Regionşünaslıq kafedrası

1862

Regionşünaslıq kafedrası 23 fevral 2007-ci il tarixində 20 №-li əmrə əsasən Regionşünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasları üzrə tədrisin keyfiyyətinin və idarə olunmasının daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə mövcud Qərbşünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər kafedralarının bazasında fəaliyyətə başlamışdır.

01 iyun 2007–ci il tarixdən bugünədək  01/61 №-li əmrə əsasən Beynəlxalq Münasibətlər kafedrasının dosenti Sevdagül Fazil qızı Əliyeva Regionşünaslıq kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edir. Regionşünaslıq kafedrası 10 nəfər əməkdaşla fəaliyyətə başlamışdır.

Regionşünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsində tədris prosesini aparan əsas ixtisas kafedralarından biri kimi Regionşünaslıq kafedrası böyük  rol oynayır. Belə ki, kafedra  ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, Skandinaviya, Qafqaz, İsrail və Yaxın Şərq, Hindistan, İndoneziya və Cənub-Şərqi Asiya, Çin, Yaponiya, Argentina, Ərəb ölkələri və Mərkəzi və Şərqi Avropa regionları olmaqla, 14 region və ya ölkə üzrə iki dildə müxtəlif fənlər tədris edir. Qeyd edək ki, ABŞ və Böyük Britaniya ixtisasında rus bölməsinə aid fənlər də tədris olunur.

Kafedrada

 1. Region ölkəsinin etnoqrafiyası
 2. Region ölkəsinin coğrafiyası
 3. Region ölkəsinin tarixi
 4. Region ölkəsinin siyasi sistemi
 5. Region ölkəsinin mədəniyyət və incəsənəti adlı əsas fənlər

 1. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti / Azərbaycanın mədəni irsinin mühafizəsi
 2. Region ölkəsinin sosial təhlükəsizliyi və müdafiə siyasəti / Region ölkəsində sosial işin təşkili
 3. Region ölkəsində dinlər və konfessiyalar / Region ölkəsində dini tolerantlıq və dinlərarası münasibətlər
 4. Region ölkəsində media / Region ölkəsində informasiya siyasəti
 5. Davamlı insan inkişafı / Beynəlxalq administrasiya və biznesdə kommunikasiya
 6. Region ölkəsinin gender problemləri / Region ölkəsinin ekoturizmi fənləri isə seçmə fənlər kimi tədris edilir.

Ümumilikdə, kafedrada 34 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. Kafedra əməkdaşlarından 1-i professor, 7-si dosent, 1-i fəlsəfə doktoru, 5-i baş müəllim, digərləri isə müəllim vəzifəsində çalışır. Bundan başqa, kafedranın əməkdaşlarından 3-ü laborant, 2-i saat hesabı müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Kafedra müəllimlərindən 9-u dissertanturada, 7-si doktoranturada təhsil alır.

Regionşünaslıq kafedrasında müəllimlərin fəaliyyəti müxtəlif meyarlar üzrə qiymətləndirilir. Cari hesabat ilinə müvafiq olaraq kafedra müəllimlərinin çap olunmuş elmi əsərlərinin sayı, dərs vəsiti, dərslik və ya fənn proqramının sayı, beynəlxalq tədbirlərdə, konfranslarda və disbutlarda onların fəal iştirakı və digər amillər nəzərə alınmaqla reytinqi müəyyən edilir.

Kafedranın məqsəd və vəzifəsi: Regionşünaslıq kafedrasının əsas məqsədi tələbələrə  ixtisaslaşdığı region haqqında dəqiq coğrafi, etnoqrafik, tarixi, mədəni məlumatları çatdırmaq və onların həmin sahələrdə araşdırma aparmasına yardımçı olmaqdan ibarətdir.

Kafedranın fəaliyyəti: Regionşünaslıq kafedrası 2007-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetində ilk olaraq kredit sisteminə qoşulmuşdur. Kafedra əməkdaşları prosesin müddəaları ilə tanış olmuş və fəaliyyətlərini bu istiqamətdə qura bilmişlər. Bundan əlavə, kafedranın təsdiq olunmuş iclaslar planına əsasən hər ayın sonuncu şənbə günü iclas keçirilir. Bu iclaslarda kafedranın illik planında əks olunmuş məsələlər müzakirə olunur.

