin əksəriyyəti Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsinin savadlı məzunlarıdır.

Fakültənin dünyanın bir sıra qabaqcıl universitetləri ilə ikitərəfli əlaqələri vardır və Fransanın Strasburq Universiteti (ikitərəfli diplom), Türkiyənin Hacəttəpə Universiteti ilə Mövlanə proqramı çərçivəsində sıx əməkdaşlığı mövcuddur. Bu universitetlər ilə olan əlaqələr tələbələrimiz və gələcəkdə fakültədə təhsil almaq istəyənlər üçün dünyaya açılan bir pəncərə olacaq. Mübadilə proqramları içərisində TEMPUS proqramı vasitəsilə tələbələrimiz bir çox xarici ölkələrdə təhsil ala bilərlər. Həmçinin Erasmus proqramı vasitəsi ilə bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən İtaliya, İspaniya və Koreyada təhsilinizi davam etdirə bilərsiniz.

Sonda onu vurğulamaq istəyirəm ki, fakültəmiz davamlı olaraq inkişaf edir və edəcək. Siz də bizim ailəmizin bir üzvü olmaq istəyirsinizsə, onda öz seçiminizi edin. Biz sizlər üçün xidmət göstəririk.

 

Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsinin dekanı, fil.f.d.

Məmmədova Bənövşə Güloğlan qızı

Tel: (+99412) 564 22 45

E-mail: tercume@adu.edu.az

2000-ci ildən müstəqil fəaliyyətə başlayan Tərcümə fakültəsi bakalavr və magistr dərəcəli mütəxəsisslər hazırlayır. Fakültədə əsasən ümumi aspektdə müxtəlif sahələri əhatə edən tərcüməçilər hazırlanır. Bu o deməkdir ki, fakültənin tədris planını, ictimai-siyasi, elmi-texniki, iqtisadi-maliyyə, inzibati-hüquqi sahələr, eləcə də bədii tərcümə üzrə keçirilən məşğələlər təşkil edir. Həmişə yeniləşdirilərək dünyanın aparıcı universitetlərinin tədris planları ilə uyğunlaşdırılan bu plan tələbələrə tərcümə və interpretasiya sahəsində yüksək səviyyəli vərdişlərin aşılanmasını nəzərdə tutur.

Fakültə universitetin büdcəsindən maliyyələşdirilir.

Fakültədə 500-dən çox tələbə təhsil alır və burada ingilis, alman, fransız, ispan, italyan, koreya dilləri üzrə tərcüməçilər hazırlanır. Fakültədə  əyani  təhsil almaq olar. Təhsil Azərbaycan və rus (ingilis, alman, fransız, ispan dilləri üçün) dillərində aparılır.

Mübaliğəsiz  demək olar ki, bu gün respublikamızda fəaliyyət göstərən adlı-sanlı xarici şirkətlərdə, səfirliklərdə, nazirliklərdə və digər müəssisələrdə,  eləcə də müxtəlif səviyyəli tədbirlərdə dil səddlərini aradan qaldıranların əksəriyyəti Tərcümə fakültəsinin məzunlarıdır. Fakültədə tədris iki novbədə aparılır.

Məşğələlər əsasən texniki təchizatlı auditoriyalarda keçirilir. Burada 24 yerlik (12 kabinə) iki sinxron tərcümə otağı, kompüterdə tərcümə praqramlarının öyrədilməsi üçün 24 yerli auditoriya, eləcə də 1 proyektor otağı var. Bundan əlavə, 4 yerlik ( 2 kabinə) sinxron tərcümə avadanlığı ilə  təchiz olunmuş kiçik iclas zalı da tələbə və müəllimlərin ixtiyarındadır.

Bütün bu otaqlar ən müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.

Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:
Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsinin nəzdində Xarici dillər kafedrası
German dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası
Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kafedrası 
Bu kafedralarda böyük təcrübəyə malik olan səriştəli yerli kadrlarla bərabər, əcnəbi mütəxəssislər də çalışırlar.

Fakültə Türkiyənin Hacəttəpə və Fransanın Strasburq Universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bundan əlavə, TEMPUS praqramı çərçivəsində Fransanın Strasburq, Almaniyanın Leypsiq, İtaliyanın Milan Universitetləri ilə yaranmış əlaqələr də tədris planlarının təkmilləşməsinə, eləcə də geniş təcrübə mübadiləsinə, fakültədə dərs deyən müəllimlərin ixtisaslarının artırılmasına xidmət edir.

Fakültənin istiqaməti haqqında

Fakültədə müxtəlif dillər üzrə yüksək səviyyəli tərcüməçilər hazırlanır.

(Bakalavr  səviyyəsində verilən ixtisaslar və tələbləri)

Tələb yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır.

Akademik proqramlar                     

Tərcümə fakültəsinin  bakalavriat  pilləsində aşağıdakı fənlər tədris olunur:

 1. İxtisas dilinin tələffüz və nitq vərdişləri
 2. İxtisas dilinin yazı və oxu vərdişləri
 3. Yazılı anlama və yazılı ifadə
 4. Şifahi anlama və şifahi ifadə
 5. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi
 6. Yazılı tərcümə
 7. Şifahi tərcümə
 8. Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası
 9. Sənədləşmə və terminologiya
 10. Tərcümə nəzəriyyəsi
 11. Hüquqi və inzibati sənədlərin tərcüməsi
 12. İqtisadi mətnlərin tərcüməsi
 13. Tibbi mətnlərin tərcüməsi
 14. İctimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi
 15. Elmi mətnlərin tərcüməsi
 16. Mətbuat materiallarının tərcüməsi
 17. Bədii tərcümə
 18. Peşəkar tərcümənin əsasları
 19. Beynəlxalq qurumlar
 20. Komputer tərcümə proqramları
 21. Xarici dildə ünsiyyətdə nitq mədədniyyəti
 22. Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarası ünsiyyət
 23. Xarici dillər (alman, fransız, ispan, ingilis, koreya, italyan)
 24. Xüsusi məqsədlər üçün Azərbaycan dili
 25. Azərbaycan tarixi
 26. Mülki müdafiə
 27. Psixologiya
 28. İnformatika

Magistratura pilləsində

Seçmə fənn