Daily Archives: 31 January, 2017

Hörmətli tələbələr

Pedaqoji (ingilis dili və alman dili üzrə) fakültənin IV kursu üzrə 34 qrupun pedaqoji təcrübəyə getməsi səbəbindən əsas binanın II növbəsindəki otaqlardan səmərəli istifadə...