Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya və Jurnalistika fakültəsi ixtisaslarının müxtəlifliyi və çoxşaxəliliyi ilə fərqlənən bir fakültədir. Belə ki, dünyanın bir çox aparıcı universitetləri ilə əlaqələri olan bu fakültə nəinki ingilis, alman, fransız, ispan, rus, Vüsalə AğabəyliAzərbaycan dilləri üzrə filoloq, müəllim, hətta ictimai həyatın bütün sferalarını əhatə edən informasiyaya, geniş kütləyə təsir etmək, onları maarifləndirmək gücünə malik jurnalistlər də yetişdirir. Fakültədə təqdim etdiyimiz ixtisaslar üzrə tədris olunan fənlər də aktual və maraqdoğurucudur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərə biləcək, yüksək ixtisaslı dil mütəxəssisləri olacaq tələbələrə üslubiyyat, nitq mədəniyyəti, ölkəşünaslıq, jurnalist etikası, radio jurnalistika, fotojurnalistika və s. fənlər tədris olunmaqla yanaşı, onların öz profillərinə uyğun arzularını reallaşdıra biləcək seçmə fənlər də təqdim olunur.

Ümumilikdə, fakültəmizdə, öz peşəsinin əsl mütəxəssisi olan, innovativ metodlarla işləyən müəllimlər tərəfindən təşkil olunmuş yaradıcı, effektiv və keyfiyyətli tədris mühiti İKT əsaslı otaqlarda, elmi-tədqiqat mərkəzlərində həyata keçirilir.

Filologiya və jurnalistika fakültəsinin dekanı, fil.f.d. 

Ağabəyli Vüsalə Elxan qızı

Tel: (+99412) 564 06 83

Email: vusala_adu@rambler.ru

Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya və jurnalistika fakültəsi imzaladığı 07 fevral 2013-cü il tarixli 17 saylı əmrə əsasən Fransız və Alman dilləri fakültəsi ilə Filologiya fakültəsinin birləşməsi əsasında yaranmışdır. Fakültənin ümumi tarixi yeni olsa da, onun infrastrukturu özünəməxsus və təkrarolunmaz tarixə malikdir. Bu tarixin başlanğıcı 1948-ci ilə təsadüf edir. Filologiya və jurnalistika fakültəsinin möhkəm təmələ əsaslanan keçmişi, dövrün nəbzini tutan bu günü və ümidli gələcəyi var. Fakültənin tarixində “filyer” adlanan xüsusi tədris proqramları tətbiq olunaraq özünəməxsus yer tutmuş, “filyer” təcrübəsi genişlənmiş və bir müddət sabiq fakültəni bütöv şəkildə əhatə etmişdir.

Filologiya və jurnalistika fakültəsinin təməlində sonradan adları dəyişmiş və əməkdaşları fəaliyyətini digər kafedralarda davam etdirmiş mərhum prof. M.S.Qarayevanın rəhbərlik etdiyi Roman-german filologiyası və s. bu kimi əsl elm ocağı olan kafedralar olmuşdur. Onların fəaliyyəti bütövlükdə fakültənin inkişafında fövqəladə rol oynamışdır.

Fakültənin tədris işləri universitetin Tədris işləri üzrə prorektoru prof.  Ə.Ə.Abdullayev və Kurrikulumun İnkişafı və Təhsil Siyasəti departamentinin müdiri Ş.İ.Şahməmmədovanın rəhbərlik etdiyi qurumlar tərəfindən tənzimlənir.

Fakültənin ali orqanı Elmi Şuradır. 15 üzvü olan fakültədə Elmi Şuranın iclasları ayda bir dəfə keçirilir. Fakültənin fəaliyyətinə dair məsələlər müzakirə olunur və müvafiq qərarlar qəbul olunur.

Hazırda fakültədə 1174 tələbə təhsil alır. Universitetin bütün fakültələrində olduğu kimi, Filologiya və jurnalistika fakültəsində də tədrisdə Bolonya sistemi tətbiq olunur. Burada kredit sistemi, delokalizasiya proqramları, seçmə fənlərin tələbələr tərəfindən müəyyənləşdirilməsi və bir çox digər məsələlər öz əksini tapır.

