Məzunlarımız

Azad Arif oğlu Rəhimov

  Rəhimov Azad Arif oğlu 1964-cü il oktyabrın 8-də Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olub. 1971-ci ildə Bakı şəhəri 134 saylı məktəbin birinci sinfinə daxil...

Vaqif İsmayıl oğlu Sadıqov

Vaqif İsmayıl oğlu Sadıqov 1956-cı ilin noyabrın 2-də Bakıda anadan olmuşdur. 1978-ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun İngilis dili...

Hüseynağa Musa oğlu Sadıqov

Hüseynağa Musa oğlu Sadıqov - Azərbaycanın görkəmli diplomatlarından biri Hüseynağa Sadıqov 1940-cı il martın 14-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1958-1963-cü illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan...

Ağamusa Axundov

Ağamusa Axundov 1932-ci ildə anadan olmuşdur. Filologiya elmləri doktoru (1964), professor (1967), Azərbaycan Milli EA-nın müxbir üzvü (2001), Əməkdar elm xadimi (1990), Respublika Dövlət...