II xarici dil kafedrası

957

II Xarici dil kafedrası 10 oktyabr 2012-ci il (Protokol N2) 109 saylı əmrə əsasən 1975-ci ildən fəaliyyət göstərən Praktik alman dili, Praktik ingilis dili və Praktik fransız dili kafedralarının birləşdirilməsindən yaradılmışdır. 27 fevral 2013-cü il 31 saylı əmrinə əsasən II Xarici dil kafedrası yeni yaradılmış Filologiya və jurnalistika fakültəsinə təhkim olunmuşdur.  13 sentyabr 2013-cü il 1/215 sayli əmrə əsasən Rus dili fənni Xarici dillər kafedrasından çıxarılaraq, II xarici dil kafedrasının dərs yükünə daxil edilmişdir. Beləliklə, II Xarici kafedrası alman,ingilis,fransız,rus dillərinin tədrisi ilə məşğul olur. Kafedraya f.e.n., prof. Şaban Həsən oğlu Şabanov rəhbərlik edir.

        Kafedrada 4 professor (Ş.H.Şabanov D.Ə.İsmayılova, F.Ə.Aslanov, Ə.M.Zeynalov), 11 dosent (Y.M.Mürşüdov, İ.Q.Kərimov, H.A.Hacıyeva, S.A.Burzu, S.R.Hüseynova, Z.M.Babaşova, F.F.Köçərli, A.M.Ağakişiyeva, Ş.V. Aslanova, F.S.Baxşıyeva, L.V.Kolesnikova), 1 Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim (L.İ.Həmidova), 31 baş müəllim – S.Qəhrəmanova, A.Əliyeva, F.Əmirova, E.Əliyev, S.Quliyeva, S.Rəhmanova, A.Sadıqova, A.Abdullayeva, N.Camalzadə, L.Məmmədova (alman dili üzrə), R.Musayev, H.Nəzərova, C.Tağızadə, S.Allahyarova, T.Səlimli, A.Rəfiyeva (fransız dili üzrə), G.Nəcəfova, T.Babayeva, S.Rəcəbova, İ.Mütəllimova, T.Nuriyeva, İ.Qənbərova, S.Cəbrayılova, A.İskəndərova, R.Babayeva, G.Eyvazlı , S.Əliyeva, ( ingilis dili üzrə), N.Ağayeva, S.Rəhimova, T.Paşayeva, V.Məlahət  (rus dili üzrə), 19 müəllim -, R.Bağırova, İ.Bayramova, N.Rəhmanova, J.Abdullayeva, Z.Almuradova, M.Məmmədova (alman dili üzrə), C.Əlili, K. Həsənova, G. Zeynalova (ingilis dili üzrə), D.Mahmudova, T.Məmmədova, S.Mustafayeva, N. Qasımova, Y. Abbasova, X.Əsgərova, A. Şəfiyeva (fransız dili üzrə), A.Həşimi, Ə.Yetgin, G.Qazızadə (rus dili üzrə),  4 laborant (baş lab. Ş.İ.Əliyeva, baş lab.Ş.Ş.Mirzəyeva, lab. A.N.Abbasova, lab. L.S.Məlikova) olmaqla 70 əməkdaş fəaliyyət göstərir. Kafedranın 66 müəlliminin 36-sı tam ştat 30-u yarım ştatdır.

Kafedranın bütün əməkdaşları elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə cəlb olunmuşdur. Burada hər il ya illik, ya da davamedici elmi tədqiqat işi yazırlar. Bundan əlavə, kafedra əməkdaşları dərslik, dərs vəsaitiləri, proqlammlar, monoqrafiyalar, məqalə və tezislərin müəllifləri kimi fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq və yerli konfranslarda çıxış edirlər.

 

 

