Beynəlxalq münasibətlər kafedrası

1595

Beynəlxalq münasibətlər kafedrası 2001-ci ildə yaradılmışdır. İlk kafedra müdiri professor Sabir Daşdəmirov olmuşdur. Daha sonra kafedraya professor Jalə Qəribova və professor Musa Qasımlı rəhbərlik etmişdir. 2008-ci ildən kafedraya siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Samir Həmidov rəhbərlik edir. Regionşünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsində tədris prosesini aparan ixtisas kafedralarından biri kimi Beynəlxalq münasibətlər kafedrası böyük məsuliyyət daşıyır.

Kafedrada ştat üzrə 23 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. Kafedra əməkdaşlarının 2-si professor, 6-sı dosent, 5-i baş müəllim, digərləri isə müəllim vəzifəsində çalışır. Cari tədris ilində kafedrada 2 elmlər doktoru, 8 fəlsəfə doktoru fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda kafedranın 12 doktorant və dissertantı beynəlxalq münasibətlərin aktual problemlərinə dair elmi işlər üzərində çalışırlar.

Kafedrada tam ştat müəllimlərlə yanaşı, yarım ştat və saat hesabı əsaslarla  Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyası, Vergilər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Əlyazmalar İnstitutu və ADA Universitetindən dəvət olunmuş mütəxəssislər də fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə,  kafedranın bir çox müəllimləri tədrislə yanaşı, digər məsul vəzifələrdə də fəaliyyət göstərirlər.

Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında müəllimlərin fəaliyyəti müxtəlif meyarlar üzrə qiymətləndirilir. Onların çap olunmuş elmi əsərlərinin əhəmiyyəti, təşəbbüskarlığı, əmək intizamı və digər amillər nəzərə alınmaqla reytinqi müəyyən edilir.

Kafedra fəaliyyət göstərdiyi 15 il ərzində bakalavr və magistr pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş çoxsaylı proqramlar, elmi-metodiki vəsaitlər, monoqrafiyalar, dərslik və dərs vəsaitləri tərtib edilmiş və nəşr edilmişdir. Son illər ərzində kafedra əməkdaşlarının müəllifliyi ilə çoxsaylı proqram və elmi-metodiki vəsait çap olunmuşdur. Kafedranın müdiri dosent Samir Həmidovun “Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi” (2009), “Avropa İttifaqında siyasi inteqrasiya prosesləri və Azərbaycan” (2009), “Magistratura təhsil pilləsi üçün elmi-metodiki vəsait” (2014), “Beynəlxalq təşkilatlar” (2016), “Beynəlxalq təhlükəsizlik” (2016), “Avropa İttifaqında siyasi inteqrasiya prosesi və transatlantik münasibətlər” (2016), “Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi” (2016), Əli Mustafayevin “Fransanın hüquq sistemi” (2010), Nəsib Nəsiblinin “Sosial elmlərdə araşdırmanın metodikası” (2015), Fatimə Güləmirlinin “Müasir diplomatiya” (2016), Günel Hacalıyevanın “Almaniyanın xarici siyasəti” (2016), “Qafqaz ölkələrinin xarici siyasəti” (2016), Aysel Bağırovanın “Fransanın xarici siyasəti” (2016), “Hindistanın xarici siyasəti” (2016), “Yaponiyanın xarici siyasəti” (2016) adlı proqram və elmi-metodiki vəsaitlər çapdan çıxmışdır. Həmçinin, kafedra əməkdaşları tərəfindən beynəlxalq münasibətlərə dair bir çox dərsliklər, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar və s. nəşr edilmişdir. Bunların sırasında dosent Samir Həmidovun “Avropa İttifaqında siyasi inteqrasiya prosesləri və Azərbaycan” (2009), dosent Mətanət Əsgərovanın “Böyük Britaniyanın Konstitusion aktları və hüquq normaları (İngilis hüququ)” (2015) adlı dərs vəsaitləri, professor Rafiq Abbasovun “İlham Əliyev-qədim xalqların dostluğunun müasir davamçısı” (2013) adlı monoqrafiyasını nümunə göstərmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, son beş il ərzində kafedra əməkdaşları tərəfindən ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda (Avstriya, Norveç, Rusiya, Ukrayna, Türkiyə,Polşa)  200-dən çox məqalə və tezislər nəşr edilmişdir.

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə təhlükəsizlik amilinin rolunun artmasını nəzərə alaraq kafedra əməkdaşları “Beynəlxalq təhlükəsizlik” adlı dərsliyi hazırlayıb çapa təqdim etmişdir.

Son beş ildə kafedra əməkdaşlarından Samirə İmanova “Rumıniya-Azərbaycan münasibətləri (1991-2011-ci illər)”, Emil Qasımov “Azərbaycan Respublikasının Qərbi Avropa dövlətləri ilə əlaqələri (elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində)”, Mehriban Babaxanova “Azərbaycan Respublikası və Skandinaviya ölkələrində (Norveç nümunəsində) parlament nəzarəti institutu” mövzularında  fəlsəfə doktorluğu dissertasiya işlərini müdafiə etmişlər.

