Elmi Şuranın tərkibi

 

AZƏRBAYCAN  DİLLƏR   UNİVERSİTETİ

Elmi  Şuranın tərkibi

 

Soyadı,    adı,   atasının adı

Vəzifəsi

1. Abdullayev Kamal Mehdi o. ADU-nun rektoru, AMEA-nın həqiqi üzvü, sədr
2. Abdullayev Əfqan Əli o. Tədris işləri üzrə prorektor, fil.e.d., professor, sədr müavini
3. Elmi işlər üzrə prorektor, fil.e.d., professor, üzv
4. Qəribova Jalə Əhməd q. Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, fil.f.d., dosent, üzv
5. Əliyev Ələddin Həsən o. Tərbiyə işləri üzrə prorektor,  üzv
6. Məmmədov Misgər Yolçu o. Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, üzv
7. Cahangirov Fikrət Fətiş o. Təhsil fakültəsinin  dekanı, professor, üzv
8. Həmidov Samir Sabir o. Regionşünaslıq və Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin dekanı, s.f.d., dosent, üzv
9. Aslanova Zərinə Natiq q. Tərcümə fakültəsinin dekanı, fil.f.d., üzv
10. Ağabəyli Vüsalə Elxan q. Filologiya və jurnalistika fakültəsinin dekanı, fil.f.d.,üzv
11. Abdiyeva Ədalət Murad q. Sosial elmlər kafedrasının müdiri, fəl.f.d.dosent, Elmi Şuranın elmi katibi
12. Qazıyeva Məsməxanm Yusif q. Linqvokulturologiya kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
13. Hüseynzadə Gülnar Cabbar q. Linqvodidaktika kafedrasının müdiri, fil.e.d.professor, üzv
14. Sabitova Aynur Zakir q. Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., üzv
15. Şabanov Şaban Həsən o. İkinci xarici dil kafedrasının müdiri, fil.f.d., üzv
16. Cəfərov Amil Müzəffər o. İngilis dilinin  leksikologiyası kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv
17. Zeynalova Sevinc Saday q. İngilis dilinin üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., dos.,üzv
18. Cəfərova Leyla Mirhəsən q. İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.e.d.,dosent. üzv
19. Məmmədov Azad Yəhya o. Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
20. Zamanova Sevda Xasay q. Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları kafedrasının müdiri, tib.f.d., dosent, üzv
21. Nuriyev Salman Suleyman o. Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv
22. Bayramova Aytən Məhəmməd q. Təlimdə innovasiyalar kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
23. Alıyev Ceyhun Qurbanəli o. Psixologiya kafedrasının müdiri, psix.f.d., dosent, üzv
24. Əmirova Tamila Hüseyn q.  İngilis dilinin tərcüməsi kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
25. Zeynalov Əsgər Məmməd o. TEC-in sədri, fil.e.d., professor, üzv
26. Şahməmmədova Şəfəq İsmayıl q. Kurrikulum inkişafı və təhsil siyasəti departamentinin müdiri, üzv
27. Əliyeva Dürdanə Nəriman  q. İnsan Resursları Departamentinin müdiri, üzv
28. Umudov Elçin İbad o. Maliyyə Departamentinin rəhbəri, üzv
29. Mehdiyeva Aytəkin Firəddin q. Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri, üzv
30. Həbibzadə Ramin Zahid o. Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri vəzifəsini icra edən, üzv