Tələbə Gənclər Təşkilatı

2788

Azərbaycan Dillər Universiteti (ADU) Tələbə Gənclər Təşkilatı (TGT) 2005-ci ilin may ayında yaradılmışdır. Tələbə Gənclər Təşkilatının yaradılması Gənclər və İdman Nazirliyi, həmçinin Təhsil Nazirliyinin birgə layihəsi əsasında baş tutmuşdur. ADU-nun Tələbə Gənclər Təşkilatı 2009-cu ilin noyabr ayında Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının formalaşdırılmasında iştirak etmişdir. Hal-hazırda həmin ittifaqın üzvüdür. ADU TGT İttifaqda sədr və sədr müavini olmaqla 2 nəfərlə təmsil olunur.

Tələbələrin özlərinin idarəetmə orqanı olan TGT-nin əsas məqsədi tələbələrin hüquqlarını qorumaq, potensialını aşkarlamaq, tələbə şəbəkəsi ilə əhatəsini genişləndirmək, fikirlərini gələcəyinə yönəltmək və strategiyasını qurmağa dəstək olmaq, tələbələrin asudə vaxtını maraqlı təşkil etməkdir.

ADU-nun daxilində keçirilən tədbirlər, intellektual yarışmalar, debat çempionatları, sərgilər, idman yarışları, musiqi festivalları və s. kimi tədbirlər TGT-nin üzvləri və yeni üzv olan tələbələrin layihələri əsasında formalaşır. Tələbə ideyasını TGT Layihələr Departamentinə təqdim edir, Layihələr Departamenti ideyanı layihə kimi formalaşdırıb mövzuya uyğun olan departamentə ünvanlandırır. Departament rəhbəri layihəni sədr müavinlərinə ünvanlandırır. Bir neçə düzəlişdən sonra layihə TGT sədrinə ünvanlanır. Sədr tərəfindən təsdiqini tapan layihənin icrası üçün start verilir. Layihəni qəbul etmiş departament ideya müəllifi olan tələbəyə lazımi məlumat və informasiyanı çatdırır. Layihə müəllifi layihəsini həyata keçirmək üçün işçi qrupu yaradaraq öz fəaliyyətinə başlayır. Məkan və zaman müəyyənləşdirildikdən sonra layihə başlayır.

Universitetdən kənarda keçirilən tədbirlərdə tələbələrin iştirakını könüllü təşkil etmək üçün keçirilən tədbirin mövzusuna marağı olan tələbələr cəlb edilir. Bu vəzifəni fakültə rəhbərləri təşkil edir. Bundan əlavə, hər fakültənin qruplar üzrə nümayəndələri olur ki, bu da öz növbəsində heç bir tələbənin təşkilatın hüdudlarından kənarda qalmamasına yardımçı olur.

Bu sistem vasitəsilə ADU TGT tələbələrin asudə vaxtının təşkilində və onların ixtisaslarının təkmilləşdirilməsində və maraqlarının artırılmasında tələbələri düzgün şəkildə məlumatlandırmış olur.

Tələbə Gənclər Təşkilatının fəaliyyət istiqamətləri:

 • Tələbələrin və ayrı-ayrılıqda hər bir tələbənin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək, respublikanın ictimai-siyasi, mədəni, sosial, iqtisadi həyatında onların fəal iştirakını təmin etmək;
 • Tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin həyata keçirilməsi;
 • Tələbələr arasında maarifləndirmə işinin aparılması;
 • Tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi;
 • Tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi;
 • Respublikanın daxilində və xaricində keçirilən müsabiqələrdə, olimpiadalarda, sərgilərdə, festivallarda istedadlı və yaradıcı tələbələrin iştirakının təmin edilməsi;
 • Tələbələr arasında narkomaniya, alkoqolizm, cinəyatkarlıq, əxlaqsızlıq və digər neqativ meyllərə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi;
 • Tələbələrin iştirakı ilə müsabiqələrin, seminarların, festivalların, forumların, toplantıların, sərgilərin, aksiyaların, dəyirmi masaların, elmi konfransların, təlim kurslarının, kütləvi təbliğat kampaniyalarının, diskussiya klublarının, müzakirələrin, simpoziumların təşkil edilməsi, görkəmli şəxslərlə görüşlərin keçirilməsi;
 • Tələbələrin maraq və meyllərini, intellektual inkşafını təmin etmək üçün dərnəklərin, studiyaların, klubların, kursların, xidmətlərin təşkil edilməsi;
 • Tələbələrin problemlərinin öyrənilməsi və müvafiq qərarların qəbul olunması üçün Elmi Şuraya məsələlərin çıxarılması, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbərliyi qarşısında vəsadətin qaldırılması;

Təşkilata üzvlük: Tələbə Gənclər Təşkilatına üzvlük könüllü və hər bir tələbə üçün açıq xarakter daşıyır.