            Kafedra əməkdaşları dərslik, dərs vəsaiti, fənn proqramları, metodik işləmə istiqamətlərində də böyük işlər görürlər. Kafedranın fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində 63-ü əsas fənn, 108-i seçmə fənn olmaqla, ümumilikdə 171 proqram və 17 dərs vəsaiti dərc edilmişdir. Dərsliklər və dərs vəsaitləri Avropa standartlarına uyğun dil səviyyələrinə görə auditoriyalarda istifadə olunur.

2012-ci ildə “Tur Heyerdal və Azərbaycan” adlı beynəlxalq konfransı məhz kafedramızın əməkdaşları universitetin Elmi işlər üzrə prorektorluğunun və Təhsil Nazirliyinin böyük dəstəyi ilə keçirmişlər.

            Bundan başqa, kafedra əməkdaşları ənənəvi olaraq hər il TEC üçün tələbələr hazırlayır və illik konfransda onların çıxış etmələri və yüksək yer qazanmaları üçün çalışırlar.

            Hər dərs ilinin sonunda kafedranın müəllimləri tədris etdikləri fənn üzrə dövrün tələblərinə cavab verən dərsliklərə müvafiq sillabuslar hazırlayırlar, fərdi planlar əsasında öz işlərini təşkil edirlər. Həmin sillabuslar kafedranın sonuncu iclasında müzakirə olunaraq təsdiqlənir.

            Bundan savayı, kafedra əməkdaşları xaricdə və ölkəmizdə çıxan müxtəlif jurnallarda  məqalələr dərc etdirirlər, müntəzəm olaraq dilini tədris etdikləri ölkə ilə sıx əlaqələr yaradaraq  Almaniya, Fransa, Norveç, İndoneziya, Hindistan, İsrail universitetlərində keçirilən seminarlarda, yay məktəblərində iştirak edir, öz biliklərini, tədris etdikləri fənnlər üzrə peşə bacarıqlarını təkmilləşdirirlər.

             Kafedra əməkdaşları dünyanın müxtəlif ölkələrində beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda məqalə və tezislərlə çıxış etmişlər.

Kafedranın tədbirləri: Kafedra yarandığı andan etibarən Azərbaycan mədəniyyətinin və qədim adətlərinin qorunması, eləcə də təbliğatı ilə bağlı festivalların təşkil olunmasında fəal şəkildə iştirak etmişlər. Kafedranın əməkdaşları mütəmadi olaraq universitet tədbirlərinə qatılırlar. Tələbələrlə birgə Yeni il və Novruz şənliklərində tamaşalar, oyunlar, səhnəciklər hazırlayırlar. Üç ildir ki, ardıcıl olaraq İzmirin Ege Universitetində, Bursanın Uludağ Universitetində və Kayserinin Ərciyəz Universitetində Novruz bayramının elmi izahına həsr olunmuş interaktiv tətbiqi seminarlar keçirmiş kafedra hər il ənənəvi olaraq tələbələri Azərbaycanın  tarixi yerləri və muzeylərinə aparır, müxtəlif dini konfessiyaların məbədlərində tətbiqi dərslər keçirir.        

            Kafedranın müəllimlərinin siyahısı:

 

Adı, soyadı, atasının adı Bitirdiyi

ali məktəb

Tədris etdiyi fənlər Bildiyi xarici dillər Fənni

tədris edə bildiyi xarici

dillər

Təcrübə keçdiyi ölkələr əlavə qeydlər
1.Dosent Əliyeva Sevdagül Fazil qızı                                   30.11.1963.

 

Belorusiya Dövlət Universiteti

Tarix.fak.1990

Az-n.məd.və incəsənəti

Az-n etnoq,

Amerika etnoq.

Norveç etnoq.

Yaponiya etno.

rus

ingilis

 

Azərb.

rus

ABŞ,

Norveç,

Rusiya

Kafedra

Müdiri

sevdagul@mail.ru

0124402903

2.Professor Məmmədov Əli Sayad oğlu                                           27.02.1956.

 

Moskva Dövlət Universiteti Fəlsəfə fakültəsi Britaniyanın siyasi sitem, Britaniyada din və konfes-r, Mədəniyyətşünaslıq, Məntiq, Fəlsəfə rus Azərb.

rus

Rusiya alimammadov@mail.ru

0506150036

3.Dosent Şahmuradov Aqil Şövkət oğlu                                     03.10.1965. Kiyev Dövlət Universiteti,

Tarix fakültəsi

Çin tarixi,

İsrail tarixi

Arqentina etnoqrafiyası

Britaniya etnoqrafiyası

Etnoqrafiya,

rus Azərb.

rus

Ukrayna agil1965@mail.ru

0505914293

4. Dosent

Ağayeva Kifayət Cəbi qızı                                     30.10.1955.

