Monthly Archives: January 2016

Əbülfəs Mürsəl oğlu Qarayev

Əbülfəs Mürsəl oğlu Qarayev 1956-cı il noyabrın 13-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1963-1973-cü illərdə 23 nömrəli orta məktəbdə, 1973-1978-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər...

Novruz İsmayıl oğlu Məmmədov

Novruz İsmayıl oğlu Məmmədov 1947-ci ildə anadan olmuşdur. 1964-cü ildə orta məktəbi bitirərək M.F.Axundov adına APDİ-nin Avropa dilləri fakültəsinin Fransız dili şöbəsinə daxil olmuş,...