Eyni zamanda, müvafiq zaman müddətində kafedrada 30-dan çox magistr dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.

Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının professor və müəllim heyəti:

1. Samir Həmidov kafedra müdiri dosent, s.e.f.d.
2. Həsən Əlibəyli professor T.e.d.
3. Rafiq Abbasov Dosent C.e.f.d.
4. Mətanət Əsgərova Dosent H.e.f.d.
5. Namiq Əsədov Dosent T.e.f.d.
6. Ərzuman Əmirov müəllim T.e.f.d.
7. Anar Nağıyev Dosent
8. Samirə İmanova Dosent T.e.f.d.
9. Emil Qasımov baş müəllim T.e.f.d.
10. Mehriban Babaxanova baş müəllim
11. Əli Mustafayev baş müəllim
12. Fatimə Güləmirli baş müəllim
13. Leyla Rüstəmli baş müəllim
14. Leyla Şahüseynbəyova müəllim
15. Gülarə Kərimova müəllim
16. Elnarə Rəhimli müəllim
17. Lamiyə Qasımova müəllim
18. Günel Hacalıyeva müəllim
19. Pərvin Əsgərova müəllim
20. Nərmin Qədirova müəllim
21. Sevinc Məmmədli müəllim
22. Aysel Bağırova müəllim
23. Balaxanım Əhmədova müəllim

Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında tədris olunan fənlər:

Bakalavriaturada

I Daimi/məcburi fənlər

 1. Siyasi fənlər
 2. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin əsasları
 3. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi
 4. Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının əsasları və təkamülü
 5. Beynəlxalq münasibətlər tarixi 1618-1815
 6. Beynəlxalq münasibətlər tarixi 1815 -1914
 7. Beynəlxalq münasibətlər tarixi 1914 -1945
 8. Beynəlxalq münasibətlər tarixi 1945
 9. Beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası
 10. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi
 11. Müasir inteqrasiya prosesləri
 12. Azərbaycan və xarici ölkələrin siyasi sistemi
 13. Azərbaycanın xarici siyasəti
 14. Dünya siyasəti
 15. Beynəlxalq təşkilatlar
 16. Konfliktologiya

 

 1. Tarix fənləri
 2. Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi
 3. Asiya və Afrika ölkələri tarixi
 4. Türk xalqları tarixi

 

 1. Hüquq fənləri
 2. Beynəlxalq ümumi hüquq
 3. Beynəlxalq xüsusi hüquq
 4. Beynəlxalq hüququn əsasları və ixtisas ölkəsinin hüququ sistemi

 

 1. İqtisadi fənlər
 2. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 3. İqtisadi diplomatiya

 

II Seçmə fənlər

 1. ASOR beynəlxalq münasibətlər sistemində
 2. Şərqi Avropa beynəlxalq münasibətlər sistemində
 3. Yaxın və Orta Şərq beynəlxalq münasibətlər sistemində
 4. Latın Amerikası beynəlxalq münasibətlər sistemində
 5. Afrika beynəlxalq münasibətlər sistemində
 6. Sosial-siyasi/hüquqi təlimlər tarixi
 7. Siyasi fəlsəfə/nəzəriyyə
 8. Avropa hüququ
 9. Avropa İttifaqında siyasi inteqrasiya prosesləri
 10. Müasir diplomatiya
 11. Geosiyasət
 12. İxtisas ölkəsinin xarici siyasəti
 13. Siyasi münaqişələr
 14. Beynəlxalq təhlükəsizlik
 15. Milli təhlükəsizlik
 16. Müasir beynəlxalq münasibətlər
 17. Avropa İttifaqı beynəlxalq münasibətlər sistemində
 18. Diplomatik protokol

 

 

Magistraturada:

I Daimi/məcburi fənlər

 1. Siyasi elmin tarixi və metodologiyası
 2. Xarici siyasət nəzəriyyəsi
 3. Müasir diplomatiyanın problemləri
 4. BM nəzəriyyəsində anqlo-sakson məktəbi
 5. Sülh və münaqişə nəzəriyyəsi

 

II Seçmə fənlər

 1. Avropa İttifaqı beynəlxalq münasibətlər sistemində
 2. Erməni terrorizmi
 3. ABŞ və Transatlantik münasibətlər
 4. Avropa hüququ
 5. Müasir qlobal proseslər
 6. Xəzər regionunda təhlükəsizlik problemləri
 7. BMT dünya siyasətində
 8. Daxili münaqişələr
 9. Beynəlxalq siyasətdə lobbizm və diasporalar
 10. Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılması
 11. Beynəlxalq informasiya təhlükəsizliyi

 

 

 

Paylaş