Elmi Şuranın tərkibi

 

 

Soyadı,    adı,   atasının adı

Vəzifə
1. Abdullayev Əfqan Əli o. Rektor vəzifəsini icra edən, Tədris işləri üzrə prorektor, fil.e.d., professor, sədr
2. Yunusov Dünyamin Nurqələm o. Elmi işlər üzrə prorektor, fil.e.d., professor, üzv
3. Qəribova Jalə Əhməd q. Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, fil.f.d., professor, üzv
4. Əliyev Ələddin Həsən o. Tərbiyə işləri üzrə prorektor, professor, üzv
5. Məmmədov Misgər Yolçu o. Universitet Həmkarlar Təşkilatının sədri, dos., üzv
6 Cahangirov Fikrət Fətiş o. Pedaqoji (ingilis dili-alman dili) fakültənin dekanı əvəzi, professor, üzv
7. Babayeva Vəfa Zafir q. Pedaqoji (ingilis dili-fransız dili) fakültənin dekanı əvəzi,fil.f.d. dosent, üzv
8. Hacıyev Vilayət Taptıq o. Tərcümə fakültəsinin dekanı əvəzi, dosent, üzv
9. Vahabova Sevda Davud q. Filologiya və jurnalistika fakültəsinin dekanı əvəzi,fil.f.d., dos, üzv
10 Abdiyeva Ədalət Murad q. Sosial elmlər kafedrasının müdiri, fəl.f.d.dosent, Elmi Şuranın elmi katibi
11 Qazıyeva Məsməxanım Yusif q. Linqvokulturologiya kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
12 Hüseynzadə Gülnar Cabbar q. Linqvodidaktika kafedrasının müdiri, fil.e.d.professor, üzv
13

 

Sabitova Aynur Zakir q. Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının, müdiri, fil.e.d., professor, üzv
14 Şabanov Şaban Həsən o. İkinci xarici dil kafedrasının müdiri, fil.f.d., professor, üzv
15 Cəfərov Amil Müzəffər o. İngilis dilinin  leksikologiyası kafedrasının müdiri,fil.f.d., dosent, üzv
16 Zeynalova Sevinc Saday q. İngilis dilinin üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., dos.,üzv
17 Cəfərova Leyla Mirhəsən q. İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.e.d.,dosent. üzv
18 Məmmədov Azad Yəhya o. Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
19 Zamanova Sevda Xasay q. Mülki müdafiə, tibbi biliklər kafedrasının müdiri,tib.f.d., dosent, üzv
20 Nuriyev Salman Suleyman o. Xarici dillər kafedrasının müdiri,fil.f.d.,  dosent, üzv
21 Həmidov Samir Samir o. Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, s.f.d., dosent, üzv
22 Bayramova Aytən Məhəmməd q. Təlimdə innovasiyalar kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv.
23 Alıyev Ceyhun Qurbanəli o. Psixologiya kafedrasının müdiri, psix.f.d., dosent, üzv
24 Əmirova Tamila Hüseyn q.  İngilis dilinin tərcüməsi kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
25 Zeynalov Əsgər Məmməd o. TEC-in sədri, fil.e.d., professor, üzv
26 Şahməmmədova Şəfəq İsmayıl q. Kurrikulum inkişafı və tədris siyasəti Departamentinin müdiri, üzv
27 Əliyeva Dürdanə Nəriman  q. İnsan Resursları Departamentinin müdiri, üzv
28 Umudov Elçin İbad o. Maliyyə Departamentinin rəhbəri, üzv.
29 Mehdiyeva Aytəkin Firəddin q. Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri, üzv
30 Məmmədov Faiq Rəşad o. Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri, üzv.
 

 

 

 

 

 

 

Elmi Şuranın iclasına dəvət edilirlər:

1          Cəlilov

 

Tural Rövşən o. Ümumi işlər üzrə prorektor
2          Məmmədov Novruz İsmayıl o. Fransız dili kafedrasının müdiri, professor.
3          Səfiyeva Fəridə Ramiz q. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor
4          Əliyeva Sevdagül Fazil q. Regionşünaslıq kafedrasının müdiri,t.f.d., dosent,
5          Yusifov Elxan Qəşəri o.  Alman dili kafedrasının müdiri, fil.f.d., dos
6          Məmmədzadə         Nilufər    Bəhlul q. Alman dilinin tərcüməsi kafedrasının müdir əvəzi, fil.f.d.
7          Zeynalov         Fərman    Hüsən o. İngilis dilinin fonetikası kafedrasının müdiri,fil.e.d.,  professor.
8          İbiyev                      Fikrət               Təyyar o. İnformatika texnologiyaları kafedrasının müdiri,riy.f.d.,  dosent
9          Quliyeva                 Aynur               Vaqif q. İspan  dilinin  tərcüməsi kafedrasının müdiri, f.f.d. B.m.
10        Zeynalova             Nigar                Eldar q. Pedaqogika kafedrasının müdiri, ped.f.d.
11       Mahmudova          Səbinə               Azin q.

 

Fransız və İtalyan dillərinin tərcüməsi kafedrasının müdiri, fil.f.d.
12      Quliyev                 Tofiq                  Səfər o. Rektorun səlahiyyətli nümayəndəsi