 1. Şabanov Şaban Həsən oğlu- filologiya elmləri namizədi, professor. 47 məqalə və tezisin, 3 proqramın, 6 dərs vəsaiti və 3 dərsliyin müəllifidir. “Alman və Azərbaycan felinin idarəsinin tipologiyası” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. O, Universitet Müdafiə Şurasının nəzdində elmi seminarın üzvüdür.
 2. Aslanov Fikrət Əlövsət oğlu- filologiya elmləri üzrə elmlər doktoru, professordur. Xaricdə və respublikada çap olunmuş 50 – dən artıq tezis və məqalənin, 2 dərsliyin müəllifi və 1 metodik vəsaitin həmmüəllifidir. 2 monoqrafiyası çap olunub.
 3. İsmayılova Dilarə Əbdül qızı – pedaqoji elmlər doktoru, professoru. 3 dərsliyin, 1 monoqrafiyanın, 3 dərs vəsaitinin, 2 lüğətin, 69 məqalə, 36 tezisin müəllifi, 3 proqramın həmmüəllifidir. Universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Şuranın, fakültə Şurasının və D02081 doktorluq Dissertasiya Şurasının üzvüdür.
 4. Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu – filologiya elmləri doktoru, professordur. Həmçinin 30-dan artıq kitabın və 350-dən artıq elmi-publisistik məqalənin müəllifidir, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Volter və Hüqo haqqında ilk monoqrafiyalar onun qələminə məxsusdur. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliyinin üzvüdür.
 5. Mürşüdov Yasif Malik oğlu – dosentdir, 50 məqalənin, 2 dərs vəsaitinin və 1 metodik vəsaitin müəllifidir. Eyni zamanda universitet Müdafiə Şurasının üzvüdür.
 6. Kərimov İbrahim Qurban oğlu – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir.
 7. Babaşova Zülfünaz Məmmədbağır qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir.60-dan artıq məqalə və tezisin, 4 proqram, 4 dərs vəsaitinin müəllifidir.
 8. Hacıyeva Həqiqət Aslan qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. 20-dən artıq tezis və məqalənin, 3 proqramın,1dərs vəsaitin, 1dərsliyin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir. Universitet Müdafiə Şurasının nəzdində elmi seminarın üzvüdür.
 9. Sobor Aida Burzu qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. 25 tezis və məqalənin, 1 proqramın, 1dərs vəsaitinin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.
 10. Hüseynova Sevinc Ramiz qızı – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir, 1 dərs vəsaiti, 17 məqalənin müəllifidir.
 11. Firuzə Köçərli Firudin qızı – filologiya elmləri namizədi, dosentdir. 1 metodik vəsaitin, 25-ə qədər məqalənin müəllifidir.
 12. Baxşıyeva Fidan Surət qızı- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir, 30 məqalənin. 17 tezisin, 1 metodiki vəsaitinin, 1 monoqrafiya müəllifidir.
 13. Ağakişiyeva Arzu Meybulla qızı – filologiya elmləri doktoru, baş müəllimdir. 10 məqalə və tezisin müəllifidir, 1 metodiki vəsaitin, 2 proqramın müəllifidir.
 14. Həmidova Leyla İlyas qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur, 15-dən artıq məqalənin müəllifidir, 3 tezisin, 2 dərs vəsaitinin, 1 lüğətin müəllifidir, 1 lüğətin həmmüəllifidir.
 15. Kolesnikova Larisa Vladimir qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur- 8-dən artıq məqalənin, 1 dərs vəsaitinin, 5 tezisin müəllifidir.

16.Aslanova Şəmsinur Veysəl qızı- Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. 20 tezis və məqalənin, 1dərsliyin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

 1. Musayev Rafiq Əli oğlu – dosentdir, 18-dən artıq elmi məqalənin və 5 ədəd kitabın, 1 tərcümənin, Fransızca-Azərbaycanca lüğətin müəllifidir.
 2. Allahyarova Sevda Ələsgər qızı – dosentdir. 2 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti, 1 lüğət, 1 proqram, 5 məqalə, 2 tezisin müəllifidir.
 3. Məmmədova Lətifə Məcid qızı – baş müəllimdir, 20 məqalənin1 proqramın müəllifidir.
 4. Əliyeva Almaz Mirzəlabdin qızı – baş müəllimdir, 12 məqalənin müəllifidir.
 5. Qəhrəmanova Səyyarə Cəlil qızı – baş müəllimdir, 15 məqalənin müəllifidir
 6. Babayeva Tutuxanım Əlibala qızı – baş müəllimdir. 39 məqalənin müəllifidir.
 7. Nəcəfova Göyərçin Bədəl qızı – baş müəllimdir, 40 məqalənin müəllifi və 3 proqramın və 1 dərs vəsaitinin həmmüəllifidir.
 8. Əmirova Fatma Məhərrəmov qızı – baş müəllimdir, 17 məqalə və tezisin müəllifidir.
 9. Sadıqova Akifə Qəzənfər qızı – baş müəllimdir, 15 məqalə və tezisin müəllifidir.
 10. Quliyeva Səadət İsmayıl qızı – baş müəllimdir, 16 məqalənin müəllifidir.
 11. Rəfiyeva Aybəniz Cümşüd qızı – baş müəllimdir, 16 məqalə və 1ədəd kitabın müəllifidir.
 12. Rəhmanova Sevinc Nurağa qızı – baş müəllimdir, 14 məqalənin müəllifidir.
 13. Abdullayeva Aygün Vaqif qızı- baş müəllimdir, 9 tezis və məqalənin müəllifidir.
 14. Tağızadə Cəmalə Fuad qızı – baş müəllimdir, 2 dərs vəsaitinin və 36- ya qədər elmi məqalənin müəllifidir.

