Elmi əməkdaşlıq şöbəsi Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) Elmi Şurasının qərarı ilə ADU-da müxtəlif ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı səviyyəsini daha da artırmaq məqsədi ilə yaradılmışdır.

Şöbə universitetin digər universitetlərlə, o cümlədən xarici təhsil Sevda İmanovavə elm mərkəzləri ilə elmi əlaqələrini yaradır, bu sahədə əməkdaşlığın intensiv və səmərəli olması üçün zəruri işlər görür, digər universitetlərlə bağladığı müqavilələr çərçivəsində elmi əməkdaşlıq proqramları, müxtəlif layihələr hazırlayır və onların həyata keçirilməsini təmin edir. Bununla yanaşı, universitet əməkdaşlarının respublika və beynəlxalq səviyyəli konfranslarda, simpoziumlarda, seminarlarda, diskussiyalarda, təqdimatlarda və s. iştirakını təmin edir, analoji konfransların keçirilməsi ilə bağlı təşəbbüslər irəli sürür, bu qəbildən olan tədbirlərin təşkilində iştirak edir.

Elmi əməkdaşlıq şöbəsi universitetin digər təhsil və elm mərkəzləri ilə birgə, eləcə də onların iştirakı ilə keçirdiyi elmi toplantıların materiallarını birgə nəşrlər və başqa formalarda nəşr ediləcək materialları öyrənir, zəruri hallarda onların dəyərləndirilməsi (kənar rəy, antiplagiat yoxlaması və s.) istiqamətində lazımi addımlar atır.

 

Elmi əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri

İmanova Sevda Rafiq qızı

Tel: (+99412) 441 22 78/79  (daxili 2 57)

Email: sci.coop@adu.edu.az