Daily Archives: 30 January, 2017

Təlimdə İnnovasiyalar kafedrası

Təlimdə innovasiyalar və əlavə təhsil kafedrası 2009-cu ildə yaradılmışdır. Kafedranın ilk müdiri dosent Ə.Ş.Şirəliyev olmuşdur. 2011-ci ildən kafedraya dosent A.M.Bayramova rəhbərlik edir. 2014-cü ildən...