Soyadı,    adı,   atasının adı
Vəzifə
1.
Abdullayev                    Kamal             Mehdi o.
Rektor, Fil.e.d., akademik, sədr
2.
Abdullayev
  Əfqan
      Əli o.
Tədris işləri üzrə prorektor, fil.e.d., professor, sədr müavini
3.
Elmi işlər üzrə prorektor
4.
Qəribova
Jalə
Əhməd q.
Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, fil.f.d., dosent, üzv
5.
Hüseynov
Sərraf
Balaxan o.
Tərbiyə işləri üzrə prorektor vəzifəsini icra edən,  üzv
6.
Məmmədov
Misgər
Yolçu o.
Müəllim Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, üzv
7.
Cahangirov
Fikrət
Fətiş o.
Təhsil  fakültəsinin   dekanı, f.e.d., professor, üzv
8.
Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsinin dekanı, s.f.d., dosent, üzv
9.
Məmmədova
Bənövşə
Güloğlan q.
Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsinin dekanı, fil.f.d.,üzv
10.
Ağabəyli
Vüsalə
Elxan q.
Filologiya və jurnalistika fakültəsinin dekanı,fil.f.d.,üzv
11.
Abdiyeva
Ədalət
Murad q.
Fəlsəfə və ictimai elmlər kafedrasının müdiri, fəl.f.d., dosent, Elmi şuranın elmi katibi
12.
Qazıyeva
Məsməxanm
 Yusif q.
Linqvokulturologiya kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
13.
Hüseynzadə
Gülnar
Cabbar q.
Təhsil fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, fil.e.d.professor, üzv
14.
Sabitova
Aynur
Zakir q.
Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının, müdiri, fil.e.d., professor, üzv
15.
Şabanov
Şaban
Həsən o.
Filologiya və jurnalistika fakültəsinin nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
16.
Cəfərov
Amil
Müzəffər o.
Təhsil fakültəsi nəzdində İngilis dilinin  leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiri,fil.f.d., dosent, üzv
17.
Zeynalova
Sevinc
Saday q.
Filologiya və jurnalistika fakültəsinin nəzdində İngilis dilinin leksikologiyası və  üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., dos.,üzv
18.
Cəfərova
Leyla
Mirhəsən q.
İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.e.d.,dosent. üzv
19.
Məmmədov
Azad
Yəhya o.
Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, fil.e.d.,professor, üzv
20.
Zamanova
Sevda
Xasay q.
Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları kafedrasının müdiri,tib.f.d., dosent, üzv
21.
Bayramova
Aytən
Məhəmməd q.
Təlimdə innovasiyalar kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
22.
Alıyev
Ceyhun
Qurbanəli o.
Psixologiya kafedrasının müdiri, psix.f.d., dosent, üzv
23.
Nuriyev
Salman
Suleyman o.
F.f.d, dosent, üzv
24.
Əmirova
Tamila
Hüseyn q.
Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
25.
Zeynalov
Əsgər
Məmməd o.
Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsi nəzdində Qafqazşünaslıq kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
26.
Şahməmmədova
Şəfəq
İsmayıl q.
Tədris Departamentinin müdiri, üzv
27.
Əliyeva
Dürdanə
Nəriman  q.
Kadrlar şöbəsinin müdiri, üzv
28.
Mehdiyeva
Aytəkin
Firəddin q.
Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri, üzv
29.
Səmədli
Günay
Şükür q.
Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri, üzv