Təşkilatın strukturu:

Təşkilatın ali orqanı olan konfrans hər 2 ildən bir təşkil olunur. Təşkilatın sədr, sədr müavinləri və İdarəetmə Şurasının üzvləri Konfransda seçilir. İdarəetmə Şurası konfranslararası dövrdə təşkilatın fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Şura təşkilatın sədri, sədr müavinləri, universitetin 6 fakültəsinin TGT sədrləri və hər fakültədən bir sədr müavini olmaqla 28 nəfərdən təşkil olunur. ADU Tələbə Gənclər Təşkilatına sədr başçılıq edir. Sədr müavinləri icraedici və sərəncamverici səlahiyyətləri yerinə yetirməklə təşkilat sədrinə kömək edir. ADU TGT-nin strukturuna aşağıdakı fakültələrin Tələbə Gənclər Təşkilatları daxildir:

 • Regionşünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər
 • Filologiya və Jurnalistika
 • Tərcümə
 • SABAH
 • Pedaqoji (ingilis-dili və alman-dili)
 • Pedaqoji (ingilis-dili və fransız-dili)

Fakültə TGT-lərinin işini fakültə tələbələrindən ibarət İdarə heyəti həyata keçirir. Fakültələrin Tələbə Gənclər Təşkilatlarına sədr və 2 sədr müavini rəhbərlik edir. Fakültə TGT-lərinin strukturuna klasterlər və hər klasterə daxil olan qruplar aiddir. Fakültə TGT-lərinin hər qrup üzrə nümayəndələri klaster rəhbərinə, klaster rəhbərləri icraçı sədr müavinlərinə tabedir.

İcra orqanları:

İcra orqanlarının ümumi işinə icraçı direktor rəhbərlik edir və öz fəaliyyəti zamanı təşkilat sədrinə tabedir. ADU Tələbə Gənclər Təşkilatının icra orqanları Departamentlərdir. Departamentlərə direktorlar rəhbərlik edir. Departamentlərin tərkibinə daha kiçik icra orqanları olan İşçi qrupları aiddir.

Departamentlər aşağıdakılardır:

 • İctimaiyyətlə Əlaqələr
 • Vətənpərvərlər
 • İnsan resursları
 • Mədəni-kütləvi işlər
 • Beynəlxalq və korporativ əlaqələr
 • Layihələr
 • Ümumi işlər

İctimaiyyətlə əlaqələr: Departament təşkilatın ictimai əlaqələrini, TGT-nin təqdimatını həyata keçirir və tədbirlər barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını təşkil edir.

Vətənpərvərlər: Tələbələrin vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsinə, bu istiqamətdə maarifləndirici tədbirlərin təşkil olunmasına xidmət edir.

İnsan resursları: Təşkilat üzvlərinin uçotunun aparılması, yeni üzvlərin qəbulunu həyata keçirir. Təşkilatın müvafiq bölmələrinə resursların yerləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyələr verir.

Mədəni-kütləvi işlər: Departament mədəni proqramlar və layihələrin həyata keçirilməsini təmin edir, kütləvi tədbirlər təşkil edir. Tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkili istiqamətində fəaliyyət göstərir.

Beynəlxalq və korporativ əlaqələr: Təşkilat və ümumilikdə universitetdə hər hansı dövlət bayramına, anım gününə və digər məqamlara həsr edilmiş tədbirlərə, görüşlərə dövlət rəsmilərini, müəyyən qurumların rəhbər və əməkdaşlarını dəvət edir.

Layihələr: Departament təşkilatın layihələrinin hazırlanması və idarə olunmasını, həmçinin təşkilata yeni ideya ilə müraciət edən tələbələrin fikirlərini dəyərləndirib bir layihə kimi formalaşdırmağı və onun idarə olunmasını həyata keçirir.

Ümumi işlər:

Təşkilat Təftiş Komissiyası: Təşkilatın seçkili orqanlarının, vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin Əsasnaməyə uyğun olması üzərində nəzarəti təmin edir. Təşkilat Təftiş Komissiyasının (TTK) say tərkibi 5 nəfərdən ibarət olmaqla konfrans tərəfindən 2 il müddətinə seçilir. Komissiyanın fəaliyyətinə TTK sədri nəzarət edir.

