Tərbiyə işləri üzrə prorektor

4276

Ələddin Həsən oğlu Əliyev

1940-cı ilin mart ayında Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.1949-1959-cu illərdə  orta məktəbdə təhsil almışdır, 1959-1962-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur, 1965-1969-cu illərdə Azərbaycan
eleddin-mlDövlət Universitetinin (indiki BDU) kitabxanaçılıq fakültəsində oxumuşdur, 1969-1982-ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanasında (indiki Milli kitabxana) kitabxanaçı, şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir.

1982-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Dillər Universitetində kitabxananın direktoru, 2000-ci ildən həm də tərbiyə işləri üzrə prorektor işləmişdir. 1986-1993-cü illərdə universitetin müəllim həmkarlar təşkilatının sədri olmuşdur. 10-dan çox məqalənin, 2 kitabın müəllifi, bir neçə kitabın redaktorudur. 2012-ci ilin oktyabrından yalnız prorektor kimi fəaliyyət göstərir. 1993-cü ilin fevralından YAP-ın üzvüdür.

Paylaş