Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə  doktoranturaya qəbul imtahanlarının və dissertanturaya müsahibənin  keçirilmə cədvəli

627

Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə  doktoranturaya qəbul imtahanlarının və dissertanturaya müsahibənin  keçirilmə cədvəli

Ümumi pedaqogika,pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası üzrə 10 yanvar 2019-cu il, saat 1000
Azərbaycan dili ixtisası üzrə

 

10 yanvar 2019-cu il, saat 1200
Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə

 

10 yanvar 2019-cu il, saat 1400
Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə 11 yanvar  2019-cu il, saat 1000

 

Roman dilləri ixtisası üzrə

 

11 yanvar 2019-cu il, saat 1400
Sosial psixologiya ixtisası üzrə

 

14 yanvar 2019-cu il, saat 1000
Dil nəzəriyyəsi ixtisası üzrə

 

14 yanvar 2019-cu il, saat 1400
Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə

 

15 yanvar 2019-cu il, saat 1000
German dilləri ixtisası üzrə

 

15 yanvar 2019-cu il, saat 1500
Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji

dilçilik ixtisası üzrə

16 yanvar 2019-cu il, saat 1000
Dünya ədəbiyyatı  ixtisası üzrə

 

 16 yanvar 2019-cu il, saat 1500
Fəlsəfə

 

18 yanvar 2019-cu il, saat 1000
Xarici dil (ingilis dili)

 

21 yanvar 2019-cu il, saat 1000
Xarici dil (alman dili)

 

21 yanvar 2019-cu il, saat 1400
Xarici dil (fransız dili)

 

21 yanvar  2019-cu il, saat 1600

 

        

SHARE