Elmi Şuranın tərkibi

Azərbaycan Dillər Universiteti

Elmi Şuranın tərkibi

  Soyadı, adı, atasının adı Vəzifə
1. Yunusov Dünyamin Nurqələm o. Rektor vəzifəsini icra edən, elmi işlər üzrə prorektor,fil.e.d., professor, sədr
2. Abdullayev Əfqan Əli o. Tədris işləri üzrə prorektor, fil.e.d., professor, sədr müavini
3. Qəribova Jalə Əhməd q. Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, fil.f.d., professor, üzv
4. Əliyev Ələddin Həsən o. Tərbiyə işləri üzrə prorektor, professor, üzv
5. Məmmədov Misgər Yolçu o. Universitet Həmkarlar Təşkilatının sədri, dos., üzv
6 Cahangirov Fikrət Fətiş o. Pedaqoji fakültənin (ingilis-alman) dekanı, professor, üzv
7. Babayeva Vəfa Zafir q. Pedaqoji (ingilis-fransız) fakültənin dekanı, fil.f.d., dosent, üzv
8. Hacıyev Vilayət Tapdıq o. Tərcümə fakültəsinin dekanı, dosent, üzv
9. Vahabova Sevda Davud q. Filologiya və jurnaistika fakültəsinin dekanı, fil.f.d., dosent, üzv
10 Abdiyeva Ədalət Murad q. Sosial elmlər kafedrasının müdiri, fəl.f.d., dosent, Elmi şuranın elmi katibi
11 Qazıyeva Məsməxanım Yusif q. Linqvokulturologiya kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
12 Hüseyzadə Gülnar Cabbar q. Linqvodidaktika kafedrasınnı müdiri, fil.e.d., professor, üzv
13 Sabitova Aynur Zakir q. Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının, müdiri, fil.e.d., professor, üzv
14 Şabanov Şaban Həsən o. İkinci xarici dil kafedrasının müdiri, fil.f.d.,professor, üzv
15 Cəfərov Amil Müzəffər o. İngilis dilinin leksikologiyası kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv
16 Zeynalova Sevinc Saday q. İngilis dilinin üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., dos.,üzv
17 Cəfərova Leyla Mirhəsən q. İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.e.d., dosent, üzv
18 Məmmədov Azad Yəhya o. Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
19 Zamanova Sevda Xasay q. Mülki müdafiə və tibbi biliklər kafedrasınnı müdiri, tib.f.d., dosent, üzv
20 Nuriyev Salman Süleyman o. Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv
21 Həmidov Samir Samir o. Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, s.f.d., dosent, üzv
22 Bayramova Aytən Məhəmməd q. Təlimdə innovasiyalar kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv
23 Alıyev Ceyhun Qurbanəli o. Psixologiya kafedrasının müdiri, psix.f.d., dosent, üzv
24 Əmirova Tamila Hüseyn q. İngilis dilinin tərcüməsi kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv
25 Zeynalov Əsgər Məmməd o. TEC-in sədri, fil.e.d., professor, üzv
26 Şahməmmədova Şəfəq İsmayıl q. Kurrikulumun inkişafı və tədris siyasəti departamentinin müdir, üzv
27 Əliyeva Dürdanə Nəriman q. İnsan resursları departamentinin müdiri, üzv
28 Umudov Elçin İbad o.. Maliyyə departamentinin müdiri, üzv
29 Mehdiyeva Aytəkin Firəddin q. Tələbə həmkarlar təşkilatının sədri, üzv
30 Məmmədov Faiq Rəşad o. Tələbə gənclər təşkilatının sədri, üzv
   
  Cəlilov Tural Rövşən o. Ümumi işlər üzrə prorektor
  Əsgərov Vazeh Eldəniz o. Rektorun müşaviri, phd
  Nağıyev Anar Rüstəm o. Regionşünaslıq və BM fakültəsinin dekanı, dosent
  Mürşüdov Yasif Malik o. Əlavə təhsil fakültəsinin dekanı, dosent
  Aslanova Zərinə Natiq q. Magistratura və doktorantura fakültəsinini dekanı, fil.f.d.
  Məmmədov Novruz İsmayıl o. Fransız dili kafedrasının müdiri, professor
  Səfiyeva Fəridə Ramiz q. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor
  Əliyeva Sevdagül Fazil q. Regionşünaslıqkafedrasınınmüdiri,t.f.d.,dosent,
  Yusifov Elxan Qəşəri o. Almandilikafedrasınınmüdiri, fil.f.d.,dosent.
  Bağırova Tamara Hüseyn q. Tələbəşöbəsininmüdiri
  Ağamirov Mirbəşir Mirağa o. Beynəlxalqşöbəninmüdiri
  Rəcəbova Aidə Əkbər  q. Ümumişöbəninmüdiri, dosent
  Məmmədzadə         Nilufər Bəhlul q. Alman dilinin tərcüməsi kafedrasının müdir əvəzi, fil.f.d.
  Zeynalov Fərman Hüsən o. İngilis dilinin fonetikası kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor
  İbiyev                          Fikrət               Təyyar o. İnformatika texnologiyaları kafedrasının müdiri, riy.f.d., dosent
  Quliyeva             Aynur                  Vaqif q. İspan dilinin tərcüməsi kafedrasının müdiri, f.f.d B.m.
  Kazımova           Şəfaqət                      Fərhad q. İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri
    Zeynalova       Nigar                         Eldar q. Pedaqogika kafedrasının müdiri, ped.f.d.
  Mustafayev Əli                                  Yaqub o. ADU-nun Baş hüquqşünası
  Xəlilova Qumru                           Məlikəjdər q. Baş mühasib
  Mahmuova Səbinə Fransız və İtalyan dillərinin tərcüməsi kafedrasının müdiri, fil.f.d.
   Kərimov       Azər                          Balamirzə o. İKT  şöbəsinin  müdiri
  Dadaşzadə                 Gülnar         Canəmir q. SABAH mərkəzinin rəhbəri
  Tağıyeva                    Nuranə Kitabxananın müdiri
  Ağayev                       Araz                       Tofiq o. İnformasiya departamentinin müdiri
  Hüseynov                  Arif                         Rza o. ADU-nun elmi katibi, fil.f.d., professor
  Xudiyeva                   Şəhla İnformasiya Resurs Kompleksinin rəhbəri
  Quliyev                    Tofiq                      Səfər o. Rektorun səlahiyyətli nümayəndəsi
  Veysəlli                 Fəxrəddin            Yadigar o. Umumi dilçilik kafedrasının professoru, fil.e.d.
  İsmayılov                Bilal                    Bayram o. Fransız dili kafedrasının professoru, fil.e.d.
  Vəliyeva                   Nigar                   Çingiz q. İngilis dilinin leksikologiyası kafedrasının professoru, fil.e.d.