Azərbaycan Dövlət  Xarici  Dillər Universiteti Amerikanın gender problemləri,

Skandinaviyanın gender,

Qafqazda gender problemləri

ingilis, rus Azərb.

ingilis

Norveç, İsveç

 

kaghayeva@yahoo.com

0504091313

5.Paşayev Nəriman Əziz oğlu                 –                            27.05.1960

27.05.1960

Bakı Dövlət Universiteti

Coğrafiya fakültəsi

Dünyanın sosial iqtisadi coğrafiyası, Britaniyanın coğrafiyası, Qafqazın coğrafiyası rus Azərb. AMEA Coğrafiy.İns.

pasayevneriman@mail.ru

0503473670

6.c.e.n Zəkirəyəyeva Natella Tahir qızı                               24.08.1974. Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsi Britaniyanın coğrafiyası,

ABŞ coğrafiyası,

Dünyanın sosial-siyasi coğrafiyası

rus rus AMEA Coğrafiy.İns

natella_xanum@yahoo.com

0503383353

7. Dosent

Ağakişiyeva Günəş Rafiq qızı                            14.02.1979

 

Bakı Dövlət Universiteti

Coğrafiya fakültəsi

Almaniyanın coğrafiyası, Fransanın coğrafiyası, Çinin coğrafiyası,

İsrailin coğrafiyası,

İsrailin ekoturizmi

rus Azərb.

 

AMEA Coğrafiy.İns

guneshagakishiyeva@gmail.com

0503313615

8.Dosent Əliyev Bəhmən Fazil oğlu

20.06.1974

Bakı Dövlət Universiteti

Tarix fakültəsi

Hindistanın etnoqrafiyası, İndoneziyanın etnoqrafiyası, rus Azərb.

 

AMEA coğrafiy.İns

behmena@mail.ru

0506167918

9.Dosent Əhməd Əsgər Şucayət oğlu                                 18.10.1958 Bakı Dövlət U niversiteti

Tarix fakültəsi

Azərbaycanda ictimai-siyasi fikir tarixi, Azərbaycanın mədəniyyət tarixi  

rus

Azərb.

 

Slavyan Univ.dekan

asker57@gmail.com

0503138642

10.baş müəllim,

doktorant

Rəcəbli Rəna Qəzənfər qızı                       21.09.1971

Bakı Dövlət Universiteti

Tarix fakültəsi

Almaniyanın etnoqrafiyası, Azərbaycanın mədəniyyət tarixi rus

fransız

Azərb.

 

rajablirana@yahoo.com

0503390714

11. Doktorant

Hüseynova Nigar Əkrəm qızı                            24.09.1982.

 

Azərbaycan Dillər Universiteti

Regionşünaslıq ixtisası

Böyük Britaniyanın tarixi,

Hindistanın tarixi,

B.Britaniyanın mədəniyyəti, və incəsənəti

B.Britaniyanın mediası

 

ingilis

Azərb.

ingilis

nigar.huseynova@gmail.com

0503003021

12. Doktorant

Abbasova Hökümə Fərzux qızı                              25.12.1981

Azərbaycan Dillər Universiteti

Britaniyaşünaslıq ixtisası

Qafqaz tarixi, Qafqazın siyasi sistemi, İndoneziyanın mədəni əlaqələri, İndoneziyanın milli təhlükəsizlik problemləri ingilis Azərb.

ingilis

Norveç h.abbasova@yahoo.com

0557898932

13. Doktorant

Abdullayeva Bədirə Telman qızı

24.07.1981

Azərbaycan Dillər Universiteti

Britaniyaşünaslıq ixtisası

Davamlı insan inkişafı,

Britaniya ekoturizmi,

Amerika mediası,

Almaniya mediası

ingilis

rus

Azərb.

ingilis

rus

Norveç abdullayevabadira@yahoo.com

0558756006

14.  Doktorant Əbdürrəhimova Şəfa Rasim qızı                             15.12.1985 Azərbaycan Dillər Universiteti

Fransaşünaslıq ixtisası

Fransa tarixi,

Fransada din və konfessiyalar,

Fransa mediası

fransız

rus

Azərb.

fransız

chafouniya85@yahoo.fr

0557592067

15. Doktorant

Quluzadə Təranə Nəsimi qızı                                       02.10.1967.

