Dissertasiya Şurası

Dissertasiya Şurası

 1. Abdullayev Əfqan Əli oğlu (sədr)

Azərbaycan Dillər Universiteti, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

5708.01

 

 1. Sabitova Aynur Zakir qızı (sədr müavini)

Azərbaycan Dillər Universiteti, Xarici ölkələr ədəbiyyatı  kafedrası, müdir, filologiya üzrə elmlər doktoru,  professor

5718.01

 

 1. Əliyeva Həmidə Əhməd qızı (elmi katib)

Azərbaycan Dillər Universiteti, Xarici ölkələr ədəbiyyatı  kafedrası, dosent, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

5718.01

 

 1. Abdullayev Sərxan Əvəz oğlu

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5714.01

 

 1. Aslanov Fikrət Əlövsət oğlu

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5714.01

 

 1. Əliyeva İranə Məmməd qızı

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor

5801.01

 

 1. Hüseynzadə Gülnar Cabbar qızı

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor

5801.01

 

 1. Xəlilli Şahin Həmid oğlu

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5718.01

 

 1. İsmayılov Bilal Bayram oğlu

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5714.01

 

 1. İsmayılova Dilarə Əbdül qızı

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor

5801.01

 

 1. Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5708.01

 

 1. Məmmədov Azad Yəhya oğlu

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5714.01

 

 1. Mirzəyev Seyran Salam oğlu

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor

5801.01

 

 1. Osmanzadə Alimə Osman qızı

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor

5801.01

 

 1. Sadıxova Gülnarə Rəhim qızı

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5708.01

 

 1. Sadıqova Nailə Məmmədhüseyn qızı

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5718.01

 

 1. Vəliyeva Nigar Çingiz qızı

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5708.01

 

 1. Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5708.01

 

 1. Zeynalov Fərman Hüsən oğlu

filologiya  üzrə elmlər doktoru, professor

5714.01

 

 1. Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor

5708.01