Klublar aşağıdakılardır:

 • İntellektual oyunlar klubu
 • Debat klubu
 • Tələbə Diplomatlar klubu
 • Kitab klubu
 • Rəsm klubu
 • Tarix klubu
 • Jurnalistika klubu
 • Şən və Hazırcavablar klubu
 • Şahmat klubu
 • Musiqi klubu
 • Teatr klubu
 • Sağlamlıq klubu
 • İdman klubu
 • MUN
 • “Dalğa” rəqs ansamblı
 • Linqvistika klubu
 • Yazarlar klubu

İntellektual oyunlar klubu: Tələbələrin intellektual səviyyəsini yoxlamağa, yeni biliklər əldə etməyə xidmət edir. Oyunlar hər həftə keçirilir. İldə iki dəfə olaraq isə yaz və payız kubokları adlı çempionat keçirilir.

Debat klubu: Tələbələrin fikirlərini azad şəkildə ifadə edir, müzakirələr aparır, həmçinin nitq qabiliyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir.

Tələbə Diplomatlar klubu: Tələbələrin diplomatik biliklərini artırmağa və həmçinin tələbələrlə diplomatlar, diplomatik korpus və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlər arasında görüşlərin, seminarların təşkilinə xidmət edir.

Kitab klubu: Tələbələrin asudə vaxtlarının daha səmərəli keçirilməsi üçün kitab mütaliələri, kitab sərgiləri təşkil edir, yazıçılarla görüşlər keçirib tələbələrin dünyagörüşünün artırılmasına xidmət edir.

Rəsm klubu: Tələbələrin rəssamlıq potensialını aşkarlamaq, rəsm sərgiləri, müsabiqələr, dərslər keçərək təhsillə bərabər tələbələrin rəssamlıq bacarıqlarının inkişafına xidmət edir.

Tarix klubu: Tələbələrin tarix elminə marağının artırılmasına xidmət edir. Klub fəaliyyəti dövründə tarixi yerlərə ekskursiyalar təşkil edir, mütəxəssislər və tarixçi alimlərlə tələbələri görüşdürür.

Jurnalistika klubu: Tələbələrlə peşəkar jurnalistlər arasında görüşlər, fotoşop dərsləri, qısa məlumatlandırıcı videoçarxlar və ya sorğular təşkil edir, tələbələrə bu sahədə müəyyən biliyə yiyələnməyə xidmət edir.

Şən və hazırcavablar klubu: Tələbələrin asudə vaxtlarının xoş və yumorla keçirilməsinə, il ərzində “Gülüş günləri”nin təşkil edilməsinə xidmət edir.

Şahmat klubu: Tələbələrin şahmat sahəsinə marağını oyatmağa, onun sirlərini öyrətməyə və tələbələrin turnirlərdə iştirakının təmin edilməsinə xidmət edir.

Musiqi klubu: Tələbələrin istedadlarını üzə çıxarmağa, maraq dairəsini musiqi təşkil edən tələbələri birləşdirməyə xidmət edir. Vokal, piano və gitara dərsləri keçirilən Musiqi klubunda xüsusi bayramlar və konsertlər də təşkil edilir. Klub, eyni zamanda müğənnilərlə, mədəniyyət evləri ilə sıx əlaqədədir.

Teatr klubu: İstedadlı gəncləri bir araya toplayan Teatr klubu tədbirlərin yüksək səviyyədə təşkilini, tələbələrin bu sahə üzrə ixtisaslaşmasını təmin edir.

Sağlamlıq və psixologiya klubu: Tələbələrə daha yaxşı həyat tərzi aşılamağa xidmət edir. Buna görə də hər ay mütəmadi olaraq təlimlər, tədbirlər keçirilir və bu təlimlərdə tanınmış mütəxəssislər, psixoloqlar iştirak edir, öz biliklərini tələbələrimizlə bölüşürlər.

İdman klubu: Tələbələrin idmana olan marağını artıran İdman klubu tələbələrlə idmançıları görüşdürməyə, müxtəlif idman yarışları keçirməyə xidmət edir.

Rəqs klubu: Tələbələrin peşəkar müəllimlər tərəfindən dərslər almasına, beynəlxalq yarışlara hazırlanmasına xidmət edir.

Linqvistika klubu: Dilə və dilçiliyə marağı olan tələbələrin müxtəlif dil sahələrinə aid fəaliyyət növlərini özündə cəmləşdirir, tələbələrə yeni dillər öyrənmək imkanı yaratmağa xidmət edir.

Yazarlar klubu: Bədii yaradıcılıq və qiraət qabiliyyəti olan tələbələri bir araya gətirən klub onların ədəbiyyat sahəsində inkişafına, təkmilləşməsinə xidmət edir.
Yazarlar klubu Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq edir, tanınmış şairlərlə görüşlər təşkil edir.

 

Paylaş