 

Bakı Dövlət Universiteti

Filologiya

fakültəsi

İsrailin etnoqrafiyası,

B.Britaniyanın etnoqrafiyası,

Ərəb ölkələrinin etnoq,

Amerika etnoqrafiyası

rus

alman

Azərb. Almaniya t.terane@yahoo.com

0505542425

16.Dokorant Əsgərova Nigar Nizami qızı                                       27.06.1984.

 

Azərbaycan Dillər Universiteti

Britaniyaşünaslıq ixtisası

Amerikanın siyasi sistemi, Norveçin Siyasi sistemi, Hindistanın siyasi sistemi ingilis

ispan

rus

Azərb.

ingilis

Norveç,

Çexiya

nigarsafarova@yahoo.com

0556010870

17. Doktorant

Dünyamalıyeva Zemfira Əhməd qızı                          25.08.1982.

 

Azərbaycan Dillər Universiteti

Beynəlxalq

Münasibətlər fakültəsi

Ərəb ölkələri tarixi, ərəb ölkələri  mediası, Ərəb ölk. Siyasi sistemi və s. ingilis

rus

Azərb. zmemmedova@yahoo.com

0557878795

 

 

18  Doktorant

Hüseynzadə Diana  Nikolay qızı                                  04.07.1978.

Qərb Universiteti, Regionşünaslıq ixtisası ABŞ tarixi,

ABŞ-da din və konfenssiyalar,

ABŞ mədəniyyəti

rus

ingilis

rus dhuseynz@gmail.com

0503344047

19.Doktorant Mehdiyeva Rübabə Əbülfəz qızı                               22.08.1987 Azərbaycan Dillər Universiteti

Britaniyaşünaslıq ixtisası

Yaponiya tarixi, Yaponiyada din və konfenssiyalar, Yaponiya mediası və s. ingilis

rus

Azərb.

ingilis

r.mehdiyeva@gmail.com

0503673323

20.Doktorant Abdulla Bəyim Nadir qızı                                        24.07.1982. Azərbaycan Dillər Universiteti

Britaniyaşünaslıq ixtisası

İsrail  mədəniyyəti, İsrail mediası, Norveç mediası ingilis

rus

Azərb.

ingilis

Norveç b_salahova@yahoo.com

0558852611

21.Doktorant  Həyatova Firuzə Akif qızı                                          01.02.1981. Azərbaycan Dillər Universiteti

Britaniyaşünaslıq ixtisası

B.Britaniya tarixi, B.Britaniya mediası,

B.Britaniya mədəniyyəti

rus

ingilis

rus heyatovafiruza@yahoo.com

0505082552

22.Doktorant Hüseynova Ülviyə Yadulla qızı                              28.01.1985

 

Azərbaycan Dillər Universiteti

Britaniyaşünaslıq ixtisası

B.Britaniyanın demoqrafik inkişaf problemləri, B.Britaniyanın mediası,  B.Britaniyanın milli təhlükəsizlik problemləri ingilis

rus

Azərb.

ingilis

esperame@rambler.ru

0505469152

23. Doktorant

İsmayılova Sevinc Əşrəf qızı                                  21.02.1987

 

Azərbaycan Dillər Universiteti

Amerikaşünaslıq ixtisası

Amerika tarixi, Amerika mədəniyyəti, Amerika coğrafiyası,

Amerikada sosial təhlükəsizlik

ingilis

rus

ispan

Azərb.

ingilis

rus

seva_adu@yahoo.com

0702771077

24. Doktorant

Əfəndiyeva Vüsalə Elşad qızı            analıq məz.      16.08.1983.

 

Azərbaycan Dillər Universiteti

Britaniyaşünaslıq ixtisası

Skandinaviya tarixi, Norveç tarixi ingilis

rus

norveç

Azərb.

ingilis

 

0504142181

25.Doktorant Kiçibəyova Zarina Albert qızı             analıq məz.     03.02.1987

 

Azərbaycan Dillər Universiteti

Britaniyaşünaslıq ixtisası

B.Britaniya tarixi,

B.Britaniya mediası,

B.Britaniyada sosial təhlükəsizlik

ingilis

rus

ingilis

rus

zarina.makhmudova@gmail.com

0504516051

30.Doktorant

Ağayeva Xəyalə

30.06.1988

Azərbaycan Dillər Universiteti

Fransaşünaslıq ixtisası

Fransa tarixi, Fransada din və konfessiyalar, Fransada sosial təhlükəsizlik, Yaponiya mədəniyyəti, Yaponiyada

sosial təhlükəsizlik

fransız

rus

Azərb.

fransız

khayalayahyayeva@yahoo.fr

0557281031

Paylaş