ELAN

578

        27 Noyabr 2018-ci il tarixdə saat 14.30-da ADU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi Seminarın iclasında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Xəyalə Ramiz qızı Əhmədovanın  5708.01 – German dilləri ixtisası üzrə “İngilisdilli turizm reklamlarının linqvopraqmatik xüsusiyyətləri”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Xumar Yarəhməd qızı Əsgərovanın 5714.01 – Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik ixtisası üzrə “Fransız və Azərbaycan dillərində rəng bildirən sifətlər” mövzularında təqdim etdikləri dissertasiya  işlərinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

 

Elmi Seminar

SHARE