Tərcümə fakültəsinin internet ünvanına xoş gəlmisiniz! Tərcümə fakültəsi universitetin digər fakültələrinə nisbətən kiçik və eyni zamanda gənc olmasına baxmayaraq, xeyli uğurlar qazanmışdır.

Xüsusən respublikamız müstəqillik qazanandan, onun beynəlxalq əlaqələri genişlənəndən img_9732-copysonra yüksək ixtisaslı tərcüməçilərə ehtiyac xeyli artmışdır. Tərcümə fakültəsi bu ehtiyacın ödənilməsi üçün var qüvvəsi ilə çalışmış və çalışmaqdadır. Bundan əlavə, dünya ədəbiyyatı incilərinin dilimizə çevrilməsində, eləcə də ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin dünyada tanıdılması işində də bu fakültədə çalışan müəllimlərin, təhsil alan tələbələrin əməyi danılmazdır.

Fakültədə tədrisin təşkili də fərqlənir. Burada ixtisas kimi seçilən dilin öyrənilməsi ilə peşə hazırlığı bir-birindən demək olar ki, ayrılmışdır. Bu o deməkdir ki, siz ilk iki semestrdə yalnız dil öyrənəcək, daha doğrusu, bu sahədəki bilik və bacarıqlarınızı, vərdişlərinizi o dərəcədə artıracaqsınız ki, peşə hazırlığı ilə birbaşa bağlı olan dərslərdə çətinlik çəkməyəcəksiniz. Fakültədə həftəlik dərs 20 – 22 saatdır. Bu o deməkdir ki,  öz üzərinizdə işləmək üçün vaxtınız daha çox qalacaq və bu zaman müəllimlərin təşkil etdikləri fərdi məşğələlərdə onlar sizə yardımçı olacaqlar. Fakültənin beynəlxalq əlaqələri, xüsusən, Türkiyənin Hacəttəpə, Fransanın Strasburq, Almaniyanın Leypsiq, İtaliyanın Peruca universitetləri ilə əməkdaşlığı, tədris planlarının dünyanın aparıcı universitetlərinin tədris planlarına uyğunlaşdırılması da  gələcəkdə yüksək səviyyəli tərcüməçi olmağınızda əvəzsiz rol oynayacaq.

Əgər siz də gələckdə müxtəlif dillərdə danışan insanların arasında ünsiyyət yaratmaq, müxtəlif mədəniyyətləri bir- birinə yaxınlaşdırmaq, bir sözlə, dünyanın qloballaşması üçün əsas amil olan inteqrasiya prosesində yaxından iştirak etmək istəyirsinizsə, tərəddüd etmədən Tərcümə fakültəsini seçin. Burda sizi yüksək ixtisaslı kadrlar, xeyirxah, mehriban bir kollektiv gözləyir!

2000-ci ildən müstəqil fəaliyyətə başlayan Tərcümə fakültəsi bakalavr və magistr dərəcəli mütəxəsisslər hazırlayır. Fakültədə əsasən ümumi aspektdə müxtəlif sahələri əhatə edən tərcüməçilər hazırlanır. Bu o deməkdir ki, fakültənin tədris planını, ictimai-siyasi, elmi-texniki, iqtisadi-maliyyə, inzibati-hüquqi sahələr, eləcə də bədii tərcümə üzrə keçirilən məşğələlər təşkil edir. Həmişə yeniləşdirilərək dünyanın aparıcı universitetlərinin tədris planları ilə uyğunlaşdırılan bu plan tələbələrə tərcümə və interpretasiya sahəsində yüksək səviyyəli vərdişlərin aşılanmasını nəzərdə tutur.

Fakültə universitetin büdcəsindən maliyyələşdirilir.

Fakültənin dekanı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dos.Vilayət Hacıyevdir.

