Elmi Şuranın tərkibi

Soyadı,    adı,   atasının adı Vəzifəsi İmza
1. Abdullayev Əfqan Əli o. Rektor vəzifəsini icra edən, Tədris işləri üzrə prorektor, fil.e.d., professor, sədr
2. Elmi işlər üzrə prorektor, fil.e.d., professor, üzv
3. Qəribova Jalə Əhməd q. Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, fil.f.d., dosent, üzv  

 

4. Əliyev Ələddin Həsən o. Tərbiyə işləri üzrə prorektor,  üzv  

 

5. Məmmədov Misgər Yolçu o. Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, üzv
6 Cahangirov Fikrət Fətiş o. Pedaqoji  fakültənin (ingilis dili və alman dili üzrə)  dekanı, professor, üzv
7. Həmidov Samir Sabir o. Regionşünaslıq və Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin dekanı, s.f.d., dosent, üzv
8. Aslanova Zərinə Natiq q. Tərcümə fakültəsinin dekanı, fil.f.d., üzv  

 

9. Ağabəyli Vüsalə Elxan q. Filologiya və jurnalistika fakültəsinin dekanı, fil.f.d.,üzv
10. Abdiyeva Ədalət Murad q. Sosial elmlər kafedrasının müdiri, fəl.f.d.dosent, Elmi Şuranın elmi katibi
11. Qazıyeva Məsməxanm Yusif q. Linqvokulturologiya kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
12. Hüseynzadə Gülnar Cabbar q. Linqvodidaktika kafedrasının müdiri, fil.e.d.professor, üzv
13.

 

Sabitova Aynur Zakir q. Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., üzv
14. Şabanov Şaban Həsən o. İkinci xarici dil kafedrasının müdiri, fil.f.d., üzv
15. Cəfərov Amil Müzəffər o. İngilis dilinin  leksikologiyası kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv
16. Zeynalova Sevinc Saday q. İngilis dilinin üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., dos.,üzv
17. Cəfərova Leyla Mirhəsən q. İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.e.d.,dosent. üzv
18. Məmmədov Azad Yəhya o. Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
19. Zamanova Sevda Xasay q. Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları kafedrasının müdiri, tib.f.d., dosent, üzv
20. Nuriyev Salman Suleyman o. Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv
21. Bayramova Aytən Məhəmməd q. Təlimdə innovasiyalar kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
22. Alıyev Ceyhun Qurbanəli o. Psixologiya kafedrasının müdiri, psix.f.d., dosent, üzv
23. Əmirova Tamila Hüseyn q.  İngilis dilinin tərcüməsi kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
24. Zeynalov Əsgər Məmməd o. TEC-in sədri, fil.e.d., professor, üzv  

 

25. Şahməmmədova Şəfəq İsmayıl q. Kurrikulum inkişafı və təhsil siyasəti departamentinin müdiri, üzv
26. Əliyeva Dürdanə Nəriman  q. İnsan Resursları Departamentinin müdiri, üzv
27. Umudov Elçin İbad o. Maliyyə Departamentinin rəhbəri, üzv  

 

28. Mehdiyeva Aytəkin Firəddin q. Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri, üzv  

 

29. Həbibzadə Ramin Zahid o. Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri vəzifəsini icra edən, üzv