FRANSIZ DİLİ KAFEDRASI

1020

Fransız dili kafedrası 08.06.2015-ci il tarixində 8 saylı əmrə əsasən “Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı” və “Müasir fransız dili” kafedralarının bazasında yaranmışdır.

Kafedrada təsdiq olunmuş struktur və ştat cədvəlinə əsasən 28 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti və 3 laborant fəaliyyət göstərir.

 1. Kafedra müdiri – f.f.d.,dos. Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu
 2. Kafedra müdirinin müavini – fil.e.d., dos. Sadıxova Gülnarə Rəhim qızı
 3. e.d., prof. İsmayılov Bilal Bayram oğlu
 4. f.d., prof. Babaxanova Çəmən Oruc qızı
 5. f.d., prof. Cabbarov Rəşid Cəlal oğlu
 6. f.d., dos. İsayeva Rəfiqə Məcid qızı
 7. f.d., fos. Cəlilova Teybə Əhməd qızı
 8. f.d., dos. Camalova Gülbəniz Məzahim qızı
 9. f.d., dos. Əsgərov Vazeh Eldəniz oğlu
 10. f.d., b/m Quliyeva Vəfa Fikrət qızı
 11. D. Kələntərova Təranə Əyyub qızı
 12. Hənifəyev Alik Hənifə oğlu
 13. b/m Mikayılov Rafiq Məmməd oğlu
 14. b/m Abadova Rühəngiz Əbdülrəhman qızı
 15. b/m Cəfərova Dürsədəf Mürsəl qızı
 16. b/m Mürçüdova Rəfiqə Mustafa qızı
 17. b/m Əyyublu Sücəddin Fərman oğlu
 18. b/m Məqami Aygün Hüseyn qızı
 19. b/m Kərimova Kəmalə Hüseynəli qızı
 20. b/m Hacıyev Anar Cümşüd oğlu
 21. b/m Məmmədova Əzizə Qurban qızı
 22. b/m Qarazadə Xatirə Zaur qızı
 23. b/m Əliyeva Ağabikə İsmayıl qızı
 24. Məmmədova Lalə Rasim qızı
 25. Mustafayeva Venera Razim qızı (analıq məzuniyyətində)
 26. İsgəndərova Leyla Allahverdi qızı
 27. Piriyeva Tükəz Nadir qızı (analıq məzuniyyətində)
 28. Salamova Jalə Oqtay qzı
 29. b/lab Quliyeva Könül Makbet qızı
 30. b/lab Əhmədova Nərgiz Elton qızı (analıq məzuniyyətində olduğu üçün onu b/lab Rüstəmova Ləman Oqtay qızı əvəz edir)
 31. İsmayılova Mənsurə İttifaq qızı (analıq analıq məzuniyyətində olduğu üçün onu lab. Göyçayeva Aydan Hətəm qızı əvəz edir)

Bakalavr pilləsi üzrə:

 1. Əsas fənlər bloku:
 2. Fransız dilinin leksikologiyası
 3. Fransız dilinin tədrisi metodikası
 4. Fransız dilinin üslubiyyatı
 5. Ölkəşünaslıq
 6. İbtidai sinifdə fransız dilinin tədrisi metodikası
 7. Ümumtəhsil kurrikulumunun əsasları
 8. Dilçilik
 9. Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti
 10. Oxu və nitq (aşağı və orta pillə)
 11. Fransız dili (irəliləyiş, müstəqil, yüksək, pillə)
 12. Öyrənilən əsas dil
 13. Fransız dili (aşağı, orta, yuxarı, yüksək pillə)
 14. Kommunikativ qrammatika
 15. Eşitmə və tələffüz
 16. Fransız cəmiyyəti
 17. Dillərin didaktikası
 18. Avropa quruculuğu
 19. Tətbiqi fonetika və tətbiqi qrammatika

 

 1. Seçmə fənlər bloku:
 2. Fransız dili xüsusi məqsədlər üçün
 3. Fransız və Azərbaycan dillərinin tipologiyasına giriş
 4. Dil tarixi
 5. Fransız dilinin tədrisində şifahi ünsiyyət
 6. Leksikanın tədrisində metodika
 7. Fransız dilində məişət leksikası
 8. Kontekstual qrammatika
 9. Fransızdilli mətbuat
 10. Kommunikativ fonetika
 11. Kommunikativ qrammatika
 12. Şifahi ünsiyyət
 13. Fransız dilində yazışmalar
 14. Fransızdilli diskurs praktikası
 15. Fransız cəmiyyəti

Magistratura pilləsi üzrə:

 1. Dilşunaslıq (fransız dili):
 2. Tədqiqat üsulları
 3. Ədəbi dil tarixi
 4. Terminologiya
 5. Semantika
 6. Fransız dilinin tədrisi metodikası və metodologiyası:
 7. Tədqiqat üsulları
 8. Dil dərslərində ünsiyyət
 9. Fransız dilinin xarici dil kimi tədrisində yeni inkişaf meyilləri

