Təlimdə İnnovasiyalar kafedrası

670

Təlimdə innovasiyalar və əlavə təhsil kafedrası 2009-cu ildə yaradılmışdır. Kafedranın ilk müdiri dosent Ə.Ş.Şirəliyev olmuşdur. 2011-ci ildən kafedraya dosent A.M.Bayramova rəhbərlik edir. 2014-cü ildən kafedranın adı dəyişilərək “Təlimdə innovasiyalar” olmuşdur. Kafedra Pedaqoji (ingilis dili-alman dili) fakültənin nəzdində fəaliyyət göstərir və 19 nəfər əməkdaşdan ibarətdir: 1nəfər fəlsəfə doktoru, dosent, 1 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim,1 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 6 nəfər baş müəllim, 9 nəfər müəllim, 2 nəfər laborant (1 nəfər laborant analıq məzuniyyətindədir). Kafedra əməkdaşlarının 4 nəfəri dissertant, 2 nəfəri doktorant, f.f.d., dosent A.M.Bayramova və f.f.d. S.E.Qurbanova isə elmlər doktoru proqramı üzrə əyani doktorantdırlar.

 • İnnovativlik resurslardan istifadənin və fəaliyyətin səmərəliliyini artırmaq üçün daim yenilikləri öyrənmək və tətbiq etmək;
 • Açıqlıq yerli, regional və qlobal təşəbbüslərə çevik qoşulmaq, müxtəlifliklərə və fərqli münasibətlərə dözümlü yanaşmaq;
 • Əməkdaşlıq problemlərin  həllində partnyorlarla əməkdaşlıq edərək, öz qabiliyyətlərini reallaşdırmaq üçün yollar axtarmaq;
 • Yaradıcılıqyaradıcı mövqedən yanaşaraq, yeni bilik qazanmaq və təcrübədə tətbiq etmək.
 1. f.d., dosent Bayramova Aytən Məhəmməd qızı-kafedra müdiri-0.5 ştat
 2. f.d., baş müəllim Qurbanova Sevil Elçin qızı-tam ştat
 3. f.d., müəllim Bağırova Vəfa Süleyman qızı-0.5 ştat
 4. baş müəllim Ağayeva Hüzurə Fazil qızı-tam ştat
 5. baş müəllim Mönsümova Nailə İsmayıl qızı-tam ştat
 6. baş müəllim Cəfərov Mirsadiq Mircəfər oğlu-tam ştat
 7. baş müəllim RəhimovAnar Hafiz oğlu-tam ştat
 8. baş müəllim Hacıyeva Gülnarə Çingiz qızı-0.5 ştat
 9. baş müəllim Hacıyeva Könül Xanlar qızı-0.5 ştat
 10. müəllim Yusifova Zeynəb Oktay qızı-tam ştat (analıq məzuniyyətindədir)
 11. müəllim İbrahimova Zarema Aslan qızı-tam ştat
 12. müəllim Ağayeva Sevil İsmət qızı-tam ştat
 13. müəllim Zərgərova Nərminə Vahid qızı-0.5 ştat (analıq məzuniyyətindədir)
 14. müəllim Qurbanzadə Fatma Nazim qızı-0.5 ştat
 15. müəllim Fərəcova Rəna Möhübbət qızı-0.5 ştat
 16. müəllim Abbasova Türkan İbrahim qızı-0.5 ştat
 17. müəllim Məhərrəmli Ülkər Eldar qızı-0.5 ştat
 18. baş laborant Eyyubova Aygül İlham qızı-tam ştat
 19. laborant Abdullayeva Leyla Fuad qızı (analıq məzuniyyətindədir)

Pedaqoji fakültə (ingilis dili-alman dili):

 1. Aşağı orta oxu və nitq
 2. Orta oxu və nitq
 3. Yuxarı orta oxu və nitq
 4. Yüksək oxu və nitq
 5. Ümumi təhsil kurrikulumunun əsasları
 6. İbtidai sinifdə ingilis dilinin tədrisi metodikası
 7. Akademik yazı və oxu (Esseks)
 8. Yazı tədrisi (Esseks)
 9. Xarici dilin tədrisi metodikası (Esseks)
 10. Öyrənmə vərdişləri (Esseks)
 11. Yazı vərdişləri (Esseks)
 12. İbtidai siniflərdə ingilis dili
 13. Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası (İbtidai sinif müəllimliyi)
 14. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası (İbtidai sinif müəllimliyi)
 15. Musiqi və onun tədrisi metodikası (İbtidai sinif müəllimliyi)