Fakültədə 500-dən çox tələbə təhsil alır və burada ingilis, alman, fransız, ispan, italyan, koreya dilləri üzrə tərcüməçilər hazırlanır. Fakültədə  əyani  təhsil almaq olar. Təhsil Azərbaycan və rus (ingilis, alman, fransız, ispan dilləri üçün) dillərində aparılır.

Mübaliğəsiz  demək olar ki, bu gün respublikamızda fəaliyyət göstərən adlı-sanlı xarici şirkətlərdə, səfirliklərdə, nazirliklərdə və digər müəssisələrdə,  eləcə də müxtəlif səviyyəli tədbirlərdə dil səddlərini aradan qaldıranların əksəriyyəti Tərcümə fakültəsinin məzunlarıdır. Fakültədə tədris iki novbədə aparılır.

Məşğələlər əsasən texniki təchizatlı auditoriyalarda keçirilir. Burada 24 yerlik (12 kabinə) iki sinxron tərcümə otağı, kompüterdə tərcümə praqramlarının öyrədilməsi üçün 24 yerli auditoriya, eləcə də 1 proyektor otağı var. Bundan əlavə, 4 yerlik ( 2 kabinə) sinxron tərcümə avadanlığı ilə  təchiz olunmuş kiçik iclas zalı da tələbə və müəllimlərin ixtiyarındadır.

Bütün bu otaqlar ən müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.

Tərcümə fakültəsində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

 1. İngilis dilinin tərcüməsi kafedrası
 2. Alman dilinin tərcüməsi kafedrası
 3. Fransız və İtalyan dillərinin tərcüməsi kafedrası
 4. İspan və Koreya dillərinin tərcüməsi kafedrası

Bu kafedralarda böyük təcrübəyə malik olan səriştəli yerli kadrlarla bərabər, əcnəbi mütəxəssislər də çalışırlar.

Fakültə Türkiyənin Hacəttəpə və Fransanın Strasburq Universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bundan əlavə, TEMPUS praqramı çərçivəsində Fransanın Strasburq, Almaniyanın Leypsiq, İtaliyanın Milan Universitetləri ilə yaranmış əlaqələr də tədris planlarının təkmilləşməsinə, eləcə də geniş təcrübə mübadiləsinə, fakültədə dərs deyən müəllimlərin ixtisaslarının artırılmasına xidmət edir.

Fakültənin istiqaməti haqqında

Fakültədə müxtəlif dillər üzrə yüksək səviyyəli tərcüməçilər hazırlanır.

(Bakalavr  səviyyəsində verilən ixtisaslar və tələbləri)

Tələb yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır.

Akademik proqramlar                     

Tərcümə fakültəsinin  bakalavriat  pilləsində aşağıdakı fənlər tədris olunur:

 1. İxtisas dilinin tələffüz və nitq vərdişləri
 2. İxtisas dilinin yazı və oxu vərdişləri
 3. Yazılı anlama və yazılı ifadə
 4. Şifahi anlama və şifahi ifadə
 5. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi
 6. Yazılı tərcümə
 7. Şifahi tərcümə
 8. Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası
 9. Sənədləşmə və terminologiya
 10. Tərcümə nəzəriyyəsi
 11. Hüquqi və inzibati sənədlərin tərcüməsi
 12. İqtisadi mətnlərin tərcüməsi
 13. Tibbi mətnlərin tərcüməsi
 14. İctimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi
 15. Elmi mətnlərin tərcüməsi
 16. Mətbuat materiallarının tərcüməsi
 17. Bədii tərcümə
 18. Peşəkar tərcümənin əsasları
 19. Beynəlxalq qurumlar
 20. Komputer tərcümə proqramları
 21. Xarici dildə ünsiyyətdə nitq mədədniyyəti
 22. Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarası ünsiyyət
 23. Xarici dillər (alman, fransız, ispan, ingilis, koreya, italyan)
 24. Xüsusi məqsədlər üçün Azərbaycan dili
 25. Azərbaycan tarixi
 26. Mülki müdafiə
 27. Psixologiya
 28. İnformatika

Magistratura pilləsində

Seçmə fənn