31.Nuriyeva Təranə Ələsgər qızı- baş müəllimdir. 14 məqaləsi vardır

 1. Cəbrayılova Sevinc Xalıq qızı – baş müəllimdir, 14 məqaləsi vardır.
 2. Qənbərova İradə İmanqulu qızı – baş müəllimdir, 17 məqaləsi vardır.
 3. Mütəllimova İnara Firudin qızı- baş müəllimdir, 15 məqalənin müəllifidir..
 4. Rəcəbova Südabə Şəmsəddin qızı- baş müəllimdir, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantıdır, 20 məqalə və 3 tezisin müəllifidir.
 5. Babayeva Rəhimə Cümşüd qızı – baş müəllimdir. 7 məqalə, 7 tezis müəllifi, 1 lüğət və 1 proqramın həmmüəllifidir.
 6. İskəndərova Afət Səməd qızı – baş müəllimdir. 8 məqalənin müəllifidir.
 7. Camalzadə Naibə Elxan qızı – baş müəllimdir, Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. 16 tezis və məqalənin müəllifi, 1 dərsliyin və dərs vəsaitinin həmmüəllifidir
 8. Əliyev Elnur Ələddin – baş müəllimdir. 10 məqalənin müəllifidir.
 9. Nəzərova Hüriyyə İsrafil qızı – baş müəllimdir. 1 kitab, 8 elmi məqalənin müəllifidir.
 10. Qasımova Nübar Bəhram qızı – baş müəllimdir, 1 ədəd broşüranın, 22 məqalənin müəllifidir.
 11. Ağayeva Nailə Adil qızı – baş müəllimdir. 20-dən artıq elmi məqalə və tezisin müəllifidir.
 12. Rəhimova Səbinə Həsən qızı – baş müəllimdir. 7 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.
 13. Vəliağayeva Məlahət Namət qızı- baş müəllimdir, 2 elmi məqalənin müəllifidir.
 14. Mustafayeva Sənubər Əlhadi qızı – baş müəllimdir. 10 elmi məqalənin, 1 dərslik və 1 ev oxusu metodik vəsaitin müəllifidir.
 15. Səlimli Təmkinə Fərəhim qızı – baş müəllimdir. 9 elmi məqalənin və 1 tezisin müəllifidir.
 16. Əliyeva Sədayə Zahid qızı – baş müəllimdir. 7 məqaləsi var.
 17. Rəhmanova Nigar Əsgər qızı – müəllimdir, 8 tezis və məqalənin müəllifidir. ADU-nun dissertantıdır.
 18. Bayramova İlahə Əliəshab qızı – müəllimdir. 11 tezis və məqalənin və 1 dərs vəsaitin müəllifidir. ADU-nun dissertantıdır.
 19. Hacıyeva Cəvahir Vilayət qızı – müəllimdir. 2 məqalənin müəllifidir.
 20. Məmmədova Təranə Məmməd qızı –müəllimdir. 12 elmi-metodik məqalənin müəllifi və 1 lüğətin redaktorudur.
 21. Mahmudova Dilbər Mirəhməd qızı – müəllimdir. 7 elmi məqalənin və 1 kitabın müəllifidir.
 22. Abbasova Yazgül Mirəli qızı – müəllimdir. 2 elmi, 1 publisistik və 2 elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.
 23. Məmmədova Mətanət Zahid qızı- müəllimdir, 9 məqalə və 1 proqramın müəllifidir.
 24. Əsgərova Xumar- müəllimdir- 8 məqalə, 10 tezis, 2 proqram, 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.
 25. Eyvazlı Günel İmran qızı baş müəllimdir(dissertantdır) 1 dərslik, 2 proqram və 5 məqalə və 7 tezisin müəllifidir.
 26. Bağırova Ruhlanə İdris qızı – müəllimdir. 5 məqalə və tezisin müəllifdir.
 27. Paşayeva Tahirə Sirac qızı – baş müəllimdir. 8 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.
 28. Həşimi Afət Səməd qızı – müəllimdir 14 elmi məqalənin müəllifidir.
 29. Yetgin Əfruz Vahid qızı – müəllimdir.6 məqalənin müəllifidir.
 30. Qazızadə Gülnarə Firudin qızı – müəllimdir. 2 məqalənin müəllifidir
 31. Abdullayeva Jalə Tofiq qızı (analıq məzuniyyətindədir)– müəllimdir.
 32. Almuradova Zivər Rövşən qızı– müəllimdir.1 tezis və 3 məqalənin müəllifidir.
 33. Şəfiyeva Aynur Famil qızı – müəllimdir. 5 elmi məqalə və 3 tezisin müəllifidir. ADU-nun doktorantıdır.
 34. Zeynalova Gülmina Fərman qızı- müəllimdir, ADU-nun dissertantıdır, 4 məqalə və 2 tezisin müəllifidir
 35. Həsənova Könül Sərdar qızı- müəllimdir. 4 məqalənin müəllifidir.
 36. Əliyeva Şəlalə İlyas qızı – baş laborantdır, 1 məqalə və 1 tezisin müəllifidir
 37. Məmmədli Aysel Əli qızı- laborantdır. ADU-nun doktorantıdır. (analıq məzuniyyətində)
 38. Mirzəyeva Şəlalə Şahin qızı- baş laborantdır. 2 məqalənin müəllifidir.
 39. Abbasova Aytəkin Nizami qızı- laborantdır. 2 məqalənin, 1 tezisin müəllifidir.
 40. Məlikova Lalə Səmədiyyə qızı- laborantdır. 2 məqalə və 1 tezisin müəllifidir.
Paylaş