Bir günün min illik xatirəsi – ADU xəlifə gününə hazırlaşır

Bir günün min illik xatirəsi – ADU xəlifə gününə hazırlaşır Bir günlük xəlifə – Bu idiomatik ifadə ilə bağlı xalq arasında bir çox əhvalatlar dolaşır....

ADU-da Rusiyaşünaslıq Mərkəzi açılıb

Universitetlə A.S.Puşkin adına Rus dili Dövlət İnstitutu arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanıb   Dekabrın 8-də Azərbaycan Dillər Universiteti (ADU) və Rusiya Federasiyasının A.S.Puşkin adına Rus dili Dövlət...

ADU-da “Avropada təhsil və təqaüd proqramları” adlı tədbir keçirilib

Dekabrın 8-də Azərbaycan Dillər Universitetində (ADU) Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası kafedrası və Fransa Məlumat Mərkəzinin təşkilatçılığı, eyni zamanda Avropa Kollecinin Azərbaycanda işgüzar səfərdə...
Yekun Buraxılış Dövlət İntahanının sualları

Fəxri Doktorlar

Poliqlot Qəzeti

info@adu.edu.az

Universitetin tarixi

Azərbaycanın ali məktəblərində xarici dillərin tədrisinə keçən əsrin 20-ci illərində başlanmış, 1936/1937-ci tədris ilində isə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda (APİ) müstəqil Xarici dillər kafedrası yaradılmışdır. Lakin xarici dilləri tədris edən milli pedaqoji kadrlar çatışmadığından Azərbaycan Xalq Komissarlar Soveti 1937-ci il oktyabr ayının 9-da “Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda Xarici dillər fakültəsinin təşkil edilməsi haqqında” qərar qəbul etdi. 1937/1938-ci ilk tədris ilində fakültəyə 175 nəfər qəbul edildi: ingilis dilinə 59 nəfər, alman dilinə 92 nəfər, fransız dilinə 24 nəfər. Onlardan 46 nəfəri Azərbaycan bölməsinə, 129 nəfəri rus bölməsinə qəbul olunmuşdu. 1941-ci ildə həmin qəbuldan yalnız 95 nəfəri diplom ala bildi. II Dünya müharibəsi başlandıqdan sonra xarici dil mütəxəssislərinə ehtiyac artdığından Azərbaycan SSR XKS-in 1940-cı ilin oktyabrında “Azərbaycan SSR-in ali və orta məktəblərində alman, fransız və ingilis dillərinin tədrisi haqqında” qəbul etdiyi qərar əsasında V.İ.Lenin adına APİ-nin  Ətraflı…

Universitetin Tanıtım Çarxı