Dissertasiya Şurası

D.02.081 – 08.10.2016-cı il tarixdə olan tərkibi

Adı, atasının adı, soyadı Şuradakı ixtisas

 

1. Psixol.e.d., prof. Seyidov Səməd İsmayıl 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
2. Fil.e.d., prof. Məmmədov Azad Yəhya 5708.01 – German dilləri
3. Fil.f.d., dos. Vahabova Sevda Davud 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
4. Fil.e.d., prof. Abdullayev Əfqan Əli 5708.01 – German dilləri
5. Fil.e.d., prof. Abdullayev Sərxan Əvəz 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
6. Fil.e.d., prof. Aslanov Fikrət Əlövsət 5708.01 – German dilləri
7. Ped.e.d., prof. Əliyeva İranə Məmməd 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
8. Fil.e.d., prof. Hacıyeva Əzizə Hüseyn 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
9. Ped.e.d., prof. Hüseynzadə Gülnar Cabbar 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
10. Fil.e.d., prof. Xəlilli Şahin Həmid 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
11. Fil.e.d., prof. İsmayılov Bilal Bayram 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
12. Ped.e.d., prof. İsmayılova Dilarə Əbdül 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
13. Fil.e.d., prof. Qazıyeva Məsməxanım Yusif 5708.01 – German dilləri
14. Ped.e.d., prof. Mirzəyev Seyran Salam 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
15. Ped.e.d., prof. Osmanzadə Alimə Osman 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
16. Fil.e.d. Sabitova Aynur Zakir 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
17. Fil.e.d., prof. Sadıqova Nailə Məmmədhüseyn 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
18. Fil.e.d., prof. Vəliyeva Nigar Çingiz qızı 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
19. Fil.e.d., prof. Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu 5708.01 – German dilləri
20. Fil.e.d., prof. Yunusov Dünyamin Nurqələm 5708.01 – German dilləri
21. Fil.e.d., prof. Zeynalov Əsgər Məmməd 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
22. Fil.e.d., prof. Zeynalov Fərman Hüsən 5708.01 – German dilləri
23. Fil.e.d. Zeynalova Sevinc Saday 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)

.

Cəmi 25 nəfər, o cümədən 24 nəfər elmlər doktoru və 1 nəfər (elmi katib) fəlsəfə doktoru.

Azərbaycan Dillər Universitetindən – 20 nəfər

Kənar təşkilatlardan – 6 nəfər

Elmlər doktorları:

5708.01 – German dilləri ixtisası üzrə – 7 nəfər

5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik ixtisası üzrə – 5 nəfər

5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) ixtisası üzrə – 7 nəfər elmlər doktoru

5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası) ixtisası üzrə – 5 nəfər.

İŞTİRAKETMƏ VƏRƏQƏSİ

 

Adı, atasının adı, soyadı Elmi dərəcəsi, Şurada ixtisasın şifri
1. Seyidov Səməd İsmayıl oğlu Psix.e.d. 5801.01
2. Məmmədov Azad Yəhya oğlu Fil.e.d. 5708.01
3. Vahabova Sevda  Davud qızı Fil.f.d. 5718.01
4. Abdullayev Əfqan Əli oğlu Fil.e.d. 5708.01
5. Abdullayev Sərxan Əvəz oğlu Fil.e.d. 5714.01
6. Aslanov Fikrət Əlövsət oğlu Fil.e.d. 5714.01
7. Cahangirov Fikrət Fətiş oğlu Fil.e.d. 5714.01
8. Cəbrayılova Svetlana Əli qızı Fil.e.d. 5718.01
9. Əliyeva İranə Məmməd qızı Ped.e.d. 5801.01
10. Hacıyeva Əzizə Hüseyn qızı Fil.e.d. 5714.01
11. Hüseynzadə Gülnar Cabbar qızı Ped.e.d. 5801.01
12. Xəlilli Şahin Həmid oğlu Fil.e.d. 5718.01
13. İsmayılov Bilal Bayram oğlu Fil.e.d. 5801.01
14. İsmayılova Dilarə Əbdül qızı Ped.e.d. 5801.01
15. Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı Fil.e.d. 5708.01
16. Mirzəyev Seyran Salam oğlu Ped.e.d. 5801.01
17. Osmanzadə Alimə Osman qızı Ped.e.d. 5801.01
18. Sabitova Aynur Zakir qızı Fil.e.d. 5718.01
19. Sadıqova Nailə Məmmədhüseyn qızı Fil.e.d. 5718.01
20. Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu Fil.e.d. 5708.01
21. Vəliyeva Nigar Çingiz qızı Fil.e.d. 5708.01
22. Yunusov Dünyamin Nurqələm oğlu Fil.e.d. 5708.01
23. Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu Fil.e.d. 5718.01
24. Zeynalov Fərman Hüsən oğlu Fil.e.d. 5708.01

D.02.081 – 2015-ci il

Adı, atasının adı, soyadı Şuradakı ixtisas

 

1. Seyidov Səməd İsmayıl 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
2. Məmmədov Azad Yəhya 5708.01 – German dilləri
3. Vahabova Sevda Davud 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
4. Abdullayev Əfqan Əli 5708.01 – German dilləri
5. Abdullayev Sərxan Əvəz 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
6. Aslanov Fikrət Əlövsət 5708.01 – German dilləri
7. Cəbrayılova Svetlana Əli 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
8. Əliyeva İranə Məmməd 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
9. Hacıyeva Əzizə Hüseyn 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
10. Hüseynzadə Gülnar Cabbar 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
11. Xəlilli Şahin Həmid 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
12. İsmayılov Bilal Bayram 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
13. İsmayılova Dilarə Əbdül 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
14. Qazıyeva Məsməxanım Yusif 5708.01 – German dilləri
15. Mirzəyev Seyran Salam 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
16. Osmanzadə Alimə Osman 5801.01  – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (ingilis dilinin tədrisi metodikası)
17. Sabitova Aynur Zakir 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
18. Sadıqova Nailə Məmmədhüseyn 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
19. Vəliyeva Nigar Çingiz qızı 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
20. Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu 5708.01 – German dilləri
21. Yunusov Dünyamin Nurqələm 5708.01 – German dilləri
22. Zeynalov Əsgər Məmməd 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)
23. Zeynalov Fərman Hüsən 5708.01 – German dilləri
24. Zeynalova Sevinc Saday 5718.01– Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)