İnformasiya Resurs Kompleksi

2701

Azərbaycan Dillər Universiteti

                                                              Rəsmi açılış mərasimi    –   05Dekabr, 2008

 

        İnformasiya Resurs  Kompleksi

İnformasiya Resurs Kompleksi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin maliyyə dəstəyi ilə yaradılmışdır.

Məqsəd: Azərbaycan Respublikası ali təhsil müəssisələrinin dünya ali təhsil məkanına inteqrasiyasına yardımçı olmaq;

İnformasiya Resurs Kompleksinin imkanları vasitəsilə Azərbaycan təhsil sisteminin dünya standartlarına uyğun inkişafına xidmət etməkdir.

 Strategiya: Milli səviyyədə qlobal informasiya cəmiyyəti quruculuğuna yardımçı olan elm və mədəniyyətin informasiyalaşdırılması proseslərini himayə etmək və bu sahədə maarifləndirici fəaliyyət göstərmək:

– Elm, təhsil  və mədəniyyətin informasiyalaşdırılması

-Azərbaycanın gələcəyi üçün yüksək səviyyəli mütəxəssis kadrların yetişdirilməsinə kömək

– Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin müəllim və  tələbələrinin  elmi –tədqiqat işlərini himayə edən tədbirlərin

 ( sahəvi videokonfranslar,seminarlar,təlimlər, təqdimatlar və s.) keçirilməsi- Azərbaycan elm, təhsil və mədəniyyətinin təbliği

– Dünya elm, təhsil və mədəniyyət dəyərlərinin Azərbaycanda təbliği

– Mədəniyyətlərarası dialoq

– Milli – mədəni irsin mühafizəsi

– İnformasiya mədəniyyətinin inkişafı və fasiləsiz təhsil/ distant təhsil

– İnformasiya cəmiyyəti quruculuğunun etik aspektləri

-Beynəlxalq və regional əməkdaşlıq

— Dövlət strukturları ilə əməkdaşlıq

 

Kompleksin strukturu:

N         Strukturun / bölmənin adı

 

Mərkəzin əsas strategiyası
1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

Strateji İnkişaf Mərkəzi

 

 

 

Amerika Mərkəzi

 

 

 

Amerika Uşaq Mərkəzi

 

 

 

Strateji idarəetmə: İnformasiya Resurs Kompleksinin məqsədinin və strategiyasının  tətbiqi  prosesi və işlərin koordinasıyası

 

Amerika tarixi, elmi, mədəniyyətinə dair biliklərin, Amerika dövlətçiliyi, ümüimiyyətlə, Amerika dəyərlərinin Azərbaycanda təbliği, iki dövlət arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və inkişafı

Uşaqların marifləndirilməsi: Amerikaşünaslıq, iki dövlət arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və inkişafı

 

4 İnnovasiya Mərkəzi

 

 

 

Dünya təhsil sistemində aparılan innovativ tədbirlərin öyrənilməsi, Azərbaycanda tətbiqi və təbliği
5 Media Mərkəzi

 

 

Dünya media sistemi ilə qarşılıqlı əlaqə, Azərbaycan təhsil sisteminin demokratik əsaslarla inkişafına yardımçı olan media tədbirləri (mətbuat konfransları, dəyirmi masalar, təlimlər, debatlar, press – relizlərin hazirlanması, Videodebatlar və s.)
 

6

 

 

 

 

 

  Türkdilli  xalqların Folklor Mərkəzi – Türk Dünyası

 

 

 

Türkdilli xalqların mədəni irsinin öyrənilməsi və təbliği, elektron tam mətnli məlumat bazalarının hazırlanması və xarici ölkələrə ötürülməsi, Azərbaycan folkloruna dair resurs bazalarının hazırlanması və İnternet şəbəkəsi vasitəsilə dünyaya yayılması

7    Əcnəbi xalqların Folklor Mərkəzi

 

 

Dünya xalqlarının mədəni irsinin öyrənilməsi, tərcüməsi və Azərbaycanda təbliği. Ali təhsil müəssisələrinin tələbə – müəllim heyətinin fəal iştirakı ilə mədəniyyətlərarası dialoq tədbirlərinin həyata keçirilməsi .
 

8

 

    Elektron Resurs  Mərkəzi: 3 sektor

–          Elektron komplektləşdirmə

–          Elektron kataloqlaşdırma

–          Elektron tam mətnli bazaların yaradılması

 

 

–          ADU-nun və digər təhsil müəssisələrinin ( universitet, kollec, məktəb, lisey və s.) fəaliyyət istiqamətləri, elmi – tədqiqat işlərinin mövzularına dair müvafiq informasiya təminatı

 

-ADU-nun elmi nəşrlərinin tam mətnli məlumat bazalarının hazırlanması və dünya informasiya məkanına çatdırılması

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

    Elektron Məlumat Mərkəzi

 

 

 

 

 

 

–          Britaniya Mərkəzi

 

 

 

 

Dünya standartlarına uyğun müasir məlumat – biblioqrafiya xidmətinin göstərilməsi ( Müxtəlif etibarlı elektron və ənənəvi mənbələrdən istifadə)

 

 

 

Britaniya tarixi, elmi, mədəniyyətinə dair biliklərin, Böyük Britaniya xalqlarının milli dəyərlərinin Azərbaycanda təbliği, iki dövlət arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və inkişafı

 

 

11

 

Texniki İnnovasiyalar Mərkəzi – məktəblilər üçün

 

STEM ( Science, Technology,Engineering, Mathematics)

Elm, Texnologiyalar, Mühəndislik,Riyaziyyat

 

Məktəblilərdə texniki yönümlü təfəkkürün inkişaf etdirilməsi, innovasiya xarakterli ideyaların dəstəklənməsi və layihələr vasitəsilə həyata keçirilməsi,

 

 İRK – nın əsas məqsədi : İnsanlara sərmayə

 Təhsilin inkişafına xidmət edən geniş maarifləndirici fəaliyyətin sistemli şəkildə göstərilməsi

 

  • Elmi tədbirlər / Təhsil proqramları və tədbirlər vasitəsilə
  • Elektron elmi resurslar və geniş print kolleksiyası vasitəsilə
  • Təlimlər və təcrübi sessiyalar vasitəsilə
  • Yeni avadanlıqlardan/imkanlardan və sosial şəbəkələrdən istifadə vasitəsilə
  • Mədəni tədbirlər və proqramlar vasitəsilə

 

 

 

 

Paylaş