Fakültə nəzdində fəaliyyət göstərən kafedralarda yeni nəfəs duyulmaqdadır. Burada gənc kadrlara daha çox yer verilir, onlara xüsusi diqqət və qayğı göstərilir.

Fakültədə universitetin prof. D.N.Yunusovun rəhbərlik etdiyi Elmi hissəsi ilə müntəzəm iş rejimi yaranmışdır. Universitetdə təşkil olunan beynəlxalq, respublika miqyaslı və universitetdaxili elmi konfranslarda fakültənin professor-müəllim heyətinin fəal iştirakı, fakültənin gündəlik fəaliyyətinin tərkib hissəsini təşkil edir. Fakültə nəzdində olan kafedraların bütün professor-müəlim heyəti elmi işlərin hazırlanması ilə əhatə olunmuşdur: bir qismi doktorantura, digər qismi dissertantura xətti ilə, digər bir qismi isə kafedraların əməkdaşları kimi elmi işlər üzərində çalışır.

Prof. Ə.M.Zeynalovun rəhbərlik etdiyi universitetin Tələbə Elmi Cəmiyyəti ilə fakültənin Tələbə Elmi Cəmiyyəti əl-ələ  verərək birgə fəaliyyət göstərir. Elmi fəaliyyətə cəlb olunan tələbələrin sayı ildən-ilə artır; onlar elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış edir, tezislərini təqdim edir.

Fakültə təmsilçiləri universitetin Tərbiyə işləri üzrə prorektoru Ə.H.Əliyevin rəhbərliyi ilə təşkil olunan tədbirlərdə fəal iştirak edir.

Universitetin ictimai həyatına yeni enerji gətirən Tələbə Gənclər Təşkilatı və Tələbə Həmkarlar Təşkilatı hazırda fəallıq göstərir və öz sıralarında fakültənin lider tələbələrini birləşdirir. Bu qurumlar tələbələr arasında xüsusi nüfuza malikdir. Fakültə tələbələri TGT nəzdindəki mərkəzlərin bəzilərinə rəhbərlik edir, bəzilərinin isə fəal iştirakçısıdır. Fakültə Tələbə Həmkarlar Təşkilatı tələbələrin qayğısını çəkir, onların sosial problemlərini aradan qaldırılması istiqamətində fəaliyyət göstərir və maddi təminatla bağlı məsələləri isə universitetin  Tələbə Həmkarlar Təşkilatı qarşılayır.

Fakültənin gələcəyi etibarlı əllərdə – bugünkü nizam-intizamlı, tərbiyəli, ağıllı, savadlı, yüksək potensiala malik olan vətənpərvər, geniş dünyagörüşlü tələbələrin əlindədir.

Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

  1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası
  2. II xarici dil kafedrası
  3. Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrası
  4. Ümumi dilçilik kafedrası

Fakültədə beynəlxalq əlaqələr də inkişaf etməkdədir. Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, prof. J.Ə.Qəribovanın produktiv fəaliyyəti nəticəsində Fransanın Bordo Universiteti ilə əməkdaşlıq qurmaq istiqamətində danışıqlar aparılır, AUF-la (Frankofoniyanın Universitet Agentliyi) sıx əlaqələr qurulur.

Respublikamızda hökm sürən inkişaf siyasətini, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi əzmini, universitet rəhbərliyinin bu tərəqqi yolunda tutduğu israrlı mövqeyini dəstəkləyən Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya və jurnalistika fakültəsi tələbələri parlaq gələcəyə doğru yönəltmək işini özünə borc və şərəf bilir.

BAKALAVR PİLLƏSİ

N İxtisaslar
İngilis dili və ədəbiyyatı
Fransız dili və ədəbiyyatı
Alman dili və ədəbiyyatı
İspan dili və ədəbiyyatı
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
İngilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
Alman dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
Fransız dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
Rus dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
Jurnalistika