Dissertasiya Şurası

ADU-nun nəzdində D.02.081 Dissertasiya Şurasının üzvləri

 

Adı, atasının adı, soyadı Elmi dərəcəsi, Şurada ixtisasın şifri
1. Abdullayev Kamal Mehdi oğlu Fil.e.d.,akademik
2. Abdullayev Əfqan Əli oğlu Fil.e.d., prof.
3. Sabitova Aynur Zakir qızı Fil.e.d., prof.
4. Əliyeva Həmidə Əhməd qızı Fil.f.d., prof.
5. Abdullayev Sərxan Əvəz oğlu Fil.e.d., prof.
6. Aslanov Fikrət Əlövsət oğlu Fil.e.d., prof.
7. Əliyeva İranə Məmməd qızı Ped.e.d., prof.
8. Hüseynzadə Gülnar Cabbar qızı Ped.e.d., prof.
9. Xəlilli Şahin Həmid oğlu Fil.e.d., prof.
10. İsmayılov Bilal Bayram oğlu Fil.e.d., prof.
11. İsmayılova Dilarə Əbdül qızı Ped.e.d., prof.
12. Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı Fil.e.d., prof.
13. Məmmədov Azad Yəhya oğlu Fil.e.d., prof.
14. Mirzəyev Seyran Salam oğlu Ped.e.d., prof.
15. Osmanzadə Alimə Osman qızı Ped.e.d., prof.
16. Sadıxova Gülnarə Rəhim qızı Fil.e.d., prof.
17. Sadıqova Nailə Məmmədhüseyn qızı Fil.e.d., prof.
18. Vəliyeva Nigar Çingiz qızı Fil.e.d., prof.
19. Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu Fil.e.d., prof.
20. Zeynalov Fərman Hüsən oğlu Fil.e.d., prof.
21. Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu Fil.e.d., prof.

 

 

 

D.02.081 Dissertasiya Şurasının elmi katibi                Həmidə Əhməd qızı Əliyeva