Doktorluq imtahanlarının keçirilməsi cədvəli

345
Pedaqogikanın əsasları     20 may 2019-cu il, saat 1400

 

Fəlsəfə     21-22 may 2019-cu il, saat 1000

 

Xarici dil (ingilis dili)     23 may 2019-cu il, saat 1000

 

Xarici dil (fransız dili)     24 may 2019-cu il, saat 1000

 

Xarici dil (alman dili)     24 may 2019-cu il, saat 1400

 

 

 

Doktorantura şöbəsinin müdiri                                 ped.f.d. N.S.Qarayeva

SHARE