Daily Archives: 27 September, 2018

Azərbaycanşünaslıq elmi-tədqiqat laboratoriyasının bülleteni işıq üzü görüb

Azərbaycan Dillər Universitetində Azərbaycanşünaslıq elmi-tədqiqat laboratoriyasının 1 saylı bülleteni işıq üzü görüb. Bülletendə azərbaycanşünaslığın çoxşaxəli istiqamətlərinin öyrənilməsi və azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği ilə bağlı universitetin müvafiq...

The Bulletin of the Azerbaijan Scientific Research Laboratory has been published.

Bulletin No.1 of the Azerbaijan Scientific Research Laboratory has been published at Azerbaijan University of Languages. The bulletin covers such events like round tables,...