Kafedrada 2 elmlər doktoru ( B.İsmayılov “Roman dilləri” və “Dil nəzəriyyəsi” üzrə, G.Sadıxova “Dil nəzəriyyəsi” üzrə), 9 fəlsəfə doktoru (Ç.Babaxanova Müqayisəli tipologiya üzrə, R.Cabbarov – Roman dilləri üzrə, R.İsayeva – Müqayisəli-tarixi tipologiya və müqayisəli dilçiliyin tərcümə nəzəriyyəsi, V.Quliyeva – Sosiolinqvistika üzrə, T.Kələntərova – Dilşünaslıq üzrə, G.Camalova – Təlim və tərbiyə nəzəriyyəsi üzrə, T.Cəlilova – Türk dilləri üzrə, V.Əsgərov – Müasir tarix üzrə) fəaliyyət göstərir.

Kafedranın 6 müəllimi hazırda doktarantura pilləsində doktorluq işləri üzərində çalışır.

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən fransız dili ixtisası üzrə çox sayda proqram, dərslik, dərs vəsaiti və lüğət hazırlanmışdır. Aparılan elmi-tədqiqat və metodiki işlər aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

Leksikologiya:

 1. Lexicologie du français contemporain, Bakı-2013, “Turxan” nəşriyyatı, müəllif: R.Cabbarov

Leksikoqrafiya:

 1. Yeni Fransızca-Azərbaycanca lüğət, “Kövsər” nəşriyyatı, Bakı-2011, müəlliflər: Ç.Babaxanova, H.Rəhimov, R.İsayeva, S.İsazadə, S.Əyyublu, X.Abdullayeva
 2. Azərbaycanca-Fransızca lüğət (redaktor: R.Mikayılov), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2015
 3. Fransızca-Azərbaycanca müxtəsər atalar sözləri lüğəti, Bakı-1999, müəllif: G.Sadıxova
 4. Fransız dilində işlənən ingilis alınmaları lüğəti, Bakı-2014, “Elm və təhsil”, müəllif: A.Məqami

Frazeologiya:

 1. Библейская фразеология во французском, азербайджанском и русском языках, Bakı-2012, “Elm və təhsil”, müəllif: G.Sadıxova
 2. Фразеология, восходящая к Библии и Корану, Bakı-2014, “Elm və təhsil”, müəllif: G.Sadıxova

Üslubiyyat:

 1. Fransız dilinin üslubiyyatı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2015, müəllif: R.Cabbarov
 2. Cours sommaire de stylistique française (Manuel didactique), Bakı-2016, müəllif: R.Cabbarov

 

Qrammatika:

 1. Grammaire française. Syntaxe I. Bakı – Nurlan, 2008, müəllif: B.İsmayılov
 2. Fransız dilinin aktual sintaksisi və onun tədrisi problemləri. Bakı – Nurlan, 2008, müəllif: B.İsmayılov
 3. Typologie du français et de l’azerbaïdjanais, Bakı-2015, “Elm və təhsil”, müəllif: B.İsmayılov

Fonetika:

 1. Fransız dilinin fonetikasına giriş kursu Bakı-2014, “Elm və təhsil”, müəllif: B.İsmayılov
 2. Phonétique française. Bakı-2014, “Elm və təhsil”, müəllif:B.İsmayılov

Metodika:

 1. Contes et légendes. Lecture en français pour les apprenants, Bakı-2013, “Elm və təhsil”, müəllif: R.Mikayılov
 2. Yazılı və şifahi nitq bacarıqlarının inkişafına dair çalışmalar sistemi (kiçik həcmli hekayələr əsasında metodik vəsait), Bakı-2016, “Elm və təhsil”, müəlliflər: R.Abadova, K.Kərimova
 3. Le français 1 (Livre du professeur) Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2016, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva
 4. Le français 2 (Livre du professeur) Ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2016, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva
 5. Le français 3 (Livre du professeur) Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2015, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva
 6. Le français 4 (Livre du professeur) Ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2015, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva
 7. Le français 8 (Livre du professeur) Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2015, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva
 8. Le français 9 (Livre du professeur) Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2016, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva

Kafedranın müəllimləri aşağıdakı orta məktəb dərsliklərinın müəllifləridir:

 1. Le français 1 (Livre d’élève) Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2016, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva
 2. Le français 2 (Livre d’élève) Ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2016, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva
 3. Le français 3 (Livre d’élève) Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2015, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva
 4. Le français 4 (Livre d’élève) Ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2015, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva
 5. Le français 8 (Livre d’élève) Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2015, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva
 6. Le français 9 (Livre d’élève) Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2016, “Kövsər” nəşriyyatı, müəlliflər: B.B.İsmayılov, Ç.O.Babaxanova, R.M.İsayeva

Ünvan: Təbriz küç. 81

Telefon: (012) 564-06-47

E-mail: sectionfrancaise81@gmail.com

Paylaş