Pedaqoji fakültə (ingilis dili-alman dili):

 1. Aşağı orta oxu və nitq
 2. Orta oxu və nitq
 3. Yuxarı orta oxu və nitq
 4. Yüksək oxu və nitq
 5. Ümumi təhsil kurrikulumunun əsasları
 6. İbtidai sinifdə ingilis dilinin tədrisi metodikası
 7. Akademik yazı və oxu (Esseks)
 8. Yazı tədrisi (Esseks)
 9. Xarici dilin tədrisi metodikası (Esseks)
 10. Öyrənmə vərdişləri (Esseks)
 11. Yazı vərdişləri (Esseks)
 12. İbtidai siniflərdə ingilis dili
 13. Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası (İbtidai sinif müəllimliyi)
 14. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası (İbtidai sinif müəllimliyi)
 15. Musiqi və onun tədrisi metodikası (İbtidai sinif müəllimliyi)

Regionşünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsi:

Akademik yazı və oxu (Britaniyaşünaslıq, Amerikaşünaslıq, Almaniyaşünaslıq, Fransaşünaslıq, Qafqazşünaslıq, Hindistanşünaslıq, C.Ş.Asiya və İndoneziya, Ərəbşünaslıq, Yaponiyaşünaslıq, Çinşünaslıq, Skandinaviyaşünaslıq, İsrail və Yaxın Şərq)

 

Magistratura və Doktorantura fakültəsi:

Xarici dilin tədrisində İKT-dən istifadə

 1. Xarici dillərin tədrisində İKT-dən istifadə
 2. Xarici dilin tədrisində innovasiyalar
 3. Akademik yazı və oxu
 4. Tənqidi oxu və səmərəli yazı
 5. Öyrənmə vərdişləri
 6. İngilis dilinin bədii ədəbiyyat vasitəsilə tədrisi

 

Kafedranın əməkdaşları müxtəlif dərslik, dərs vəsaiti, təhsil lüğəti, monoqrafiya, proqram, məqalə və tezislər çap etdirmişlər.

 • Akademik yazı və oxu
 • İbtidai təhsil pilləsində xarici dilin tədrisi
 • İngilis dilinin internet vasitəsi ilə tədrisi
 • Xarici dillərin tədrisində innovasiyalar
 • Tənqidi oxu və səmərəli yazı
 • Texnologiya və onun tədrisi metodikası
 • Ali məktəblərdə kommunikasiyayönümlü oxunun tədrisi
 • Təlim bacarıqları
 • Ali təhsil kurrikulumunun əsasları
 • Dil sisteminin tədrisinin praktik yolları
 • Təsviri sənət və onun tədrisi metodikası
 • Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
 • Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsinin forma və vasitələri
 • AWR (Academic Writing and Reading) – Akademik Yazı və Oxu
 • TKT (Teaching Knowledge Test) – Tədris Bilik və Bacarıqları üzrə İmtahan Module 1 Module 2     Module 3
 • CISELT (Certificate in Secondary English Language Teaching) –

İngilis Dilinin Orta Məktəbdə Tədrisi Sertifikatı

 • HOW TO TEACH IELTS
 • EAP (English for Academic Purposes) – Akademik məqsədlər üçün İngilis dili

Təlimdə innovasiyalar kafedrası nəzdində Akademik yazı və oxu mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzə f.f.d.,baş müəllim Sevil Elçin qızı Qurbanova rəhbərlik edir. Akademik yazı və oxu mərkəzinin iş fəaliyyəti:

 

 • AYO üzrə dərsliklərin seçilməsi, müzakirəsi və təsdiqi
 • AYO fənninə dair sillabusların tərtibi
 • Akademik yazı və oxu təliminin aparılması
 • Esse müsabiqəsinin təşkili
 • Xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrə motivasiya və tövsiyə məzmunlu məktubların hazırlanmasında kömək göstərilməsi
 • Digər dil mərkəzləri ilə əməkdaşlıq
 • Akademik yazı üzrə proqram və dərs vəsaitlərinin tərtibi
 • “Akademik yazıda plagiatın yaranma səbəbləri və aradan qaldırılması yolları” və digər aktual mövzulara dair “dəyirmi masa”ların hazırlanıb keçirilməsi
Paylaş