Elmi Şuranın tərkibi

Soyadı,    adı,   atasının adı

Vəzifə
1.
Abdullayev                         Kamal                Mehdi o.
Rektor, Fil.e.d., akademik, sədr
2. Abdullayev   Əfqan       Əli o. Tədris işləri üzrə prorektor, fil.e.d., professor, sədr müavini
3. Elmi işlər üzrə prorektor
4. Qəribova Jalə Əhməd q. Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, fil.f.d., dosent, üzv
5. Hüseynov Sərraf Balaxan o. Tərbiyə işləri üzrə prorektor vəzifəsini icra edən,  üzv
6. Məmmədov Misgər Yolçu o. Müəllim Həmkarlar İttifaqıKomitəsinin sədri, üzv
7. Cahangirov Fikrət Fətiş o. Təhsil  fakültəsinin   dekanı, f.e.d., professor, üzv
8. Həmidov Samir Sabir o. Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsinin dekanı, s.f.d., dosent, üzv
9. Aslanova Zərinə Natiq q. Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsinin dekanı, fil.f.d., dosent,üzv
10. Ağabəyli Vüsalə Elxan q. Filologiya və jurnalistika fakültəsinin dekanı,fil.f.d.,üzv
11. Abdiyeva Ədalət Murad q. Fəlsəfə və ictimai elmlər kafedrasının müdiri, fəl.f.d., dosent, Elmi şuranın elmi katibi
12. Qazıyeva Məsməxanım Yusif q. Linqvokulturologiya kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
13. Hüseynzadə Gülnar Cabbar q. Təhsil fakültəsi nəzdində Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrasının müdiri, fil.e.d.professor, üzv
14. Sabitova Aynur Zakir q. Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının, müdiri, fil.e.d., professor, üzv
15. Şabanov Şaban Həsən o. Filologiya və jurnalistika fakültəsinin nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
16. Cəfərov Amil Müzəffər o. Təhsil fakültəsi nəzdində İngilis dilinin  leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrasının müdiri,fil.f.d., dosent, üzv
17. Zeynalova Sevinc Saday q. Filologiya və jurnalistika fakültəsinin nəzdində İngilis dilinin leksikologiyası və  üslubiyyatı kafedrasının müdiri, fil.e.d., dos.,üzv
18. Cəfərova Leyla Mirhəsən q. İngilis dilinin qrammatikası kafedrasının müdiri, fil.e.d.,dosent. üzv
19. Məmmədov Azad Yəhya o. Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri, fil.e.d.,professor, üzv
20. Zamanova Sevda Xasay q. Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları kafedrasının müdiri,tib.f.d., dosent, üzv
21. Bayramova Aytən Məhəmməd q. Təlimdə innovasiyalar kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
22. Alıyev Ceyhun Qurbanəli o. Psixologiya kafedrasının müdiri, psix.f.d., dosent, üzv
23. Nuriyev Salman Suleyman o. F.f.d, dosent, üzv
24. Əmirova Tamila Hüseyn q. Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsi nəzdində Xarici dillər kafedrasının müdiri, fil.f.d.,dosent, üzv
25. Zeynalov Əsgər Məmməd o. Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsi nəzdində Qafqazşünaslıq kafedrasının müdiri, fil.e.d., professor, üzv
26. Şahməmmədova Şəfəq İsmayıl q. Tədris Departamentinin müdiri, üzv
27. Əliyeva Dürdanə Nəriman  q. Kadrlar şöbəsinin müdiri, üzv
28. Mehdiyeva Aytəkin Firəddin q. Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri, üzv
29. Səmədli Günay Şükür q. Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri, üzv